Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.07.2017

17 lip 2017 15:25|Bartosz Grejner

Lepsze dane z chińskiej gospodarki nieco polepszają nastroje. Dane o inflacji w strefie euro zgodne z oczekiwaniami i z ograniczonym wpływem na euro. Polska waluta w lepszej kondycji po słabych piątkowych danych z USA.

Rynek czeka na EBC

Chińskie biuro statystyczne podało dzisiaj bardzo dobre dane makroekonomiczne z chińskiej gospodarki, które jednocześnie przekroczyły oczekiwania rynkowe. Tempo wzrostu gospodarczego w drugim kwartale zostało utrzymane na poziomie 6,9% r/r, choć spodziewano się odczytu o 0,1 pkt proc. niższego.

Pozytywnie również zaskoczyła produkcja przemysłowa w czerwcu - zwiększyła się o 7,6% r/r, wyrównując najwyższy poziom z marca. Z kolei wzrost sprzedaży detalicznej o 11% r/r (oczekiwano 10,6%) był najwyższy od grudnia 2015 r. Dzisiejsze dane Chin zwiększają prawdopodobieństwo utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego (i popytu), co może mieć przełożenie na globalne tempo wzrostu gospodarczego i ceny surowców energetycznych.

Eurostat opublikował dzisiaj finalne dane o tempie wzrostu cen w strefie euro. Wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) spadł w czerwcu do 1,3% w regionie wspólnej waluty. W największym stopniu na jej zmniejszenie wpłynął spadek cen w telekomunikacji o 1,8% r/r oraz ochrony socjalnej o 1% r/r. Najwyższą inflację w czerwcu (w ujęciu rocznym) odnotowano w krajach, które jako ostatnie przystąpiły do strefy euro, tj. na Litwie (3,5%), Łotwie oraz w Estonii (po 3,1%).

Dane o inflacji jednak miały stosunkowo ograniczony wpływ na notowania euro. Okazały się one zgodne zarówno ze wstępnymi szacunkami, jak i oczekiwaniami rynkowymi. Poza tym uwaga inwestorów skupiona będzie przede wszystkim na czwartkowym komunikacie (i konferencji prasowej) Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odnośnie polityki monetarnej. Do tego dnia notowania euro prawdopodobnie będą względnie stabilne.

Złoty silniejszy

Wyraźnie słabsze od oczekiwań piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy pomogły złotemu, który zauważalnie się umocnił (w szczególności do dolara), wyznaczając nowe rekordy wartości od blisko dwóch lat. Natomiast po ostatnich spadkach wartości, dzisiaj obserwowaliśmy odreagowanie na franku. Euro w relacji do szwajcarskiej waluty traciło ok. 0,3%, co przełożyło się również na umocnienie franka do złotego. Kurs CHF/PLN wzrastał do ok. 3,82, choć jeszcze w piątek znajdował się minimalnie poniżej 3,80.

Dla złotego w tym tygodniu najważniejszymi mogą okazać się środowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które mogą dać wskazówek o poziomie tempa wzrostu PKB w II kwartale, a także wspomniana czwartkowy komunikat EBC. W okolicy tych publikacji należy spodziewać się zwiększonego poziomu wahań polskiej waluty, choć ostateczne zmiany jej wartości prawdopodobnie nie będą. Złoty mógłby stracić w przypadku znacznie gorszych od oczekiwań danych o produkcji i sprzedaży detalicznej, choć ryzyko takiego scenariusza jest ograniczone.

Jutro na rynku

O 10.30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje czerwcowe dane o poziomie inflacji konsumenckiej w brytyjskiej gospodarce. Wzrost cen przyspiesza w szybkim tempie od nieco ponad półtora roku - w listopadzie 2015 r. wynosiła jeszcze 0,1% r/r, natomiast w maju 2017 r. już 2,9% r/r. Kolejny odczyt inflacji na tak wysokim poziomie mógłby zwiększyć szansę na szybsze od oczekiwań zacieśnianie monetarne, o którym obecnie się spekuluje.

Chociaż z drugiej strony, wyższy poziom inflacji wywiera presję na płace realne Brytyjczyków, które według danych ONS maleją. Może to z kolei przekładać się na niższy poziom konsumpcji, w rezultacie negatywnie oddziałując na tempo wzrostu gospodarczego. Potencjalna aprecjacja wynikająca z wysokiego odczytu inflacji wydaje się więc stosunkowo ograniczona.

Pół godziny później instytut ZEW przedstawi dane wskaźnika sentymentu ekonomicznego m.in. dla Niemiec oraz strefy euro. W ubiegłym miesiącu poziom tego indeksu dla regionu wspólnej waluty wzrósł do blisko dwuletnich rekordów, choć w Niemczech jego ogólny poziom nieco się zmniejszył. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje obecnie na nieco niższe odczyty w lipcu niż przed miesiącem. Jednakże odczyty znajdować się będą najprawdopodobniej nadal blisko dwuletnich szczytów i ostatecznie mieć stosunkowo neutralny wpływ na notowania euro.

O 14.00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje dane o wynagrodzeniach oraz zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu w Polsce. W ostatnich miesiącach notowano wzrost zatrudnienia w tempie 4,5% - 4,6%. Wynagrodzenia natomiast zwiększały się w poprzedzających pięciu miesiącach w tempie co najmniej 4%, a w maju odnotowano najwyższy wzrost w ujęciu rocznym od nieco ponad 5 lat (o 5,4% r/r). Choć dane te mogą potwierdzić pozytywny trend zachodzący na polskim rynku pracy, będą miały prawdopodobnie ograniczony wpływ na notowania złotego. Dużo większy wpływ mogą mieć publikowane następnego dnia (również przez GUS) dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inflacji producentów (PPI).

 

17 lip 2017 15:25|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

17 lip 2017 12:46

Komentarz walutowy z 17.07.2017

14 lip 2017 15:38

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.07.2017

14 lip 2017 12:38

Komentarz walutowy z 14.07.2017

13 lip 2017 15:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.07.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut