Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.02.2016

23 lut 2016 16:36|Artur Wiszniewski

Umocnienie franka szwajcarskiego po wypowiedzi prezesa SNB. Awersja do ryzyka powraca na rynki finansowe. Silna zmienność dominuje na rynku brytyjskiego funta. Złoty pozostaje pod wpływem nastrojów na szerokim rynku.

Wtorkowa sesja przyniosła szerokie umocnienie franka. Waluta podrożała pod wpływem wypowiedzi prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego (informacja za Reuters). Thomas Jordan w trakcie wystąpienia we Frankfurcie powiedział, że niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej nie mogą być dostarczane w nieskończoność. W tym kontekście podał przykład stóp procentowych, które nie mogą być obniżanie na nowe niższe poziomy bez wywołania ucieczki do gotówki. Thomas Jordan podkreślił, że polityka pieniężna nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów gospodarczych.

Wypowiedź Jordana dotycząca ograniczeń dla polityki pieniężnej ma miejsce przed kluczowym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego w marcu, na którym może dojść do zwiększenia stymulacji monetarnej. Ten czynnik zapewne zwiększy presję wzrostową na szwajcarską walutę. Dzisiaj frank umocnił się do najwyższego poziomu od 22 stycznia względem euro.

Zmienność funta

W zeszłym tygodniu premier David Cameron osiągnął porozumienie z krajami Unii Europejskiej dotyczące specjalnego statusu Wielkiej Brytanii. Zasadnicze kwestie dotyczyły zasiłków dla imigrantów oraz nadmiernej integracji w ramach UE. Szef londyńskiego rządu zrealizował swoje cele, dlatego opowiedział się za pozostaniem kraju w ramach zreformowanych europejskich struktur. Referendum w tej sprawie zaplanowano na 23 czerwca.

W dyskusji przed referendum David Cameron podkreśla potencjalne zagrożenia dla gospodarki, jakie niosłoby za sobą opuszczenie UE. We wtorek uzyskał on wsparcie ze strony prezesów największych brytyjskich firm, podzielających podobne obawy. Istotnym wydarzeniem był natomiast fakt wsparcia głosowania za opuszczeniem UE przez mera Londynu Borisa Johnsona.

Funt jest obecnie najniżej wobec dolara od blisko siedmiu lat. Można oczekiwać, że do czasu głosowania zmienność brytyjskiej waluty pozostanie wysoka z perspektywy historycznych poziomów. Istotny wpływ na rynkową sytuację mogą mieć publikacje sondaży oraz opowiedzenie się po jednej ze stron przez ważne osoby lub instytucje. Taka sytuacja utrzyma się zapewne do czasu referendum.

Kolejne argumenty za zwiększeniem QE

Niewiele ponad dwa tygodnie zostało do kolejnego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Mario Draghi powiedział, że marcowe spotkanie władz monetarnych może zaowocować modyfikacją polityki pieniężnej. Słabość światowej gospodarki oraz sytuacja na rynku surowców zmniejsza szansę na wypełnienie celu inflacyjnego przez EBC w średnim terminie. To oznacza możliwość zwiększenia limitu miesięcznych zakupów obligacji (obecnie 60 mld euro) oraz obniżenie stopy depozytowej.

Dzisiejsze dane z niemieckiej gospodarki wsparły scenariusz poluzowania polityki pieniężnej w strefie euro. Indeks Ifo, najważniejszy wskaźnik koniunktury u naszego zachodniego sąsiada, spadł do 105.7 przy prognozie 106.8 (najniżej od grudnia 2014 roku). To kolejny raport świadczący o pogorszeniu kondycji niemieckiej gospodarki. Także wczorajsze indeksy PMI dla krajów unii monetarnej zasygnalizowały pogorszenie kondycji gospodarki.

W rezultacie rośnie presja na spadek EUR/USD. Główna para walutowa notuje najniższe poziomy od początku lutego, spadając poniżej 1.10.

Złoty słabnie

GUS podał najnowsze dane dotyczące rynku pracy. Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 10.3 proc. wobec 9.8 proc. miesiąc wcześniej. Wzrost bezrobocia był w pełni zgodny z rynkowymi oczekiwaniami oraz wynikał z sezonowości. Ocena polskiego rynku pracy pozostaje zdecydowanie pozytywna.

Jerzy Osiatyński z Rady Polityki Pieniężnej w wypowiedzi dla serwisu Newseria ocenił, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra, zwłaszcza na tle krajów europejskich. Wśród pozytywów Osiatyński wskazał zwłaszcza wzrost eksportu. Problemem pozostaje natomiast deflacja, lecz taka sytuacja wynika z czynników pozostających poza wpływem RPP. Wypowiedź wpisuje się w szeroki konsensus wewnątrz RPP dotyczący utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych.

W podobnym tonie wypowiedział się dzisiaj Łukasz Hardt z RPP (informacja za Bloomberg). W jego ocenie brakuje powodów, aby obniżać stopy procentowe. Hardt widzi zagrożenia płynące z brytyjskiego referendum, spowolnienia w Chinach oraz z polityki najważniejszych banków centralnych (EBC i Fed). Członek RPP ocenił, że polska gospodarka jest dobrze zbilansowana. Łukasz Hardt w swojej dzisiejszej wypowiedzi podkreślił konieczność zachowania niezależności banku centralnego.

Złoty osłabił się ze względu na nasilenie awersji do ryzyka na szerokim rynku. Polska waluta najmocniej straciła do franka. Kurs szwajcarskiej waluty wzrósł do blisko 4 zł wobec dzisiejszego minimum poniżej 3.95 zł.


23 lut 2016 16:36|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

23 lut 2016 13:46

Komentarz walutowy z 23.02.2016

22 lut 2016 17:09

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.02.2016

22 lut 2016 13:37

Komentarz walutowy z 22.02.2016

19 lut 2016 16:28

Popołudniowy komentarz walutowy z 19.02.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut