Nasze wyniki

Każdego roku odnotowujemy duże wzrosty przychodów, które odzwierciedlają naszą zdolność do tworzenia rentownych produktów finansowych. Zapoznaj się z osiągniętymi wynikami.

Zatrudnienie

Nasze zespoły składają się z wykwalifikowanych specjalistów, których liczba stale się powiększa.

Zatrudnienie Zatrudnienie

Dynamika wzrostu zatrudnienia


Przychody netto

Innowacyjność, bezpieczeństwo transakcji i zaawansowane technologie to czynniki, które stoją za naszym sukcesem.

Przychody netto Przychody netto

Przychody netto w PLN


Kontakt dla inwestorów

mail: [email protected]
Rozpocznij chat