Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.06.2017

12 cze 2017 15:10|Bartosz Grejner

Kontynuacja przeceny funta - GBP/USD spada poniżej 1.27. EUR/USD nieznacznie powyżej 1,12, ale możemy spodziewać się jeszcze istotnych wahań w tym tygodniu. Złoty stabilny mimo gorszego sentymentu na rynku.

Nieco gorsze nastroje na rynku

Na europejskich parkietach dominował dzisiaj nieco gorszy sentyment, prawdopodobnie związany z piątkową wyprzedażą spółek technologicznych na amerykańskim parkiecie. Cały czas dominuje również niepewność co do przyszłości rządu Theresy May w Wielkiej Brytanii, co również przyczynia się do spadku wartości funta. W relacji do dolar brytyjska waluta pogłębiała dzisiaj ostatnie spadki - kurs GBP/USD spadł poniżej poziomu 1,27.

Sam dolar również pozostawał dzisiaj pod presją. Gorszy globalnie sentyment spowodował wzrost popytu na jena - kurs USD/JPY ponownie obniżył się poniżej granicy 110. Powyżej poziomu 1.12 pozostawał od dzisiejszego poranka kurs EUR/USD. W efekcie indeks dolara (DXY) tracił ok. 0,2% i oscylował wokół poziomu 97 pkt.

Notowania zarówno dolara, jak i funta w najbliższych dniach mogą być poddawane stosunkowo sporym wahaniom. Już jutro poznamy wskaźnik inflacji w brytyjskiej gospodarce, w środę - w amerykańskiej. Tego samego dnia o 20.00 poznamy również decyzję Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych, a w czwartek o 13.30 decyzję brytyjskiego banku centralnego. Biorąc pod uwagę czynniki polityczne, które mają wpływ w ostatnich tygodniach na obie waluty, w okolicy wspomnianych publikacji ich notowania mogą ulegać znacznym wahaniom.

Złoty stosunkowo stabilny

Wspomniane spadki europejskich indeksów wpłynęły również na nieco mniejszy popyt na polską walutę, która jest szczególnie wrażliwa na zmiany sentymentu rynkowego, choć dzisiejsze zmiany nie były duże. Złoty tracił ok. 0,1% do euro, franka szwajcarskiego czy 0,3% do węgierskiego forinta. W relacji do dolara znajdował się blisko poziomu piątkowego zamknięcia (ok. 3,73). Natomiast spadki na dzisiejszym funcie oznaczały, że relacja funta do złotego pogłębiła ostatnie minima z połowy października - kurs GBP/PLN na rynku międzybankowym spadał nawet poniżej 4,73 zł.

O 14.00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w maju. Wzrost cen na poziomie 1,9% r/r okazał się zgodny ze wstępnymi szacunkami sprzed dwóch tygodni. Nieco niższa inflacji w ostatnich miesiącach to głównie wpływ niższego poziomu cen ropy - w maju paliwa w Polsce podrożały o 7,6% r/r.

Na uwagę natomiast zasługuje wzrost cen żywności w poprzednim miesiącu - nastąpił wzrost o 3,9% r/r, podczas gdy w kwietniu ich ceny zwiększyły się o 3%. Dane te jednak miały ograniczony wpływ na notowania polskiej waluty - okazały się zgodne z konsensusem.

Jutro na rynku

O 11.00 ZEW opublikuje czerwcowe poziomy wskaźników sentymenty ekonomistów dla strefy euro oraz Niemiec. Począwszy od sierpnia ubiegłego roku nastroje w regionie wspólnej waluty ulegały stopniowej poprawie – w maju indeks ten wzrósł do najwyższego poziomu od sierpnia 2015 r. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku największej gospodarki Europy, tj. Niemiec.

W maju ekonomiści szczególnie preferencyjnie ocenili obecną sytuację gospodarki niemieckiej – subindeks bieżącej kondycji wzrósł do najwyższego poziomu od blisko sześciu lat. W gospodarce państw strefy euro nie wydarzyło się w ostatnim miesiącu nic, co mogłoby sugerować istotny spadek wskaźnika sentymentu – mediana oczekiwań wskazuje na dalszy wzrost w czerwcu zarówno w przypadku strefy euro, jak i Niemiec. Dalsza poprawa sentymentu może wesprzeć euro, lecz prawdopodobnie nie spowoduje istotnego wzrostu jej wartości.

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawi o 14.00 dane o inflacji bazowej w maju oraz o rachunku bieżącym w maju. Wskaźnik bazowy inflacji wzrastał stopniowo od października i począwszy od lutego już był dodatni. W kwietniu osiągnął poziom 0,9% i był najwyższy od czerwca 2014 r. W maju prawdopodobnie spadła ona wraz ze spadkiem głównego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI).

Z kolei wynik na rachunku bieżącym, po najlepszym w historii wyniku w styczniu (nadwyżka 2,6 mld euro), przez dwa kolejne miesiące okazywał się poniżej oczekiwań i wykazywał deficyt – odpowiednio 825 mln w lutym oraz 738 mln euro w marcu. Powyższe dane jednak będą miały najprawdopodobniej ograniczony wpływ na notowania złotego.

W ostatnim okresie polska waluta w większym stopniu reagowała na czynniki zewnętrzne niż wewnętrzne. Ponadto, nawet wyższy od oczekiwań poziom inflacji bazowej w maju nie był w stanie zaostrzyć przekazu odnośnie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu. Z drugiej strony, mogą one dać wskazówek co do kształtowania się ścieżki inflacyjnej w kolejnych okresach czy o napływie środków unijnych, które mają wpływ na poziom inwestycji w kolejnych miesiącach (a te z kolei na PKB).

 

12 cze 2017 15:10|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

12 cze 2017 12:24

Komentarz walutowy z 12.06.2017

9 cze 2017 12:32

Komentarz walutowy z 09.06.2017

8 cze 2017 16:05

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.06.2017

8 cze 2017 12:40

Komentarz walutowy z 08.06.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut