Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.01.2018

17 sty 2018 16:08|Bartosz Grejner

Dane z polskiego rynku pracy powyżej oczekiwań. Złoty może tracić wraz z umacnianiem się dolara. Mieszane dane o produkcji przemysłowej w USA.

Wynagrodzenia rosną powyżej oczekiwań

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce zwiększyło się w grudniu o 7,3% w skali roku, podczas gdy zatrudnienie wzrosło o 4,6%. W obu przypadkach dane te przekroczyły konsensus o 0,1 pkt proc. W przypadku płac, grudniowe dane oznaczały piąty miesiąc z rzędu ich wzrostu powyżej 6% w skali roku. W połączeniu z niemalże co miesiąc spadającą stopą bezrobocia i stopniowo wzrastającym zatrudnieniem, obserwujemy dalszą poprawę kondycji polskiego rynku pracy.

Utrzymanie się tak wysokiego tempa wzrostu płac może wywoływać presję na inflację. Gdybyśmy obserwowali systematyczny wzrost inflacji, szczególnie jej wskaźnika bazowego (z wył. cen energii i żywności), mogłoby to wywołać szerszą dyskusję wśród członków Rady Polityki Pieniężnej o możliwości podniesienia stóp procentowych jeszcze przed końcem 2018 r.

Dopóki jednak inflacja nie wkroczy na ścieżkę trwałego wzrostu, dopóty przekaz od RPP pozostanie stosunkowo łagodny. Stąd dzisiejsze dane, choć potwierdzające pozytywne tendencje zachodzące na rynku pracy, praktycznie nie miały wpływu na notowania złotego. W dalszym ciągu w większym stopniu największą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne.

Mieszane dane z USA

O godz. 15:15 Rezerwa Federalna opublikowała dane o produkcji przemysłowej w USA w grudniu. Wzrosła ona o 0,9% w skali miesiąca (3,6% rok-do-roku), o 0,5 pkt proc. powyżej oczekiwań. Zrewidowano jednak w dół listopadowy wzrost z 0,2% na spadek o 0,1%. Odwrotnie było w przypadku największej składowej, tj. przetwórstwa przemysłowego. Choć produkcja wzrosła o 0,1%, okazała się poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 0,3%. Listopadowy wzrost o 0,2% został natomiast podwyższony do 0,3%.

Biorąc pod uwagę niejednoznaczny wydźwięk tych danych, prawdopodobnie będą miały one ograniczony wpływ na notowania dolara. Jednakże, możemy w dalszym ciągu obserwować stopniowe umacnianie się dolara i spadek notowań głównej pary walutowej (EUR/USD). W obu przypadkach zmiany prawdopodobnie nie będą istotne.

Choć wieczorem czekają nas wypowiedzi trzech członków komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej, nie powinny one wpłynąć istotnie na notowania głównych walut. Zdecydowanie istotniejszy obecnie w kontekście rynku walutowego może być przekaz płynący od Europejskiego Bank Centralnego (EBC). Coraz prawdopodobny wydaje się stosunkowo gołębi przekaz, gdyż EBC może obawiać się zbyt wysokiego kursu euro, który może przeszkadzać w powrocie inflacji do celu inflacyjnego.

Zmiany na złoty były dzisiaj stosunkowo ograniczone. Jego notowania w stosunku do głównych walut znajdowały się blisko wczorajszych poziomów - nieco traci do globalnie silniejszego funta i dolara. Dalsze odreagowanie na dolarze jednak może stopniowo wywierać presję na złotego.

Jutro na rynku

O godz. 14.30 Departament Pracy opublikuje cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych. Dane sprzed tygodnia pokazały, że liczba złożonych wniosków o zasiłek nieoczekiwanie wzrosła do 261 tys. (15 tys. więcej od konsensusu rynkowego) i była najwyższa od końcówki września. Znacznie lepiej za to wypadły dane o liczbie korzystających już z zasiłków dla bezrobotnych - ich liczba spadła do najniższego poziomu od 44 lat i wyniosła 1,867 mln.

Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje, że liczba wniosków może spaść do 250 tys., podczas gdy liczba już ubezpieczonych nieco wzrosnąć do 1,9 mln. Dane te są raczej drugorzędne jeżeli chodzi o ich wpływ na notowania dolara. Biorąc jednak pod uwagę, że obserwujemy obecnie lekkie osłabienie euro i odreagowanie na dolarze, lepsze od oczekiwań dane Departamentu Pracy mogłyby nieco wzmocnić trend aprecjacyjny dolara.

 

17 sty 2018 16:08|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

17 sty 2018 12:42

Komentarz walutowy z 17.01.2018

16 sty 2018 16:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.01.2018

16 sty 2018 13:15

Komentarz walutowy z 16.01.2018

16 sty 2018 12:38

Bitcoin tańszy już prawie o połowę! Co się dzieje?

Atrakcyjne kursy 27 walut