Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 18.07.2016

18 lip 2016 16:14|Marcin Lipka

Gertjan Vlieghe z oraz Martin Weale na temat polityki pieniężnej Banku Anglii . Szałamacha o możliwości modyfikacji założeń makro do przyszłorocznego budżetu. Jutro decyzja rządu o wieku emerytalnym.

Choć jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Bank Anglii (BoE) obniży stopy procentowe na nadchodzącym posiedzeniu to jednak warto zwrócić uwagę na wypowiedzi poszczególnych jego członków. Mogą one sugerować jaka będzie skala złagodzenia polityki pieniężnej czy nastąpi powrót do skupu aktywów z rynku.

W dzisiejszym Financial Times członek BoE Gertjan Vlieghe opublikował artykuł. Był on jedynym przedstawicielem brytyjskich władz monetarnych, który zdecydował się na zagłosowaniem za cięciem stóp procentowych na ostatnim posiedzeniu. Artykuł również zdradza, że tak naprawdę już przed referendum zastanawiał się nad obcięciem kosztu kredytu ze względni na spowalniającą gospodarkę.

Vlieghe również stwierdził, że „był zwolennikiem natychmiastowego cięcia stóp procentowych, która miała zostać uzupełniona przez pakiet dodatkowych narzędzi w sierpniu”. Jest to minimalnie bardziej gołębie podejście niż głównego ekonomisty BoE zaprezentowane w piątek.

Bardziej zachowawczy w swoich poglądach jest natomiast Martin Weale. Jest on uważany za zwolennika bardziej konserwatywnego podejścia do polityki pieniężnej. Jeszcze w pierwszej połowie 2014 roku głosował za podniesieniem stóp procentowych, a potem do końca 2015 roku spekulowano, że może dołączyć Iana McCafferty, który był zwolennikiem zacieśnienia monetarnego aż do stycznia 2016.

Weale jeszcze nie podjął decyzji na temat polityki pieniężnej. Sądzi również, że trzeba uważać by cięciem stóp procentowych nie zacieśnić warunków monetarnych podając przy tym przykład Szwajcarii. Prawdopodobnie Weale odnosił się do sytuacji, kiedy negatywne stopy procentowe zamiast obniżyć koszty kredytów hipotecznych nieznacznie je zwiększyły.

Wskazówką od Weale, że być może zagłosowałby nad rozszerzeniem skupu aktywów jest fakt iż uznał je za efektywne działanie zarówno w Wielkiej Brytanii jak i strefie euro. Na razie w kalendarzu nie ma innych wystąpień przedstawicieli BoE, ale prawdopodobnie prócz cięcia stóp procentowych może oczekiwać innych elementów, które obniżą koszt finansowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jutro decyzja o wieku emerytalnym

Według oficjalnego porządku obrad Rady Ministrów na jutrzejszym posiedzeniu odbędzie się wreszcie dyskusja na temat projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta. Z jednej ostatnio napływały sygnały, że projekt zostanie wprowadzony bez dodatkowego kryterium wieku, a z drugiej pojawiają się doniesienia prasowe (dzisiejsza „Wyborcza”), że prócz ministra Szałamachy również prostemu obniżeniu wieku emerytalnego sprzeciwia się także minister Gowin oraz wicepremier Morawiecki.

Ponieważ reforma emerytalna zwiększyłaby deficyt sektora finansów publicznych o około 0.4-0.5 pkt. proc. rocznie w kolejnych lata to ryzyko przekroczenia granicy 3% deficytu w roku 2017 i 2018 znacznie by się zwiększyło. Choć Fitch już w tym roku nie podejmuje decyzji o ratingu to we wrześniu jego przegląd ma Moody’s. Przy negatywnej perspektywie pogorszenie się trajektorii długu do PKB mogłoby wywołać cięcie wiarygodności kredytowej.

Warto także zwrócić uwagę na dzisiejszą wypowiedź ministra Szałamachy. Nie wykluczył on modyfikacji założeń makroekonomicznych w założeniach do budżetu na rok 2017. Można oczekiwać, że podobnie jak inne ośrodki analityczne (między innymi IE NBP) wzrost może zostać obniżony do około 3.2% r/r. Urealnienie oczekiwań jednak nie powinno wpłynąć negatywnie na PLN.


18 lip 2016 16:14|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

18 lip 2016 13:36

Komentarz walutowy z 18.07.2016

15 lip 2016 17:50

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.07.2016

15 lip 2016 13:21

Komentarz walutowy z 15.07.2016

14 lip 2016 16:45

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.07.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut