Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Sprzedaż w USA zawodzi (popołudniowy komentarz walutowy z 15.10.2018)

15 paź 2018 15:15|Bartosz Grejner

Presja na dolara może się zwiększyć. Wszystko przez słabsze od oczekiwań dane o wrześniowej sprzedaży detalicznej w USA. Dzięki temu rośnie jednak prawdopodobieństwo utrzymania się dobrej kondycji złotego.

Złoty beneficjentem

Poza fiaskiem rozmów pomiędzy Wielką Brytanią a UE w kwestii Brexitu, początek tygodnia na rynku walutowym był stosunkowo spokojny. Począwszy od wczesnych godzin porannych, dolar stopniowo tracił na wartości. Notowania głównej pary walutowej, tj. EUR/USD, wzrosły z ok. 1,155 do 1,160. To górny przedział wahań z ostatnich dwóch tygodni, a opublikowane po południu dane makroekonomiczne z USA nie zapowiadają, abyśmy byli jeszcze dzisiaj świadkami odwrócenia sytuacji i aprecjacji dolara.

Według danych Biura Spisu Powszechnego (Census Bureau) sprzedaż detaliczna we wrześniu w USA wzrosła jedynie o 0,1 proc. w skali miesiąca, choć mediana oczekiwań rynkowych wskazywała na wzrost o 0,7 proc. Istotniejsza sprzedaż z wyłączeniem pojazdów (tzw. wskaźnik bazowy) również zawiodła oczekiwania, spadając o 0,1 proc. w skali miesiąca (oczekiwano zwiększenia o 0,4 proc.) i notując przy okazji pierwszy spadek od 16 miesięcy. W dół zrewidowano także dane za poprzedni miesiąc (ze wzrostu o 0,3 proc. do 0,2 proc.).

Słabsze dane makroekonomiczne z USA to woda na młyn dla polskiej waluty. Złoty może nawet nieco się umacniać w kolejnych godzinach, biorąc pod uwagę również poprawę sentymentu na parkietach giełdowych w Europie. Notowania EUR/PLN znajdowały się dzisiaj cały dzień poniżej 4,30, z rana spadając nawet w okolicę 4,28, podczas gdy wznowiona presja po w/w danych na dolarze przyczyniła się do testowania poziomu 3,70 przez USD/PLN.

Kalendarz zaplanowanych publikacji makroekonomicznych na dalszą część dnia jest praktycznie pusty. Jeżeli nie będziemy obserwować pogorszenia nastrojów na parkietach giełdowych w USA i kontynuacji przeceny z ubiegłego tygodnia, złoty powinien pozostawać stosunkowo silny.

Jutro na rynku

O godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje wrześniowe dane o zmianie poziomu przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w polskim sektorze przedsiębiorstw. Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost odpowiednio o 7,1 proc. i 3,4 proc. w skali roku. Trzy i pół godziny później Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawi dane inflacji bazowej również we wrześniu. Oczekiwania mówią o utrzymaniu poziomu 0,9 proc. w skali roku. Choć potencjał tych publikacji, by istotnie wpłynąć na notowania złotego, jest ograniczony, pozytywne wydźwięk płynący z danych (w szczególności o płacach i inflacji) mógłby być kolejnym elementem wspierającym wycenę złotego w relacji do podstawowych walut.

Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje o godz. 10:30 raport z brytyjskiego rynku pracy. Najistotniejsze będą w nim dane o zmianie przeciętnego wynagrodzenia, zważywszy na ich istotny wpływ na poziom inflacji. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na zwiększenie się przeciętnej płacy Brytyjczyków (włączając premie) o 2,6 proc. rok do roku, czyli w podobnym tempie co w sierpniu. W okolicy publikacji możemy spodziewać się zwiększania wahań brytyjskiej waluty, choć ostatecznie zmiany w wycenie będą najprawdopodobniej ograniczone, dopiero wybicie z przedziału 2,4 - 2,8 proc. mogłoby mocniej wpłynąć na funta. Najistotniejszym czynnikiem dla brytyjskiej waluty pozostanie jednak temat Brexitu.

 

15 paź 2018 15:15|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

15 paź 2018 13:00

Fiasko rozmów ws. brexitu (komentarz walutowy z 15.10.2018)

12 paź 2018 16:51

Poprawa sentymentu (popołudniowy komentarz walutowy z 12.10.2018)

12 paź 2018 15:53

Kryptowaluty poszukiwane coraz rzadziej

12 paź 2018 13:17

Trudny czas dla dolara (komentarz walutowy z 12.10.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut