Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport wrzesień 2015. Część 1

2 wrz 2015 11:43|Artur Wiszniewski

Po wzroście w lipcu także sierpień przyniósł umocnienie złotego. Konkurencyjność cenowa polskiego eksportu uległa pogorszeniu prawie na wszystkich rynkach. Z powodu silnej przeceny rubla znaczny wzrost zanotował indeks CEE.

W sierpniu złoty przedłużył wzrostową serię zapoczątkowaną w lipcu. Złoty umocnił się do niemal wszystkich grup krajów obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Wyjątkiem był indeks CEE_NO_CR. W stosunkowo niewielkim wymiarze umocnił się indeks SCAN.

Zasadniczym źródłem umocnienia złotego w regionie jest bardzo słaba postawa rubla. Rosyjska waluta traciła pod presją spadku ropy naftowej. Cena tego surowca spadła w sierpniu poniżej 40 dolarów na nowojorskiej giełdzie, wyznaczając najniższy poziom od początku 2009 r. Sytuacja na rynku surowców oznacza pogłębienie problemów gospodarczych Rosji, które są dodatkowo potęgowane kryzysem walutowym. Ostatnie informacje mówią, że Rosyjski Bank Centralny nie zamierza przeciwdziałać osłabieniu krajowej waluty w obecnych okolicznościach.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nominalny kurs złotego wzrósł wobec większości grup krajów obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Tylko w dwóch przypadkach konkurencyjność cenowa uległa poprawie w ciągu ostatniego roku. Były to indeksy CEE_NO_CR i EME_NO_CR. Ponownie bardzo źle wygląda indeks CEE, który w ujęciu rok do roku jest wyżej o niemal 20 proc. Natomiast w przypadku indeksów realnych mamy do czynienia ze stabilizacją złotego po osłabieniu w ostatnich miesiącach.

W sierpniowym raporcie zwróciliśmy uwagę na niekorzystną strukturę kursu złotego. Od połowy 2014 r. polska waluta umacnia się bowiem w większym stopniu do walut partnerów eksportowych niż do partnerów importowych. Ten czynnik negatywnie oddziaływał na bilans handlu zagranicznego zwłaszcza w drugim kwartale. Było to widoczne w danych na temat PKB, które pokazały mniejszy wkład eksportu netto we wzrost niż w poprzednim trzymiesięcznym okresie.

Eskalacja chińskiego kryzysu w sierpniu doprowadziła do rewizji oczekiwać co do zacieśnienia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Prawdopodobieństwo pierwszej od niemal dekady podwyżki kosztu kredytu w Stanach Zjednoczonych już we wrześniu spadło do bardzo niskiego poziomu. Nowy konsensus zakłada jedną podwyżkę w tym roku, która będzie miała miejsce w grudniu.

Nawarstwienie problemów gospodarczych Chin skłoniło tamtejszy bank centralny do dewaluacji juana. Spadek chińskiej waluty pociągnął za sobą nerwowe reakcje na światowych rynkach finansowych. Przecenione zostały waluty krajów azjatyckich, które mają dużą ekspozycję eksportową na Państwo Środka. Złoty skorzystał ze słabości tych walut. Taka sytuacja oznacza szansę na oszczędności wynikające ze spadku kosztu importu azjatyckich towarów. Tej kwestii poświęcamy więcej uwagi we wrześniowym raporcie.


Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 143.7 99.5 105.1 103.8 101.0 99.4 136.8 97.6
2015-07-01 145.2 99.2 105.3 104.0 101.2 100.5 137.7 96.6
2015-08-01 152.0 98.1 106.4 105.0 102.8 100.8 145.4 97.7

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 14.2 -0.3 0.6 0.7 0.8 1.9 9.7 -7.0
2015-07-01 15.3 -0.6 0.9 1.2 1.3 2.1 10.6 -7.7
2015-08-01 19.9 -1.3 2.9 3.0 3.7 4.3 16.7 -4.9

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 1.6 -1.7 -0.8 -0.9 -0.7 -1.0 1.7 -1.0
2015-07-01 0.9 -0.3 0.1 0.2 0.2 1.1 0.7 -1.0
2015-08-01 4.7 -1.1 1.0 1.0 1.5 0.3 5.6 5.6

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 94.8 93.9 97.8 97.5 96.1 105.5 87.4 81.7
2015-07-01 95.6 93.9 98.0 97.7 96.2 106.7 87.8 80.9
2015-08-01 100.2 92.8 99.0 98.7 97.7 106.9 92.7 81.8

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 3.5 -1.2 -2.6 -2.8 -2.2 0.4 -1.1 -8.4
2015-07-01 4.7 -1.1 -2.2 -2.3 -1.6 0.8 -0.1 -8.8
2015-08-01 9.3 -1.7 0.1 0.0 1.2 3.2 5.8 -6.0

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 1.6 -1.5 -0.7 -0.8 -0.6 -0.9 1.9 -0.6
2015-07-01 0.9 -0.1 0.2 0.2 0.1 1.1 0.5 -1.0
2015-08-01 4.7 -1.1 1.0 1.0 1.5 0.3 5.5 1.1

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 -0.6 0.2 0.1 0.2 0.0 -0.8 -0.6 0.6
2015-05-01 -0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 -1.4 0.3 1.6
2015-06-01 0.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 -0.1 0.7

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 -3.0 7.7 4.0 4.6 4.9 -2.2 -4.5 9.3
2015-05-01 -3.3 7.6 3.9 4.6 4.8 -5.3 -4.0 10.4
2015-06-01 -2.8 8.0 5.0 5.7 6.0 -3.7 -3.8 10.3

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 22.7 16.3 90.8 75.8 54.3 6.7 15.7 10.1
2015-05-01 22.5 16.3 90.8 75.9 54.3 6.5 15.6 10.2
2015-06-01 22.4 16.3 91.0 76.1 54.5 6.5 15.5 10.2

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Część 2 raportu
2 wrz 2015 11:43|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

1 wrz 2015 18:15

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.09.2015

1 wrz 2015 13:26

Komentarz walutowy z 01.09.2015

31 sie 2015 17:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.08.2015

31 sie 2015 13:22

Komentarz walutowy z 31.08.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut