Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.11.2015

27 lis 2015 16:57|Marcin Lipka

Euro powraca do najniższego poziomu od kwietnia. Niemieckie gospodarstwa domowe obawiają się wzrostu stopy bezrobocia. Złoty zyskał do franka oraz funta. Polska waluta pozostaje jednak na niskim poziomie.

Oczekiwania dotyczące decyzji Europejskiego Banku Centralnego odpowiadają za spadek euro. W przyszły czwartek frankfurcka instytucja przedstawi decyzję w sprawie stóp procentowych. Prognozy przed posiedzeniem są bardzo gołębie.

Stopa depozytowa może zostać obniżona nawet o 20 punktów bazowych, a skup aktywów powiększony o 20 mld euro oraz przedłużony. Jedną z możliwości jest nieograniczony czasowo skup aktywów, a jego obowiązywanie może zostać uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej. W takiej sytuacji skup aktywów trwałby do czasu powrotu inflacji i poprawy sytuacji na rynku pracy. W dodatku EBC może kupować aktywa o niskiej jakości oraz obligacje municypalne (więcej o oczekiwaniach w poprzednim komentarzu).

Stąd widoczna słabość euro podczas piątkowej sesji. Kurs EUR/USD spadł do 1.0577. To najniższy poziom od kwietnia. Kolejnym minimum jest poziom 1.0520. Po przekroczeniu tego poziomu wspólna waluta osiągnie najniższy poziom od 2003 roku w relacji do dolara.

Oczekiwania przed posiedzeniem EBC zwiększają spekulacje, że Szwajcarski Bank Narodowy może osłabić franka. Ostatnio prezes SNB Thomas Jordan wielokrotnie powtarzał, że szwajcarska waluta jest przewartościowana. W konsekwencji frank spadł w relacji do dolara do najniższego poziomu od 2010 roku oraz osłabił się w relacji do innych najważniejszych walut.

Gorsze nastroje niemieckich konsumentów

Indeks GfK spadł do 9.3 wobec 9.4 miesiąc wcześniej. Wynik był najniższy od lutego. Wskaźnik GfK spada już sześciu miesięcy.

Raport pokazał silniejszą skłonność do zakupów. Ta składowa indeksu wzrosła o trzy punkty do 48.9. Tendencja pokrywa się z danymi o konsumpcji, które wzrosły w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Również niemiecki bank centralny Bundesbank wskazał na konsumpcję gospodarstw domowych, jako czynnik wspierający ożywienie oraz niwelujący niekorzystny wpływ osłabienia popytu zewnętrznego.

Prawie 40 proc. konsumentów obawia się, że stopa bezrobocia wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Z kolei jedynie 8 proc. wierzy, że sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie. Spełnienie się tego scenariusz mogłoby oznaczać osłabienie konsumpcji, będącej obecnie ważnym czynnikiem wspierającym wzrost niemieckiej gospodarki.

Złoty ciągle słaby

W najbliższy poniedziałek GUS przedstawi finalny odczyt PKB za trzeci kwartał. Wstępne dane były lepsze od oczekiwań, wzrost wyniósł bowiem 3.4 proc. rok do roku wobec prognozowanego 3.3 proc. Raport będzie zawierał dane dotyczące struktury PKB. Dzięki temu możliwa będzie szczegółowa analiza czynników odpowiadających za wzrost polskiej gospodarki. Kolejnego dnia zostanie natomiast pokazany raport PMI.

Ostatnie dane dotyczące polskiej gospodarki budzą mieszane odczucia. Z jednej strony dość korzystnie wypadły dane o sprzedaży detalicznej. Poprawa po stronie konsumpcji może być spowodowana silnym ożywieniem na rynku pracy. Zatrudnienie jest rekordowo wysokie, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od końca 2008 roku (9.6 proc. w październiku). Z drugiej strony dane z przemysłu oraz budownictwa były wyraźnie słabe. W tym kontekście interesująca będzie publikacja GUS.

Piątkowa sesja przynosi niewielkie umocnienie złotego. Polska waluta zyskała na wartości wobec euro, funta i franka szwajcarskiego. Z kolei dolar wzniósł się dzisiaj na nowy szczyt. Kurs amerykańskiej waluty umocnił się do 4.0370 zł, co jest najwyższym poziomem od 11 lat. W krótkiej perspektywie kurs złotego będzie determinowany przez najbliższe posiedzenie EBC.


27 lis 2015 16:57|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

27 lis 2015 13:04

Komentarz walutowy z 27.11.2015

26 lis 2015 16:50

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.11.2015

26 lis 2015 13:19

Komentarz walutowy z 26.11.2015

25 lis 2015 17:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.11.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut