Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.09.2016

29 wrz 2016 16:36|Bartosz Grejner

Dobre dane nt. pożyczek wspierają gospodarkę Wielkiej Brytanii. Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA utrzymują się blisko 40-letnich minimów. Moody’s osłabia polską walutę.

Rynek indywidualnych pożyczek hipotecznych odporny na Brexit

W większości lepsze od oczekiwań rynkowych dane Banku Anglii dotyczące pożyczek potwierdzają relatywną odporność gospodarki Wielkiej Brytanii na czerwcową decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej. Po słabszej od oczekiwań wartości udzielonych kredytów konsumenckich w lipcu (1,18 mld funtów) nastąpił ich powrót do okolic majowych poziomów jeszcze sprzed referendum - dokładniej wynosił on w sierpniu 1,57 mld funtów.

Lepsze wartości odnotowano również w udzielonych kredytach hipotecznych w czerwcu (2,9 mld funtów) oraz w pożyczkach dla dla indywidualnych klientów netto (4,5 mld funtów), co w jednym i drugim przypadku również było powrotem do poziomów majowych. Nieco pogorszyła się natomiast liczba zatwierdzonych wniosków o kredyt hipoteczny z 60,92 tys. w lipcu do 60,06 tys. w sierpniu (choć było to zaledwie 9 tys. mniej od konsensusu rynkowego). Trend malejącej liczby zatwierdzonych wniosków da się zaobserwować od początku bieżącego roku i przekłada on się (lecz w mniejszym stopniu) na niższe wartości udzielanych kredytów, choć tutaj trend nie jest aż tak wyraźnie zarysowany.

Rewizja tempa wzrostu PKB USA w górę, zasiłki w dół

O 14.30 Biuro Analiz Ekonomicznych podało rewizję w górę tempa wzrostu PKB z 1,1% do 1,4% (konsensus zakładał tempo wzrostu 1,3%). Do wzrostu w realnym PKB w drugim kwartale przyczyniły się indywidualne wydatki konsumpcyjne, eksport i inwestycje zagraniczne. Natomiast pozytywny efekt jaki w/w czynniki wywierały został ograniczony przez zwiększone wydatki rządowe (lokalne i krajowe) oraz rosnący import.

Choć liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 3 tys. do 254 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia, to i tak był to odczyt lepszy od konsensus rynkowego (260 tys.). Przez ostatnie tygodnie obserwujemy poziomy bliskie 40-letnich minimów. W rezultacie tych pozytywnych dla rynku danych dolar umacniał się w stosunku do euro, testując nawet granicę 1,12 na parze EUR/USD. Zarówno dla inwestorów jak i członków FOMC to informacja, że gospodarka amerykańska stopniowo poprawia się i może być gotowa na podniesienia stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu FOMC.

Złoty nieco traci

Tak jak wspominaliśmy w naszym porannym komentarzu, wpływ na osłabienie złotego miały przede wszystkim komunikaty agencji ratingowej Moody’s nt. podatku handlowego oraz rewizja w dół prognozy tempa wzrostu PKB. Złoty tracił w stosunku do większości walut w drugiej części dnia, przekraczając nawet na chwilę poziomy 4,31 na EUR/PLN oraz 5,00 na GBP/PLN. Nie spodziewamy się jednak głębszej deprecjacji polskiej waluty - ta mogłaby w obecnych warunkach być spowodowana przez gorszy sentyment globalny czy zwiększenie awersji do ryzyka (i do walut krajów wschodzących).

Jutro na rynku

W nocy poznamy PMI dla przemysłu Chin we wrześniu instytutu Markit. Ostatnie dwa odczyty wynosiły odpowiednio 50,6 i 50. Przed tym, od marca 2015 mieliśmy odczyty poniżej 50. Od stanu gospodarki Chin zależy w dużej mierze stan gospodarki światowej i tempo jej wzrostu, więc odczyty PMI poniżej 50 generalnie powodują niepokój na rynkach i zwiększenie awersji do ryzyka. Konsensus zakłada marginalny wzrost na poziomie 50,1.

O 10.30 na rynek napłyną dane z Wielkiej Brytanii za drugi kwartał dotyczące inwestycji przedsiębiorstw, tempa wzrostu PKB oraz bilansu handlu zagranicznego. Dwa pierwsze odczyty rynek oczekuje, że pozostaną na niezmienionym poziomie. Natomiast w przypadku bilansu handlu zagranicznego oczekuje się jego poprawy o 2,1 mld funtów. Gorszy bilans handlowy wywierałby większą presje na inflację i deprecjację waluty, co mogłoby w efekcie doprowadzić do pogorszenia stanu gospodarki Wielkiej Brytanii.

Jutro zostaną opublikowane również ważne dane nt. inflacji w Strefie Euro oraz USA. W jednym i drugim przypadku są to wyjątkowo ważne dane z punktu widzenia prowadzonej polityki monetarnej. Europejski Bank Centralny wprowadził ujemne stopy procentowe w tym roku oraz prowadzi obecnie program stymulowania gospodarki, który ma na celu przede wszystkim zbliżenie inflacji do celu (2%). Konsensus rynkowy zakłada wzrost inflacji bazowej CPI we wrześniu na poziomie 0,4% (poprzednio +0,2%), co jest tym bardziej prawdopodobne, gdyż dzisiaj pojawiły się lepsze od oczekiwań dane o inflacji CPI z największej gospodarki Strefy Euro, tj. Niemiec (+0,1% vs. 0% w sierpniu).

Z kolei inflacja PCE w USA jest o tyle ważna, gdyż Rezerwa Federalna (Fed) bierze ją pod uwagę w swoich projekcjach. Jeszcze przed posiedzeniem Fed z 21. września pojawił się lepszy od oczekiwań odczyt inflacji CPI, więc potwierdzenie dobrych danych o inflacji PCE da inwestorom lepszy pogląd na potencjalne decyzje jakie Fed może podjąć podczas swojego grudniowego posiedzenia.

 

29 wrz 2016 16:36|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

29 wrz 2016 13:19

Komentarz walutowy z 29.09.2016

28 wrz 2016 16:39

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.09.2016

28 wrz 2016 13:45

Komentarz walutowy z 28.09.2016

27 wrz 2016 16:47

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.09.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut