Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Dolar nieco zyskuje (popołudniowy komentarz walutowy z 20.04.2018)

20 kwi 2018 15:21|Bartosz Grejner

Stabilna końcówka tygodnia dla złotego. Dolar zyskuje na wartości, ale zmiana mieści się w wąskim przedziale wahań jaki obserwujemy niemalże od początku lutego.

EUR/USD poniżej 1,23

Ostatni dzień handlu tego tygodnia był stosunkowo spokojny dla złotego. Polska waluta oscylowały w okolicy wczorajszych poziomów. Nad ranem zyskiwała nieco w relacji do globalnie słabszego franka i funta, ale późniejsze ich odreagowanie spowodowało powrót do praktycznie niezmienionych poziomów w porównaniu do czwartkowego zamknięcia notowań.

Stabilizacji sprzyjały także czynniki zewnętrzne. W kalendarzu nie było zaplanowanych dzisiaj istotnych wydarzeń czy publikacji makroekonomicznych, co ograniczało przedział wahań. Bodźców dla walut nie dostarczał rynek akcji czy obligacji, na którym również nie obserwowaliśmy istotnych zmian. Zmienność na tym pierwszym w godzinach popołudniowych może się nieco zwiększyć, w związku z sezonem wyników (za I kwartał) w USA, choć nie powinno to się w znacznym stopniu przełożyć na waluty.

Dolar z kolei od godzin porannych stopniowo się umacniał i w okolicy godziny 15:00 zyskiwał ok. 0,4% w relacji do euro. Notowania EUR/USD spadły w okolicę 1,23, nawet nieco spadając poniżej, wyznaczając tym samym najniższy poziom od 11 dni. Jeżeli jednak popatrzymy w szerszym ujęciu, notowania tej głównej pary walutowej praktycznie od początku lutego pozostają w bardzo wąskim przedziale wahań i w tym kontekście dzisiejszy wzrost wartości dolara nie jest niczym szczególnym.

Nie spowodował on także utraty wartości całego koszyka złotego - reakcja ograniczona była przede wszystkim do pary USD/PLN. Polska waluta traciła dzisiaj do dolara ok. 0,5% wzrastając powyżej 3,39 zł, do najwyższego poziomu od tygodnia. Kalendarz zaplanowanych publikacji makroekonomicznych na kolejne godziny jest praktycznie pusty, stąd prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych zmian wartości złotego jest raczej ograniczone. W związku z większą aktywnością inwestorów amerykańskich po południu nieco większą zmiennością może wykazywać się jeszcze dolar, choć w przypadku złotego potencjalnie większa skala zmian powinna się głównie ograniczać do pary USD/PLN.

W przyszłym tygodniu na rynku

Stosunkowo najważniejsze wydarzenia w przyszłym tygodniu zaplanowane są na drugą jego część. W czwartek poznamy komunikat Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie polityki monetarnej. Zarówno stopy procentowe, jak i program skupu aktywów nie ulegną zmianie, istotny natomiast będzie wydźwięk komunikatu i późniejszej konferencji prasowej Mario Draghiego, prezesa EBC. Zarówno miękkie, jak i twarde dane ze strefy euro sugerują spowolnienie tempa jej rozwoju, a inflacja nie wykazuje tendencji wzrostowych. Ogranicza to więc szanse na bardziej jastrzębi przekaz od EBC czy Draghiego, a zatem na znaczną aprecjację euro. Należy jednak spodziewać się istotnych wahań kursów w okolicy komunikatu i konferencji prasowej.

W piątek z kolei Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) przedstawi wstępne dane tempa wzrostu gospodarki USA w I kwartale bieżącego roku. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na tempo wzrostu 2,3% w skali roku. Pierwsze odczyty BEA w przypadku tempa wzrostu gospodarczego bardzo często różnią się od kolejnych (są w sumie trzy), stąd publikacja ta może nie wpłynąć w bardzo istotny sposób na dolara. Żeby tak było, tempo wzrostu prawdopodobnie musiałoby okazać się ok. 0,5 pkt proc. wyższe. W takim scenariuszu nieco stracić mógłby koszyk złotego, który jest wrażliwy na gwałtowne zmiany wartości amerykańskiej waluty.

20 kwi 2018 15:21|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

20 kwi 2018 14:45

Bitcoin przetrwa najgorsze?

20 kwi 2018 10:58

Presja na szwajcarską walutę (komentarz walutowy z 20.04.2018)

19 kwi 2018 15:24

Ograniczona zmienność na rynku (popołudniowy komentarz walutowy z 19.04.2018)

19 kwi 2018 12:53

Wsparcie dla dolara (komentarz walutowy z 19.04.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut