Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Bez istotnych zmian (popołudniowy komentarz walutowy z 14.03.2018)

14 mar 2018 14:44|Bartosz Grejner

Sprzedaż detaliczna drugi miesiąc z rzędu zawodzi, sugerując niższą konsumpcję prywatną w USA. Brak aprecjacji dolara to pozytywny sygnał dla złotego, który osłabiany jest przez gołębie sygnały ze strony Rady Polityki Pieniężnej i niższą inflację.

Dane z USA nieco zawodzą

Polska waluta nadal pozostaje pod wewnętrzną presją gołębiego przekazu Rady Polityki Pieniężnej co do wysokości przyszłych stóp procentowych, a także niższej presji inflacyjnej w kraju. Złotemu jednak pomaga fakt, że dolar pozostaje cały czas również stosunkowo słaby, a rentowności obligacji skarbowych USA szybko nie wzrastają. W przeciwnym przypadku najprawdopodobniej obserwowalibyśmy większą presję na złotym.

Pozytywny więc dla polskiej waluty był fakt, że dane makroekonomiczne, które napłynęły dzisiaj z gospodarki USA nie pomogły tamtejszej walucie. Choć dane o inflacji producentów (PPI) w lutym okazały się zbieżne z oczekiwaniami, to sprzedaż detaliczna, która może być dobrym miernikiem poziomu konsumpcji, już zawiodła. Spadła ona drugi miesiąc z rzędu o 0,1% (w skali miesiąca), choć oczekiwano wzrostu o 0,3%. Nieco lepiej wypadł wskaźnik bazowy sprzedaży, tzn. z wyłączeniem sprzedaży pojazdów: wzrósł on o 0,2% w stosunku do stycznia, o 0,1 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Z jednej strony ogranicza to dzisiaj potencjał wzrostowy dolara. Z drugiej jednak poznaliśmy dzisiaj gorsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w strefie euro (wzrost o 2,7% w styczniu rok-do-roku, choć oczekiwano 4,4%), a także treść przemówienia Mario Draghiego, przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego, która była relatywnie gołębia (w kontekście inflacji i programu skupu aktywów).

W rezultacie może działać to jako przeciwwaga dla słabszych danych z USA, co może wpłynąć na oscylowania notowań głównej pary walutowej, tj. EUR/USD), w okolicy bieżących poziomów (ok. 1,237). Powinno to także sprzyjać stabilizacji się złotego, który dzisiaj jest tylko minimalnie silniejszy w relacji do głównych walut, biorąc pod uwagę, że kalendarz zaplanowanych wydarzeń na dalszą część dnia jest praktycznie pusty.

Jutro na rynku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje o godz. 10:00 dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce w lutym. W styczniu inflacja spadła do 1,9% w skali roku (0,2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej). Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na dalszy spadek do poziomu 1,8% rok-do-roku (oraz 0,1% w skali miesiąca). Wpisuje się to w trend nieco osłabienia presji cenowej w gospodarce, co także miały odzwierciedlenie w obniżeniu projekcji inflacji na kolejne kwartały w najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego.

Również ostatnia konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej była “gołębia” m.in. przez brak presji inflacyjnej, co obniża prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w tym roku (a także nieco w przyszłym). Złoty jest ostatnio w stosunkowo słabej kondycji, nerwowo reaguje na dane makroekonomiczne i gorsze od oczekiwań dane o inflacji mogą dać kolejnego pretekstu inwestorom do sprzedaży polskiej waluty.

14 mar 2018 14:44|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

14 mar 2018 13:38

Google stawia szlaban kryptowalutom

14 mar 2018 12:41

Dolar w odwrocie (komentarz walutowy z 14.03.2018)

13 mar 2018 15:39

Inflacja nie zaskakuje (popołudniowy komentarz walutowy z 13.03.2018)

13 mar 2018 12:41

Złoty słabszy (komentarz walutowy z 13.03.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut