Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Notowania kryptowalut

Wartość kryptowaluty może zmieniać się w zdecydowanie szybszym tempie, niż kursy tradycyjnych walut. Jeśli interesujesz się tym rynkiem, śledź na bieżąco jak kształtują się ich notowania.

Wycena kryptowalut

Kryptowaluty często są zestawiane z dolarem, ale równie dobrze mogą być one wyceniane w każdej z tradycyjnych walut, bądź porównywane bezpośrednio między sobą. Wycenę i kapitalizację rynkową podaje się z reguły na konkretny dzień, ponieważ wartość kryptowalut zmienia się w tempie niespotykanym na rynku tradycyjnych walut.


Co decyduje o notowaniach kryptowalut?

Na cenę jakiegokolwiek towaru istotnie wpływają czynniki popytu i podaży. Duża ekspozycja kryptowalut w mediach może zwiększać popyt, prowadząc w szybkim tempie do wzrostu ceny. Biorąc pod uwagę zdecentralizowanie i dużo mniejszą wrażliwość na czynniki makroekonomiczne, które dotykają tradycyjne waluty, kryptowaluty mogą być również postrzegane jako alternatywna inwestycja. Gdy na globalnym rynku mamy do czynienia ze wzrostem niepewności i odpływem kapitału, część pieniędzy, akcji czy obligacji inwestorzy mogą lokować na rynku kryptowalut, podnosząc ich wycenę.


Jak funkcjonują kryptowaluty?

Wszystkie cyfrowe kryptowaluty funkcjonują w określonych systemach, a zmiany w standardach tych systemów mogą wpływać na wycenę kryptowalut. Podobny wpływ zdają się też wywierać informacje o tym, że np. jakiś kraj lub duża instytucja uznają i wykorzystują daną kryptowalutę lub technologię, na której ona bazuje. Tego typu informacje mogą się pojawiać nieoczekiwanie, powodując duże wahania wartości, co obarcza inwestowanie w kryptowaluty wysokim ryzykiem. eżeli chcemy wymienić kryptowalutę na tradycyjne pieniądze, np. dokonując płatności, mamy do czynienia z crossem walutowym. Wówczas do głosu dochodzą czynniki makroekonomiczne przypisywane tzw. zwykłym walutom. Dla przykładu - globalny spadek wartości dolara może wpływać na wzrost kursu bitcoina do USD.