Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Przewagi biznesowe

Dzięki nowoczesnym technologiom, odpowiedniej strategii i jasno określonym regułom wypracowaliśmy model biznesowy, pozwalający tworzyć innowacyjne usługi finansowe.

Ekosystem wielowalutowych usług finansowych

Nasze usługi finansowe dostępne są w wielu walutach. Wszystkie powstają w oparciu o fundamentalne elementy, takie jak łatwy dostęp, intuicyjność czy bezpieczeństwo.

Ekosystem wielowalutowych usług finansowych about_businsess_advantages_section_1_heading mobile
Ekosystem wielowalutowych usług finansowych about_businsess_advantages_section_1_heading mobile

Model biznesowy

Naszą działalność opieramy o rozwiązania finansowe, które kreujemy od podstaw. Bogate doświadczenie i wypracowane reguły pozwalają nam tworzyć opłacalne i efektywne kosztowo produkty.

Model biznesowy about_businsess_advantages_section_2_heading mobile

Nasze kompetencje

Ciągły rozwój i szybki wzrost jest możliwy dzięki kluczowym kompetencjom, które posiadamy.

  • Wytwarzanie własnego oprogramowania
  • Obrót środkami pieniężnymi
  • Skuteczne negocjacje
  • Innowacyjne technologie
  • Marketing
  • Handel walutami
  • Inwestycje i handel CFD