Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.07.2016

28 lip 2016 16:47|Marcin Lipka

Brak konsensusu przed jutrzejszym posiedzeniem Banku Japonii. Pozytywne doniesienia z Niemiec. Nieco wyższe od oczekiwań zasiłki dla bezrobotnych w USA. EUR/PLN wraca w okolicę 4.36, a funt coraz bliżej ponad dwuletnich minimów

Po południu EUR/USD utrzymuje większość wzrostów osiągniętych po wczorajszym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. W pewnym stopniu pomagają temu dane makro, które pokazały nieco wyższy od oczekiwań wzrost inflacji w Niemczech, a publikacje z USA były nieco poniżej oczekiwań. Ogólnie jednak nadal naszym scenariuszem bazowym w najbliższych tygodniach nie jest osłabienie się dolara jeżeli odczyty makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych będą względnie dobre.

W perspektywie najbliższych godzin najważniejsze będzie jutrzejsze posiedzenie Banku Japonii. Biorąc pod uwagę zachowanie się jena od początku dzisiejszej sesji wygląda na to, że rynek w coraz mniejszym stopniu wierzy, że BoJ zdecyduje się na agresywną stymulację monetarną.

Teoretycznie konsensus (mediana) oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg pokazuje, że skala rocznego skupu aktywów z rynku pozostanie na poziomie 80 bilionów jenów. Jednak z 40 analityków sześciu oczekuje, że QE zostanie podwyższone do 100 bilionów, dziewięciu szacuje jego wzrost do 90 , a dwóch do 85 bilionów. Można więc raczej nastawić się, że wartości poniżej 90 bilionów prawdopodobnie spowodują wzmocnienie się JPY, a tym samym, jeżeli ruch będzie względnie silny, to również osłabienie się dolara amerykańskiego, gdyż większość handlu na jenie odbywa się na parze USD/JPY. Jeżeli japońska waluta będzie kupowana to amerykańska musi być sprzedawana.

Jeszcze bardziej ekonomiści są podzieleni w kontekście zmian stóp procentowych przez BoJ. Na 40 ankietowanych dwudziestu uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie minus 0.1%, jedenastu natomiast spodziewa się spadku do minus 0.2%, a dziewięciu redukcji do minus 0.3%. Choć mediana szacunków wynosi minus 0.15% to jednak jeżeli faktyczna wartość będzie powyżej granicy minus 0.2% to również można oczekiwać umocnienia się japońskiej waluty.

W piątek zaczynają się również konsultacje japońskiego rządu dotyczące stymulacji fiskalnej (finalna decyzja prawdopodobnie 2 sierpnia). Cały pakiet ma mieć wartość około 20 bilionów jenów (nieco mniej niż 200 miliardów USD), ale większość z tej kwoty ma być przeznaczona na kredyty i gwarancje kredytów. Bezpośrednie zwiększenie wydatków ma wynieść od dwóch do trzech bilionów jenów. Ogólnie im większa skala stymulacji tym większe prawdopodobieństwo osłabienia się jena. Należy jednak również uważać na pierwsze reakcje, gdyż biorąc pod uwagę skalę niepewności przed posiedzeniem rządu oraz BoJ zakres ruchów może być bardzo duży i wielokierunkowy.

Niemcy, USA i Polska

Publikacja inflacji z Niemiec była wyższa o 0.1 pkt proc. wyższa od konsensusu rynkowego i wyniosła +0.4% r/r. Również jeżeli spojrzymy na wstępne dane za lipiec to utrzymuje się się pozytywny trend wzrostu cen usług, który wynosi +1.4% r/r. Patrząc także na sezonowo wyrównane dane o zatrudnieniu publikowane przez Destatis mamy dalszą kontynuację wzrostu etatów.

Minimalnie gorzej wypadły natomiast dane z USA. Cotygodniowe zasiłki dla bezrobotnych wzrosły o 13 tys do 266 tys przy konsensusie na poziomie 262 tys. Ogólnie jednak cały czas są to bardzo niskie wartości sugerujące dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy.

Na krajowym rynku EUR/PLN, zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami, wraca do okolic 4.36. Coraz gorzej natomiast wygląda sytuacja funta. Globalne osłabienie brytyjskiej waluty połączone z nieco lepszą kondycją złotego powodują, że GBP/PLN spada do 5.16-5.17, czyli o włos od ponad dwuletnich minimów.

 

28 lip 2016 16:47|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 lip 2016 12:26

Komentarz walutowy z 28.07.2016

27 lip 2016 4:36

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.07.2016

27 lip 2016 1:50

Komentarz walutowy z 27.07.2016

26 lip 2016 4:35

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.07.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut