Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.11.2017

23 lis 2017 15:14|Bartosz Grejner

Dobra kondycja polskiej waluty dzięki słabszemu dolarowi i bardzo dobrym danym ze strefy euro. EUR/USD wzrasta powyżej 1,1850 pod nieobecność części inwestorów z USA. Funt nieco traci - lepsze od oczekiwań dane sektora detalicznego za listopad, choć kolejne miesiące mogą być nieco słabsze.

Złotemu pomaga globalny sentyment

Po spadku do 4,2050 i wyznaczeniu najniższego poziomu od połowy lipca, notowania EUR/PLN znajdowały się dzisiaj w okolicach 4,21. Z kolei kurs USD/PLN obniżył się w okolice 3,55, osiągając najniższy poziom od 13 września. Złoty również umacniał się w relacji do franka czy funta.

W dalszym ciągu dobra kondycja polskiej waluty to efekt spadku wartości dolara połączonego z polepszającym się stanem gospodarki strefy euro (dzisiejsze PMI, PKB Niemiec). Wsparło to sentyment na rynku, choć po wczorajszym ujemnym zamknięciu na giełdach i blisko 3%-owym spadku na giełdzie w Chinach, można było spodziewać się jego lekkiego pogorszenia.

Polska Rada Polityki Pieniężnej opublikowała także dzisiaj zapis rozmów z ostatniego posiedzenia monetarnego. Większość jej członków w dalszym ciągu przewiduje, że inflacja w najbliższych latach kształtować się będzie poniżej celu inflacyjnego. Stąd “utrzymanie stóp procentowych na bieżącym poziomie ma sprzyjać utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju”.

Tylko (mniejsza) część członków sugerowała możliwość rozważania podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach, jeżeli dane i prognozy wskazywałyby na wyraźne zwiększenie się presji inflacyjnej. To jednak stwierdzenia, które słyszeliśmy przy okazji poprzednich komunikatów i konferencji prasowych po posiedzeniach Rady, stąd wpływ dzisiejszych minutes będzie ograniczony.

Choć raczej nie należy się spodziewać istotnych zmian wartości złotego w kolejnych godzinach, z uwagi na m.in. pusty kalendarz publikacji makroekonomicznych oraz święto w USA, dalszy spadek wartości dolara może również poprawiać wycenę złotego.

EUR/USD najwyżej od miesiąca

Podczas dzisiejszej sesji obserwowaliśmy dalszą aprecjację euro. O ile wczorajsza była spowodowana nieco gorszą niż się spodziewano perspektywą inflacji w USA (zarówno w danych wskaźnika sentymentu Uniwersytetu Michigan, jak i zapisu rozmów z ostatniego posiedzenia komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej), o tyle dzisiaj wspólnej walucie pomogły dane dotyczące Europy.

Wieloletnie rekordy wskaźników PMI dla sektorów przemysłowego oraz usług, a także dobre składowe niemieckiego PKB (m.in. wysoki wkład inwestycji) pomogły wspiąć się euro do najwyższej wartości w relacji do dolara od nieco ponad miesiąca. Para EUR/USD notowana była dzisiaj blisko 1,1860. Istotnych wahań jej kursu nie wywołała publikacja zapisu rozmów (tzw. “minutes”) z listopadowego posiedzenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.

Członkowie Rady, choć odnotowują jej nieznaczny wzrost (choćby w relacji do końca 2016 r.), to nadal wskazują na stłumioną inflację w strefie euro. W ich ocenie utrzymanie takich tendencji wymagało będzie w dalszym stopniu akomodacyjnej polityki monetarnej i realizacji programu skupu aktywów w kwocie 30 mld euro miesięcznie do września 2018 r. lub dłużej. W związku ze Świętem Dziękczynienia i zamkniętą giełdą w USA (i w efekcie niższą płynnością), w kolejnych godzinach prawdopodobnie będziemy obserwować konsolidacje w okolicy bieżących poziomów.

Sprzedaż detaliczna w górę, ale perspektywy już gorsze

Po październikowym spadku wolumenu sprzedaży detalicznej, brytyjskie firmy z tej branży odnotowały szybki jej wzrost w listopadzie. Według najnowszych danych ankiety CBI, 39% ankietowanych firm zanotowało zwiększenie sprzedaży, podczas gdy tylko 13% jej spadek. Ponadto, roczny wzrost cen w tym miesiącu był najsilniejszy od nieco ponad 26 lat.

Jednakże, sprzedawcy detaliczni oczekują pogorszenia warunków biznesowych w kolejnych trzech miesiącach, już czwarty kwartał z rzędu. Również czwarty kwartał z rzędu spadało zatrudnienie w sektorze. Utrzymująca się wysoka presja cenowa w związku ze słabym funtem może w dalszym ciągu powodować ograniczenie zatrudnienia, co w efekcie, może wywierać także negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii.

Dzisiaj poznaliśmy także jego kolejny odczyt. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami i konsensusem rynkowym, brytyjska gospodarka rosła w III kwartale w tempie 1,5% rok-do-roku oraz 0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału. Gorsze od oczekiwań natomiast okazały się inwestycje przedsiębiorstw - ich wzrost o 0,2% w relacji do II kw. był najniższym od końca 2016 r., podczas gdy oczekiwano dwukrotnie wyższego wzrostu, a w poprzednim kwartale zwiększyły się one o 0,5%. Również wzrost w skali roku o 1,3% nieco zawiódł - konsensus sugerował 1,4%, a w poprzednim kwartale odnotowano 2,5%.

Funt pozostawał dzisiaj pod lekką presją, tracąc do większości głównych walut. W relacji do dolara utrzymywał wartość w okolicy 1,33, choć był to wynik przede wszystkim globalnej słabości dolara. W najbliższym czasie (do końca roku), brytyjska waluta może przede wszystkim reagować na kwestie związane z negocjacjami ws. Brexitu i rachunku jaki Wielka Brytania miałaby za niego zapłacić. Zbliżenie się do konsensusu pomiędzy rządem Theresy May a negocjatorami UE w tej kwestii, mogłoby otworzyć drogę do rozmów o porozumieniu handlowym. Mogłoby to wzmacniać funta, gdyż ograniczałoby to ryzyko bardziej chaotycznego opuszczania szeregów UE.

Jutro na rynku

O godz. 10:00 Instytut Ifo przedstawi dane wskaźnika nastroju wśród niemieckich przedsiębiorców. Wskaźnik ten osiągnął przed miesiącem najwyższy poziom od momentu jego sporządzania, czyli od zjednoczenia Niemiec (116,7 pkt). Konsensus rynkowy wskazuje na zbliżony odczyt w listopadzie (116,6 pkt). Dobry sentyment panujący w niemieckich firmach nakłada się zarówno na “twarde” dane z największej gospodarki Europy (lepsze od oczekiwań tempo wzrostu PKB, znaczny wzrost produkcji w przetwórstwie i wysoki stopień inwestycji), jak i “miękkie” (jak 81-miesięcznie szczyty wskaźnika PMI sektora przemysłowego). Indeks ifo prawdopodobnie potwierdzi te tendencje, co może przyczynić się do polepszenia sentymentu na rynku, który może poprawić kondycję walut krajów wschodzących, w tym złotego.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) o tej samej godzinie przedstawi dane stopy bezrobocia w polskiej gospodarce w październiku. W poprzednim miesiącu spadła ona poniżej 7% pierwszy raz od lutego 1991 r. do 6,8%. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje obecnie na dalszy spadek o 0,2 pkt proc., co oznaczałoby wyrównanie wyniku ze stycznia wspomnianego roku. Choć nie jest to najistotniejsza miara polskiego rynku pracy i wpływ na złotego prawdopodobnie będzie ograniczony, to może potwierdzić pozytywne zmiany na nim zachodzące.

IHS Markit opublikuje o godz.15:45 wstępne dane wskaźnika PMI zarówno dla sektora przemysłowego, jak i usług. Konsensus rynkowy zakłada nieznaczny wzrost w obu przypadkach (o 0,2 pkt w przypadku przemysłu i 0,3 pkt w przypadku usług). W kontekście tych wskaźników dla USA, odczyty od ISM są istotniejsze i wywołują większą reakcję na dolarze. Wpływ danych od IHS Markit może być mniejszy ze względu także na wcześniejsze zamknięcie na giełdzie w USA oraz nieobecność części inwestorów amerykańskich.

 

23 lis 2017 15:14|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

23 lis 2017 12:21

Komentarz walutowy z 23.11.2017

22 lis 2017 15:49

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.11.2017

22 lis 2017 13:03

Komentarz walutowy z 22.11.2017

21 lis 2017 15:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.11.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut