Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport listopad 2015. Część 1

12 lis 2015 15:07|Marcin Lipka

Październik był miesiącem szerokiego osłabienia złotego. Polska waluta straciła w relacji do wszystkich koszyków krajów, obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Złoty spadł najbardziej w stosunku do koszyka gospodarek wschodzących (Indeks EME).

W październiku złoty zakończył trzymiesięczną serię wzrostową, która była obserwowana od lipca. Polska waluta osłabiła się wobec wszystkich koszyków walutowych, obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Szeroki indeks MAJ_33 stracił aż 2.8 proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Zasadniczym czynnikiem oddziałującym na niekorzyść polskiej waluty, były wybory parlamentarne z 25 października. Blisko dwa tygodnie przed głosowaniem, złoty znalazł się pod presją ryzyka politycznego, która osłabła dopiero w ostatnich dniach października. W tym miesiącu złoty był trzecią najsłabszą walutą z koszyka rynków wschodzących.

Negatywna reakcja rynków finansowych wynikała z faktu, że obietnice składane przez polityków w czasie kampanii wyborczej, będą dotkliwym obciążeniem dla budżetu państwa. W rezultacie ryzyko przekroczenia deficytu 3 proc. PKB istotnie wzrosło. W tym miejscu najbardziej kosztowny jest plan obniżenia wieku emerytalnego oraz wprowadzenie zasiłków za posiadanie przynajmniej dwójki dzieci.

Dodatkowym problemem jest fakt, że obecny parlament oraz prezydent związany ze zwycięską partią, mogą wymienić w przyszłym roku niemal cały skład Rady Polityki Pieniężnej. Politycy zwycięskiej partii oczekują od banku centralnego większej aktywności w pobudzaniu wzrostu gospodarczego oraz zapowiadają dobór członków RPP pod tym kątem. Perspektywa zdecydowanie łagodniejszego nastawienia władz monetarnych to czynnik niekorzystnie oddziałujący na złotego w dłuższym terminie.

Dodatkowym balastem dla złotego jest podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, zapowiadana na grudzień. W październikowym komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku wskazał bezpośrednio na ostatnie tegoroczne posiedzenie jako moment, w którym rozważy pierwszą od niemal dekady podwyżkę kosztu kredytu. Takie rozstrzygnięcie będzie oddziaływać niekorzystnie nie tylko na złotego, ale również na pozostałe waluty z koszyka rynków wschodzących.

Pozytywną stroną szerokiego osłabienia złotego jest poprawa konkurencyjności cenowej polskiego eksportu. Pod tym względem październik był bardzo udanym miesiącem. Niemniej zjawisko to wynika z faktu podwyższonego ryzyka politycznego. W kolejnych miesiącach ten czynnik może stracić znaczenie. Jednocześnie patrząc na determinację niektórych banków centralnych w osłabianiu swoich walut, można spodziewać się, że inne waluty będą tracić jeszcze mocniej w relacji do dolara i euro. Riksbank zwiększył w tym miesiącu skalę skupu aktywów, aby osłabić kurs korony.

W tym miesiącu poświęcamy więcej miejsca zagadnieniu konkurencji z Chinami. Obserwujemy ostatnio poprawę konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w stosunku do chińskiego.


Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 152.0 98.1 106.4 105.0 102.8 100.8 145.4 97.7
2015-09-01 153.3 97.8 106.5 105.1 103.0 100.1 147.3 98.5
2015-10-01 149.0 97.0 105.0 103.6 101.3 99.1 142.8 97.2

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 19.9 -1.3 2.9 3.0 3.7 4.3 16.7 -4.9
2015-09-01 20.6 -1.4 3.3 3.3 4.0 3.7 18.6 -2.7
2015-10-01 15.6 -1.5 2.0 1.9 2.1 2.7 14.0 -2.6

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 4.6 -1.1 1.0 1.0 1.5 0.3 5.6 1.2
2015-09-01 0.2 -0.4 0.2 0.0 0.2 -0.7 1.3 0.9
2015-10-01 -2.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.6 -1.0 -3.0 -1.4

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 100.1 92.9 98.7 98.4 97.3 106.9 92.4 81.7
2015-09-01 100.2 92.4 98.4 98.1 97.1 105.3 92.9 82.1
2015-10-01 97.4 91.7 97.0 96.7 95.6 104.2 90.1 81.0

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 9.2 -1.6 -0.1 -0.3 0.8 3.1 5.5 -6.1
2015-09-01 9.8 -1.8 0.2 -0.1 1.0 2.2 7.1 -4.1
2015-10-01 5.7 -1.9 -1.0 -1.4 -0.8 1.2 3.6 -3.8

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 4.6 -1.0 0.7 0.7 1.1 0.2 5.3 0.9
2015-09-01 0.2 -0.5 -0.3 -0.4 -0.2 -1.5 0.5 0.5
2015-10-01 -2.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.6 -1.0 -3.0 -1.3

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 0.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 -0.1 0.7
2015-07-01 -0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.6
2015-08-01 0.1 0.9 1.1 1.2 1.4 0.9 -0.5 0.3

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 -2.8 8.0 5.0 5.7 6.0 -3.7 -3.8 10.3
2015-07-01 -2.7 8.0 5.1 5.6 5.8 -3.3 -3.5 10.6
2015-08-01 -1.4 9.2 6.6 7.2 7.5 -2.1 -3.0 10.5

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 22.4 16.3 91.0 76.1 54.5 6.5 15.5 10.2
2015-07-01 22.3 16.3 90.9 75.9 54.3 6.5 15.4 10.2
2015-08-01 22.0 16.3 90.9 76.0 54.5 6.5/td> 15.1 10.1

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Druga część raportu
Pobierz pełny raport w PDF (3.1 MB)
12 lis 2015 15:07|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

12 lis 2015 13:28

Komentarz walutowy z 12.11.2015

10 lis 2015 17:23

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.11.2015

10 lis 2015 13:35

Komentarz walutowy z 10.11.2015

9 lis 2015 17:15

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.11.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut