Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.10.2015

29 paź 2015 16:57|Marcin Lipka

Amerykańskie dane wspierają scenariusz zacieśnienia stóp procentowych. Stabilizacja dolara po skokowym wzroście po publikacji komunikatu FOMC w środę. Złoty wyraźnie wzmocniony. Polskiej walucie pomaga rozwadnianie przedwyborczych obietnic przez zwycięską partię.

Nagłówkowy wynik amerykańskiego produktu krajowego brutto może trochę rozczarowywać. Wzrost w trzecim kwartale wyniósł 1.5 procent wobec oczekiwanego przez analityków wyniku na poziomie plus 1.6 procent. Taki wzrost jest skromny w stosunku do tempa rozwoju w poprzednich trzech miesiącach, kiedy gospodarka urosła o 3.9 procent (po rewizji z 2.3 procent).

Dane pokazały solidny wzrost konsumpcji. Wydatki konsumpcyjne wzrosły o 3.2 procent po wzroście o 3.6 procent w drugim kwartale. Z drugiej strony niekorzystnie na dynamikę PKB wpłynęło ograniczenie inwestycji spowodowane w dużej mierze przez ograniczenie projektów w sektorze wydobywczym. Natomiast wpływ eksportu netto był neutralny. Słabe wyniki eksportu spowodowane silnym dolarem zostały zniwelowane przez zmniejszenie importu.

Inny dzisiejszy raport pokazał wzrost liczby nowych bezrobotnych o 260 tys. To wynik nieznacznie lepszy od prognoz. Przed tygodniem przybyło 259 tys. ludzi bez pracy. Tym sposobem wskaźnik utrzymał się blisko najniższego poziomu od czterdziestu lat. To świadczy o postępującym rozwoju rynku pracy, niezależnie od rozczarowania danymi o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.

Dane wspierają scenariusz podwyżek stóp procentowych. W środę Federalny Komitet Otwartego Rynku zrobił bezpośrednie odniesienie do grudniowego posiedzenia, jako momentu możliwej podwyżki stóp procentowych. Ponadto Fed nie niepokoi się już wpływem otoczenia na ożywienie amerykańskiej gospodarki.

Euro próbuje odbijać

Dolar był dzisiaj dość spokojny mimo porcji danych zwiększających prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki pieniężnej. Przez ostatnie dwa tygodnie kurs EUR/USD spadł z blisko 1.15 do niemal 1.09. Skala tego ruchu sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo krótkoterminowej korekty.

Taki scenariusz wzmagają dane napływające ze strefy euro. Podczas czwartkowej sesji euro przejawiało ochotę do odbicia. Było to widoczne po pokazaniu danych z niemieckiego rynku pracy, gdzie bezrobocie spadło mocniej od prognoz. W dodatku inflacja nad Renem była trochę wyższa od oczekiwań. Na koniec raport o nastrojach gospodarczych w unii monetarnej pokazał szeroką poprawę sentymentu.

Utrzymanie tej tendencji w dłuższej perspektywie jest jednak mało prawdopodobne. Zapowiedź rozszerzenie skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny oraz wskazanie przez Rezerwę Federalną grudnia jako momentu podwyżek stóp procentowych tworzy silną presję spadkową.

Politycy rozwadniają obietnice

Po porzuceniu planu wykorzystania Narodowego Banku Polskiego do wpompowania 350 mld zł w gospodarkę PiS rozwadnia kolejną przedwyborczą obietnicę. Z dzisiejszych komentarzy polityków wynika, że realizacja zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej od podatku może zostać przesunięta nawet na 2017 rok. To dobra wiadomość dla finansów publicznych.

Inne problemy pozostają jednak wciąż aktualne. Zasadnicze znaczenie dla zachowania złotego ma powtarzanie, że konieczne jest obniżenie stóp procentowych. W przyszłym roku parlament zdominowany przez PiS oraz prezydent wymienią prawie całą Radę Polityki Pieniężnej. Można oczekiwać, że będzie ona zdecydowanie bardziej gołębia niż obecna oraz skłonna do wspierania gospodarki.

Po bardzo silnym osłabieniu w ostatnich dwóch tygodniach dzisiaj złoty odrabia straty. Ten ruch ma charakter korekcyjny, podobnie jak odbicie głównej pary walutowej. Przybliżenie zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych w dłuższym horyzoncie będzie ograniczać potencjał złotego do aprecjacji.


29 paź 2015 16:57|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

29 paź 2015 13:17

Komentarz walutowy z 29.10.2015

28 paź 2015 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.10.2015

28 paź 2015 13:19

Komentarz walutowy z 28.10.2015

27 paź 2015 17:37

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut