Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.09.2014

29 wrz 2014 17:15|Artur Wiszniewski

Dolar trochę osłabiony mimo danych zwiększających presję na Fed. Rubel na nowym dnie. Złoty stoi w miejscu. Na rynkach trwa realizacja zysków po silnych ruchach w ostatnich tygodniach.

Jak poinformowała Komisja Europejska, indeks nastrojów w gospodarce strefy euro spadł do najniższego poziomu od 2013 roku. Wskaźnik obniżył się we wrześniu do 99.9 punktów z 100.6 punktów w sierpniu. To wynik słabszy niż oczekiwane 100 punktów. Najmocniej na negatywnym wyniku zaważyło pogorszenie nastrojów konsumentów, w przemyśle oraz w handlu. Z kolei poprawa została zanotowana w usługach i budownictwie. W rezultacie indeks nastrojów biznesu zanotował spadek do 0.07 z 0.16 przed miesiącem.

W dodatku obniżeniu uległy oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorstw. Wskaźnik mierzący oczekiwania dotyczące trendu cen konsumpcyjnych spadł do 4 punktów z 6.6 punktów miesiąc wcześniej. W przypadku indeksu cen w przemyśle wskaźnik obniżył się do minus 1.8 punktów z minus 0.7 punktów miesiąc wcześniej.

Dane potwierdzające słabość gospodarki unii monetarnej przychodzą przed czwartkowym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego, podczas którego prezes Mario Draghi odsłoni szczegóły programu skupu aktywów. Najbardziej istotne znaczenie z perspektywy frankfurckiej instytucji ma obniżenie oczekiwań inflacyjnych, gdyż zwiększa presję na władze monetarne, aby działały mocniej na rzecz odsunięcia ryzyka deflacji. Ten czynnik zwiększa presję na przecenę euro w dłuższym terminie.

Uruchomienie skupu papierów ABS w październiku będzie ostatnim narzędziem z pakietu decyzji podjętych przez EBC w czerwcu i wrześniu. Zapowiedziany we wrześniu skup papierów zabezpieczonych aktywami ma być pomocny w pobudzeniu akcji kredytowej w strefie euro poprzez umożliwienie bankom poprawy swoich bilansów i wskaźników adekwatności kapitałowej. Dzięki temu kolejny przetarg TLTRO ma być bardziej udany niż wrześniowa oferta, podczas której banki sięgnęły tylko po 82.6 mld euro czteroletnich nisko oprocentowanych pożyczek.

Do tej pory działania podejmowane przez EBC nie znalazły przełożenia na akcję kredytową – EBC poinformował, że w sierpniu kredyt dla sektora prywatnego skurczył się o 1.5 procent w relacji do poprzedniego roku. Dane nie uwzględniają wpływu wrześniowego TLTRO, lecz obejmują okres po ścięciu stóp procentowych w czerwcu, kiedy po raz pierwszy w historii zastosowano ujemną stopę depozytową. EBC twierdzi jednak, że większe znaczenie dla przytłumionej akcji kredytowej ma awersja do ryzyka, na którą lekarstwem ma być w dużym stopniu skup ABS-ów.

Dane przemawiają za podwyżkami

Dzisiejsze dane ze Stanów Zjednoczonych dostarczyły kolejnych argumentów dla jastrzębiego skrzydła w Rezerwie Federalnej. Indeks cen konsumpcyjnych PCE w sierpniu wzrósł o 0.1 procent w relacji do przedniego miesiąca. Oczekiwania zakładały utrzymanie wskaźnika na poziomie sprzed miesiąca. Inne dane również wypadły na korzyść dolara. Wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0.5 procent – mocniej niż prognozowane 0.4 procent. Z kolei dochody wzrosły o 0.3 procent, co było wynikiem zbieżnym z prognozami.

Mimo danych przemawiających za podwyżkami stóp procentowych ze Stanów Zjednoczonych oraz porcji kiepskich informacji ze strefy euro dolar stracił wobec wspólnej waluty. Po tym, jak para EUR/USD zanotowała najniższy poziom od listopada 2012 roku, silny dolar coraz mocniej domagał się korekty. Być może właśnie zaczynamy obserwować chwilową przerwę w marszu dolara. Niemniej w dłuższej perspektywie amerykańska waluta będzie dalej rosnąć z powodu nadchodzącego zacieśnienia polityki Fed i ruchu w przeciwnym kierunku w strefie euro.

Rubel na dnie

Rubel został przeceniony około 1 procent wobec euro i dolara. Rosyjska waluta tym sposobem spadła do najniższego poziomu w historii w relacji do dolara – kurs pary USD/RUB przekroczył pułap 39.59. Główny ekonomista ING Groep w Moskwie Dmitry Polevoy cytowany przez Bloomberg uważa, że para przetestuje poziom 44.40. To oznacza, że rosyjska waluta może spaść jeszcze o niemal 11 procent. Para EUR/RUB również znalazła się blisko rekordowo wysokiego poziomu.

Rosyjska waluta traci z powodu coraz większych obaw dotyczących kondycji gospodarki, która musi stawić czoło sankcjom nałożonym przez Zachód z powodu roli odegranej przez Moskwę w ukraińskim kryzysie. W dodatku Rosja musi poradzić sobie z niskimi cenami ropy naftowej, która osłabia wpływy do państwowej kasy z tytułu handlu surowcem. Kreml potrzebuje ropy w cenie przynajmniej 100 dolarów, aby zapewnić stabilność finansów publicznych i odsunąć niebezpieczeństwo recesji. Szerzej o wyzwaniach rosyjskiej gospodarki pisaliśmy w piątkowym komentarzu.

Złoty stabilny mimo awersji do ryzyka

Spadki na giełdach i rosnące ceny obligacji odzwierciedlają podwyższoną niechęć do ryzyka na rynkach finansowych. Taki ruch mógł zostać sprowokowany przez prodemokratyczne zamieszki w Hongkongu. Wydaje się jednak, że większe znaczenie ma obecnie chęć realizacji zysków na rynkach akcji i rynku walutowym po silnych ruchach w ostatnim czasie. Natomiast wydarzenia polityczne są raczej tylko pretekstem do zamykania pozycji przed końcem miesiąca, niż czynnikiem mogącym zadecydować o kierunku rynku w dłuższym terminie.

O poranku dolar wspiął się powyżej 3.30 zł, lecz później spadł o około 1 grosz. Niemniej złoty zachowuje się stabilnie pomimo sporych spadków na giełdach. Polska waluta czeka obecnie na środowe dane o indeksie PMI, który będzie ostatnim istotnym raportem przed decyzją RPP w sprawie stóp procentowych w kolejnym tygodniu. Zgodnie z oczekiwaniami władze monetarne zetną cenę pieniądza o 25 punktów bazowych. Stabilizacja euro i frank oraz drożejący dolar i funt pozostaje aktualnym scenariuszem dla polskiej waluty.


29 wrz 2014 17:15|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

29 wrz 2014 12:39

Komentarz walutowy z 29.09.2014

26 wrz 2014 17:24

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.09.2014

26 wrz 2014 12:28

Komentarz walutowy z 26.09.2014

25 wrz 2014 17:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.09.2014

Atrakcyjne kursy 27 walut