Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.02.2016

25 lut 2016 16:54|Artur Wiszniewski

Amerykańskie dane wzmocniły dolara. Raport dotyczący kredytu w strefie euro przemawia za zwiększeniem stymulacji przez Europejski Bank Centralny. Złoty korzysta z poprawy sentymentu na szerokim rynku.

Europejski Bank Centralny pokazał dzisiaj dane dotyczące podaży pieniądza. Tempo wzrostu najszerszego agregatu podaży pieniądza M3 było wyższe od prognoz. Wzrost wyniósł 5 proc. wobec prognozy na poziomie 4.7 proc. Miesiąc wcześniej dynamika wskaźnika kształtowała się na poziomie 4.7 proc.

Zasadnicze znaczenie w dzisiejszym raporcie EBC miały dane dotyczące kredytu dla sektora prywatnego w strefie euro. Ten raport był słabszy od oczekiwań. Dynamika kredytu dla gospodarstw domowych wyniosła 1.4 proc. przy prognozie 1.5 proc. Miesiąc wcześniej dynamika kredytu wynosiła 1.4 proc. Kredyt na cele konsumpcyjne przyspieszył do 4 proc. z 3.8 proc. ostatnio. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych kredyt urósł tylko o 0.6 proc. wobec dynamiki 0.1 proc. miesiąc wcześniej. To oznacza utrzymanie silnej awersji do ryzyka wśród firm. Niechęć do pożyczania pieniędzy stanowi odzwierciedlenie ograniczonej aktywności inwestycyjnej.

Na początku 2015 roku EBC zdołał doprowadzić do wzrostu akcji kredytowej. Dynamika kredytu odzyskała pozytywną wartoś po ponad dwuletnim okresie spadków, dzięki działaniom podjętym przez EBC od połowy 2014 roku. Popyt na kredyt ciągle pozostaje jednak przytłumiony.

Dzisiejsze dane mogą zatem dostarczać dodatkowych argumentów dla zwolenników zwiększenia stymulacji przez EBC. Spełnienie rynkowych oczekiwań przez Mario Draghiego może być jednak trudne. We wczorajszym wystąpieniu prezes Bundesbanku Jens Weidmann zaprezentował stanowisko przeciwne dalszemu poluzowaniu polityki pieniężnej. Szef niemieckiego banku centralnego ocenił, że sytuacja gospodarcza w strefie euro będzie się poprawiać, a zwiększenie stymulacji może w długim terminie prowadzić do niepożądanych efektów ubocznych.

Finalny raport o inflacji, opublikowany dzisiaj przez Eurostat, pokazał przyspieszenie dynamiki cen. Inflacja HICP wyniosła w styczniu 0.3 proc. wobec 0.2 proc. miesiąc wcześniej. Odczyt był niższy niż wstępny szacunek. Natomiast inflacja bazowa (po wyłączeniu zmiennych cen energii i żywności) wzrosła tak jak oczekiwano do 1 proc. z 0.8 proc. poprzednim razem. Cel inflacyjny EBC to poniżej 2 proc. Ten raport także powinien wspierać scenariusz zwiększenia stymulacji w unii monetarnej.

Amerykańskie dane

Liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wyniosła 272 tys. Wynik był nieznacznie powyżej oczekiwań analityków, które mówiły o 270 tys. nowych bezrobotnych. Przed tygodniem liczba wniosków wyniosła 262 tys. Raport potwierdza utrzymanie silnego ożywienia na amerykańskim rynku pracy.

Zdecydowanie pozytywnie wypadły natomiast dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku. Zamówienia wzrosły o 4.9 proc. przy prognozie plus 2.5 proc. Raport po wyłączeniu środków transportu pokazał wzrost o 1.8 proc., podczas gdy prognoza mówiła o wzroście o 0.2 proc. Publikacja może sugerować poprawę kondycji sektora przemysłowego, który ostatnio rozczarowywał. W dodatku dane łagodzą negatywny raport o koniunkturze w sektorze usługowym, który był opublikowany wczoraj.

Czwartkowe dane dotyczące amerykańskiej gospodarki oraz strefy euro doprowadziły do spadku głównej pary walutowej. Kurs EUR/USD w drugiej części sesji powrócił do około 1.10 wobec dzisiejszego szczytu powyżej 1.1040.

Silniejszy złoty

Poprawa sentymentu na szerokim rynku to czynnik pozytywnie oddziałujący na zachowanie złotego. Polska waluta zdołała wykorzystać okazję do szerokiego umocnienia w relacji do wszystkich najważniejszych par. Czynnikiem działającym na korzyść złotego jest ponadto możliwe złagodzenie polityki pieniężnej przez Węgierski Bank Centralny. Szansa na podobny scenariusz w Polsce jest raczej ograniczona. To stawia złotego w pozycji do umocnienia w stosunku do węgierskiej waluty.


25 lut 2016 16:54|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

25 lut 2016 13:28

Komentarz walutowy z 25.02.2016

24 lut 2016 16:16

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.02.2016

24 lut 2016 13:52

Komentarz walutowy z 24.02.2016

23 lut 2016 16:36

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.02.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut