Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport sierpień 2015. Część 1

4 sie 2015 10:17|Marcin Lipka

Złoty powrócił do wzrostów w lipcu. W rezultacie doszło do pogorszenia konkurencyjności cenowej eksportu niemal na wszystkich rynkach. Niekorzystne tendencje widać zwłaszcza na rynkach skandynawskich oraz środkowoeuropejskich. Polska waluta ciągle pozostaje stosunkowo silna w perspektywie kilkuletniej.

Lipiec przyniósł zahamowanie korzystnych tendencji z poprzednich dwóch miesięcy. Złoty umocnił się do niemal wszystkich grup krajów obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Wyjątkiem były dwa indeksy – Indeks CEE_NO_CR oraz Indeks EME_NO_CR.

Istotne znaczenie ma silna przecena rubla. Rosyjska waluta traciła ze względu na politykę banku centralnego, który próbował odbudowywać rezerwy walutowe, co oddziaływało negatywnie na kurs. W dodatku władze monetarne zdecydowały o obniżeniu stóp procentowych, pogłębiając negatywne tendencje. Duże znaczenie ma również spadająca cena ropy naftowej, pociągająca za sobą przecenę między innymi korony norweskiej.

Nominalny kurs złotego w ostatnich dwunastu miesiącach wzrósł wobec większości grup krajów obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Tylko w dwóch przypadkach widzimy spadek. Podobnie jak w ujęciu miesięcznym, były to indeksy CEE_NO_CR (minus 0.6 proc.) oraz EME_NO_CR (minus 7.7 proc.). Szczególnie niekorzystnie wygląda Indeks CEE. W przypadku regionu Europy Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z nominalnym wzrostem kursu złotego o 15.3 proc. w relacji do poprzedniego roku. Natomiast w przypadku indeksów realnych mamy do czynienia z osłabieniem złotego.

W lipcowym raporcie ostrzegaliśmy, że poprawa konkurencyjności cenowej polskiego eksportu może charakter tylko przejściowy. Tak jak można było oczekiwać, Grecja doszła do porozumienia z międzynarodowymi wierzycielami. Kraj może liczyć na trzeci program pomocowy, co wyklucza obecnie scenariusz rozpadu strefy euro. Poprawa nastrojów na szerokim rynku znalazła odbicie we wzroście notowań walut zaliczanych do koszyka rynków wschodzących – w tym także złotego.

Obecnie uwaga rynków finansowych przesuwa się w kierunku Rezerwy Federalnej. Do tej pory oczekiwano, że we wrześniu amerykański bank centralny zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych po raz pierwszy od niemal dekady. Takie rozstrzygnięcie byłoby czynnikiem wpływającym na osłabienie złotego. Opublikowane ostatnio dane pokazały jednak niski wzrost wynagrodzeń, co zmniejsza szansę na silniejszy wzrost inflacji, przez co może odsuwać obniżki stóp procentowych. W takiej sytuacji złoty może zyskać w średnim terminie.

Spojrzenie na kurs złotego przez pryzmat najważniejszych partnerów eksportowych oraz najważniejszych partnerów importowych pokazuje niekorzystne zjawisko. Widzimy, że kurs polskiej waluty rośnie mocniej wobec walut krajów, do których eksportujemy. Natomiast w mniejszym stopniu złoty rośnie do walut krajów, z których importujemy. To oddziałuje niekorzystnie na bilans handlowy. W sierpniowym raporcie tej kwestii poświęcamy szczególną uwagę.

 

Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 141.4 101.2 106.0 104.7 101.7 100.4 134.4 98.5
2015-06-01 143.7 99.5 105.1 103.8 101.0 99.4 136.8 97.6
2015-07-01 145.2 99.2 105.3 104.0 101.2 100.5 137.7 96.6

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 12.6 2.5 2.0 2.2 1.9 4.4 7.8 -5.5
2015-06-01 14.2 -0.3 0.6 0.7 0.8 1.9 9.7 -7.0
2015-07-01 15.3 -0.6 0.9 1.2 1.3 2.1 10.6 -7.7

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 -2.4 -1.0 -1.1 -1.3 -1.3 -1.9 -1.1 0.8
2015-06-01 1.6 -1.7 -0.8 -0.9 -0.7 -1.0 1.7 -1.0
2015-07-01 1.1 -0.3 0.1 0.2 0.2 1.1 0.7 -1.0

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 93.3 95.3 98.5 98.3 96.7 106.4 85.71 82.2
2015-06-01 94.8 93.9 97.8 97.5 96.1 105.5 87.4 81.7
2015-07-01 95.8 93.7 98.0 97.7 96.3 106.7 88.0 80.9

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 1.6 1.3 -1.6 -1.7 -1.4 2.8 -3.4 -7.4
2015-06-01 3.5 1.2 -2.6 -2.8 -2.2 0.4 -1.1 -8.4
2015-07-01 4.9 -1.4 -2.2 -2.3 -1.5 0.8 0.1 -8.8

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 -2.4 -1.4 -1.3 -1.4 -1.4 -2.0 -1.6 0.4
2015-06-01 1.6 -1.5 -0.7 -0.8 -0.6 -0.9 1.9 -0.6
2015-06-01 1.1 -0.3 0.1 0.2 0.2 1.1 0.7 -0.9

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 0.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.4 0.0 1.3
2015-04-01 -0.6 0.2 0.1 0.2 0.0 -0.8 -0.6 0.6
2015-05-01 -0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 -1.4 0.3 1.6

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 -2.7 8.0 4.3 4.8 5.5 -1.5 -4.6 9.0
2015-04-01 -3.0 7.7 4.0 4.6 4.9 -2.2 -4.5 9.3
2015-05-01 -3.3 7.6 3.9 4.6 4.8 -5.3 -4.0 10.4

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 22.9 16.3 90.7 75.6 54.3 6.7 15.7 10.0
2015-04-01 22.7 16.3 90.8 75.8 54.3 6.7 15.7 10.1
2015-05-01 22.5 16.3 90.8 75.9 54.3 6.5 15.6 10.2

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

 

Skład koszyków walutowych

 

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Część 2 raportu

Pobierz PDF (4.7 MB)
Pobierz .doc (1.0 MB)

 

4 sie 2015 10:17|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

3 sie 2015 17:20

Popołudniowy komentarz walutowy z 03.08.2015

3 sie 2015 13:00

Komentarz walutowy z 03.08.2015

31 lip 2015 17:37

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.07.2015

31 lip 2015 13:30

Komentarz walutowy z 31.07.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut