Strona ma charakter informacyjny i nie oferuje sprzedaży i kupna kryptowalut.

Jeżeli chcesz inwestować w oparciu o różnice kursowe kryptowalut, przejdź na stronę Conotoxia Ltd., spółki należącej wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding. Sprawdź ofertę.

Notowania kryptowalut

Wartość kryptowaluty może zmieniać się w zdecydowanie szybszym tempie, niż kursy tradycyjnych walut. Jeśli interesujesz się tym rynkiem, śledź na bieżąco jak kształtują się ich notowania.

Wycena kryptowalut

Kryptowaluty często są zestawiane z dolarem, ale równie dobrze mogą być one wyceniane w każdej z tradycyjnych walut, bądź porównywane bezpośrednio między sobą. Wycenę i kapitalizację rynkową podaje się z reguły na konkretny dzień, ponieważ wartość kryptowalut zmienia się w tempie niespotykanym na rynku tradycyjnych walut.


Co decyduje o notowaniach kryptowalut?

Na cenę jakiegokolwiek towaru istotnie wpływają czynniki popytu i podaży. Duża ekspozycja kryptowalut w mediach może zwiększać popyt, prowadząc w szybkim tempie do wzrostu ceny. Biorąc pod uwagę zdecentralizowanie i dużo mniejszą wrażliwość na czynniki makroekonomiczne, które dotykają tradycyjne waluty, kryptowaluty mogą być również postrzegane jako alternatywna inwestycja. Gdy na globalnym rynku mamy do czynienia ze wzrostem niepewności i odpływem kapitału, część pieniędzy, akcji czy obligacji inwestorzy mogą lokować na rynku kryptowalut, podnosząc ich wycenę.


Jak funkcjonują kryptowaluty?

Wszystkie cyfrowe kryptowaluty funkcjonują w określonych systemach, a zmiany w standardach tych systemów mogą wpływać na wycenę kryptowalut. Podobny wpływ zdają się też wywierać informacje o tym, że np. jakiś kraj lub duża instytucja uznają i wykorzystują daną kryptowalutę lub technologię, na której ona bazuje. Tego typu informacje mogą się pojawiać nieoczekiwanie, powodując duże wahania wartości, co obarcza inwestowanie w kryptowaluty wysokim ryzykiem. eżeli chcemy wymienić kryptowalutę na tradycyjne pieniądze, np. dokonując płatności, mamy do czynienia z crossem walutowym. Wówczas do głosu dochodzą czynniki makroekonomiczne przypisywane tzw. zwykłym walutom. Dla przykładu - globalny spadek wartości dolara może wpływać na wzrost kursu bitcoina do USD.

Rozpocznij chat