Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 08.01.2014

8 sty 2014 13:40|Marcin Lipka

Czekając na drugą połowę tygodnia nadal poruszamy się w graniach poziomów 1.36. Wyraźnie zmniejszenie się deficytu handlowego w USA. Dziś rynek skupi się na raporcie ADP z amerykańskiego rynku pracy i „minutes”, ale do ważniejszych rozstrzygnięć dojdzie dopiero w czwartek i w piątek. Złoty stabilizuje się w okolicach 4.18 przed posiedzeniem RPP.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberg'a, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Prócz konsensus rynkowego, dla niektórych danych makro będziemy publikować przedział oczekiwań. Często zdarza się, że reakcja rynkowa jest największa gdy raporty makroekonomiczne są poza zakresem zakresem skrajnych prognoz.
  • Miedzy 12.00 CET, a 14.00 CET ogłoszenie decyzji RPP.
  • 14.15 CET: Nowe miejsca pracy w sektorze pozarolniczym według ADP (szacunki 200 tys).
  • 16.00 CET: Komunikat po posiedzeniu RPP oraz konferencja prasowa prezesa Marka Belki.
  • 20.00 CET: Publikacja „minutes” po grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej.

Nadal niedaleko 1.36. Handel w USA. ADP oraz Minutes

Na głównej parze walutowej mamy wyraźne wyczekiwanie przed kluczowymi danymi (posiedzenie EBC oraz NFP) w drugiej części tygodnia. W rezultacie notowania przebiegają blisko poziomu 1.36 i najprawdopodobniej taka sytuacja utrzyma się do jutrzejszego popołudnia. Z wczoraj opublikowanych raportów makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na wyraźnie zmniejszający się deficyt w handlu zagranicznym USA. Nadwyżka importu nad eksportem spadła do najniższego od czterech lat poziomu. Na poprawiający się bilans wpływa zarówno wzrost sprzedaży amerykańskich towarów zagranicę oraz spadek importu (http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf - pierwsza strona). Obniżony apetyt na zagraniczne dobra wynika przede wszystkim ze znacznego spadku importu ropy naftowej – o prawie 40 miliardów USD za ostatnie 11 miesięcy (table nr 9). Mimo iż USA generują około 500 miliardów USD deficytu w handlu zagranicznym każdego roku to systematyczna redukcja go o około 10% powinna wyraźne poprawić wycenę „zielonego” w dłuższym okresie.

Dziś inwestorzy skupią się głównie na dwóch publikacjach – raporcie ADP oraz zapisie dyskusji z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Szacunki ekonomistów dotyczące nowych miejsc pracy w sektorze poza rolniczym publikowanych przez prywatną firmę ADP kształtują się w okolicach 200 tys. Odczyt w tych graniach nie powinien wywołać wyraźniejszej reakcji rynkowej. Gdyby jednak dane były znacznie lepsze/gorsze (przynajmniej od 30 tys) mogą wywołać odpowiednio wzmocnienie/osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch ten może być relatywnie silny (około 50 pipsów), gdyż ostatnio obserwujemy lepszą korelację pomiędzy danymi ADP, a piątkowym odczytem Departamentu Pracy (średnia z ostatnich 3 miesięcy jest właściwie identyczna). Na koniec dnia mamy jeszcze publikację „minutes”. W zapisie dyskusji z grudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej uczestnicy rynku będą głównie doszukiwać się informacji jak szerokie było poparcie pomysłu rozpoczęcia wychodzenia z luzowania ilościowego (najprawdopodobniej wyraźna część FOMC uznała koniec minionego roku za dobry moment do rozpoczęcia taperingu) oraz jak będzie wyglądać ścieżka redukcji skupu aktywów (czy rzeczywiście będzie to 10 miliardów USD na każdym posiedzeniu jak sugerował to na konferencji Ben Bernanke). Ważne będą również wskazówki które elementy oraz w jakich okolicznościach mogą spowodować, że zmniejszanie QE może być zastopowane lub przyśpieszone, a także jak Komitet Otwartego Rynku widzi modyfikację „forward guidance” (zmianę warunku bezrobocia, który obecnie mówi, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie „długo po tym” jak stopa bezrobocia spadnie poniżej 6.5%). Tradycyjnie im więcej informacji gołębich (czyli takich, które mogłyby przedłużyć luzowanie ilościowe i wydłużyć politykę „zerowych stóp procentowych”) tym „zielony” powinien być pod większą presją. Z kolei im silniejsze przeświadczenie FOMC, że w związku z poprawą sytuacji gospodarczej, obecnie jest dobry moment na wychodzenie z ultra luźniej polityki monetarnej tym większa szansa na wzrost wartości dolara i spadki EUR/USD.

Reasumując, mimo iż dzisiejsze dane są ważne (ADP, „minutes”) to na kluczowe ruchy i przedłużenie bądź przerwanie obecnej tendencji spadkowej EUR/USD musimy poczekać do końca tygodnia.

Stabilizacja

Zgodnie z wyraźnymi komunikatami RPP i szerokim konsensusem wewnątrz Rady (gołębie i jastrzębie reprezentują zbliżony pogląd) stopy procentowe nie zostaną zmienione, ani na dzisiejszym posiedzeniu, ani na każdym następnym przynajmniej do początku drugiej połowy bieżącego roku. Dodatkowo w związku z rezygnacją ze stanowiska profesor Zyty Gilowskiej (zwolenniczki bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej) i powołaniem na jej miejsce profesora Jerzego Osiatyńskiego (wyraźnie skłaniającego się w kierunku gołębim – zwłaszcza przywoływana jest jego wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, kiedy powiedział, że „w obecnych warunkach polityka pieniężna nie powinna szkodzić koniunkturze, a utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych przez możliwe jak najdłuższy czas jest ze wszech miar pożądane”), perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej przesunie się najprawdopodobniej w kierunku 4 kwartału.

Jeżeli zaś chodzi o wydarzenia globalne to złoty powinien być pod wpływem kondycji EUR/USD (wzrosty głównej pary walutowej to pozytywny sygnał dla PLN) oraz zachowania się amerykańskich indeksów. Jednak podobnie jak dla szerokiego rynku kluczowe będzie zakończenie tygodnia (choć biorąc pod uwagę ogólną odporność EUR/PLN i tak jest większe prawdopodobieństwo, że pozostaniemy z przedziale 4.16-4.20 niż z niego się wybijemy) .

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD

Kurs EUR/USD 1.3650-1.3750 1.3750-1.3850 1.3550-1.3650
Kurs EUR/PLN 4.1600-4.2000 4.1600-4.2000 4.1600-4.2000
Kurs USD/PLN 3.0300-3.0700 3.0000-3.0400 3.0600-3.1000
Kurs CHF/PLN 3.3600-3.4000 3.3600-3.4000 3.3600-3.4000

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD

Range GBP/USD 1.6350-1.6450 1.6450-1.6550 1.6250-1.6350
Kurs GBP/PLN 4.9900-5.0300 5.0100-5.0500 4.9700-5.0100

8 sty 2014 13:40|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

7 sty 2014 13:20

Komentarz walutowy z 07.01.2014

3 sty 2014 11:32

Komentarz walutowy z 03.01.2014

2 sty 2014 12:03

Komentarz walutowy z 02.01.2014

31 gru 2013 12:07

Komentarz walutowy z 31.12.2013

Atrakcyjne kursy 27 walut