Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 15.12.2015

15 gru 2015 13:14|Marcin Lipka

Szeroka poprawa sentymentu na rynkach finansowych. Inwestorzy oczekują prezentacji łagodnej ścieżki podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Złoty skorzystał z dobrych nastrojów oraz umocnił się w relacji do wszystkich najważniejszych par.

W środę Rezerwa Federalna przedstawi decyzję o stopach procentowych. Zgodnie z rynkowym konsensusem, władze monetarne podniosą koszt kredytu o 25 puntów bazowych.

Podwyżka stóp procentowych jest już przesądzona. Jej prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie rynku kontraktów terminowych wynosi 76 proc. (dane Bloomberg). Dlatego obecnie kluczowe znaczenie mają oczekiwania dotyczące ścieżki wzrostu kosztu kredytu. Jeżeli prognozy przedstawione przez Federalny Komitet Otwartego Rynku wskażą na trzy podwyżki stóp w przyszłym roku, będzie to informacja neutralna lub nawet pozytywna dla rynków.

W dodatku prezes Fed Janet Yellen zapowiedziała, że uwaga banku centralnego przysunie się od rynku pracy w kierunku inflacji. Ostatnie dane pokazały, że sytuacja zatrudnieniowa jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia spadła do 5 proc., czyli najniższego poziomu od czasu nadejścia kryzysu. Ponadto ostatnie dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym były bardzo dobre.

Inaczej jest jednak w przypadku tempa wzrostu cen. Inflacja konsumencka pozostaje blisko zerowego poziomu (ostatnio 0.2 proc. rok do roku). Taka sytuacja wynika z czynników jednorazowych. Tempo wzrostu cen, bez uwzględniania zmiennych cen surowców (inflacja bazowa), wynosi 1.9 proc. Natomiast najważniejszy wskaźnik cen dla Fedu, czyli inflacja PCE, wynosi około 1.3 proc. W tym miejscu ciągle widać ograniczenie dla podwyżek.

Co więcej, Fed może uzależnić kolejne podwyżki od danych z gospodarki. To będzie oznaczać, że jeżeli inflacja nie przyspieszy wyraźnie, prawdopodobieństwo dalszego zacieśniania może być mniejsze. Na koniec pozostaje kwestia silnego dolara. Jeżeli kurs amerykańskiej waluty będzie tworzyć zagrożenie dla eksportu (oraz przez to wzrostu PKB), ten czynnik również będzie osłabiać presję na podwyżki.

Dzisiaj dolar osłabił się w relacji do euro. Kurs EUR/USD pozostaje blisko 1.10. Amerykańska waluta stabilizuje się w stosunku do funta i jena. Widzimy również odbicie na europejskich giełdach, które zawróciły z najniższego poziomu od początku października. Rosną także kontrakty terminowe na indeks S&P 500.

Silniejszy złoty

Poprawa sentymentu oraz słabszy dolar, stoją za wzrostem cen ropy naftowej. Dzisiaj notowania tego surowca odbiły się od najniższego poziomu od początku 2009 roku i rosną do blisko 37 dolarów na nowojorskiej giełdzie. Ten czynnik wsparł waluty surowcowe. Rubel zyskał dzisiaj do dolara. Kurs USD/RUB pozostaje jednak powyżej poziomu 70.

W takich okolicznościach zyskuje złoty. Polska waluta umocniła się w relacji do wszystkich najważniejszych par. Mimo to złoty pozostaje na niskim poziomie. Wczoraj czynnikiem, który wsparł notowania polskiej waluty była informacja, że w 2016 roku rząd planuje utrzymać deficyt na poziomie 2.8 proc. PKB. To sygnał, że mimo planów zwiększenia wydatków socjalnych, rząd nie chce odchodzić od dyscypliny budżetowej. Ten czynnik może wspierać złotego w dłuższej perspektywie.

Dzisiaj poznamy dane o inflacji. Ten raport ma istotne znaczenie w kontekście oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Prognozy mówią o inflacji na poziomie minus 0.5 proc. wobec minus 0.7 proc. miesiąc wcześniej. Niemniej ten czynnik nie wpłynie istotnie na złotego. Zachowanie polskiej waluty będzie determinowane przez jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej.


15 gru 2015 13:14|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

14 gru 2015 16:54

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.12.2015

14 gru 2015 13:24

Komentarz walutowy z 14.12.2015

11 gru 2015 17:51

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.12.2015

11 gru 2015 13:18

Komentarz walutowy z 11.12.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut