Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 17.09.2015

17 wrz 2015 13:28|Marcin Lipka

Posiedzenie Rezerwy Federalnej – szacunki prawdopodobieństwa konkretnego rozwoju sytuacji. Jak zachowa się rynek wieczorem? SNB utrzymuje główne parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie. Złoty zależny od Fed. W tle „minutes”, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 14.00: Produkcja przemysłowa z Polski (szacunki: +6.4% r/r).
  • 14.00: Sprzedaż detaliczna z Polski (szacunki: +1.5% r/r).
  • 14.30: Pozwolenia na budowę domów w USA (szacunki: 1.159 miliona).
  • 14.30: Rozpoczęte inwestycje w amerykańskim sektorze nieruchomości (szacunki: 1.160 miliona).
  • 20.00: Publikacja Komunikatu z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. W tym samym czasie, zostanie ogłoszona decyzja o stopach procentowych oraz nowe projekcje makroekonomiczne FOMC. Mediana oczekiwań – bez zmian 0.25%.
  • 20.30: Konferencja prasowa szefowej Rezerwy Federalnej Janet Yellen wraz z sesją pytań i odpowiedzi.

Scenariusz bazowy

Dzisiejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej to chyba najszerzej dyskutowana i omawiana decyzja w sprawie stóp procentowych w historii amerykańskiej polityki monetarnej. Pierwsza od prawie 10 lat podwyżka kosztu pieniądza, bardzo wyraźnie podzieliła rynek. Nie wyklucza to jednak próby zbudowania przynajmniej czterech scenariuszy rozwoju sytuacji – jednego bazowego i trzech alternatywnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, najbardziej prawdopodobne jest pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz względnie neutralne podejście do pozostałych ważnych elementów przekazu FOMC. Przede wszystkim, Komitet zauważalnie obniży przyszłą ścieżkę stóp procentowych, zakładając jedną podwyżkę w tym roku, trzy w przyszłym i cztery w 2017. W sumie więc, w perspektywie nieco ponad dwóch lat, powinniśmy oczekiwać 200 punktowej podwyżki kosztu kredytu. To spora zmiana, zwłaszcza gdy spojrzymy na sumę podwyżek w czerwcowych projekcjach, która wynosiła 275 punktów bazowych.

Teoretycznie, obniżenie projekcji przyszłego poziomu bezrobocia mogłoby być pozytywne dla dolara. Niewykluczone jednak, że ten czynnik zostanie przytłumiony przez obniżenie poziomu bezrobocia, pokazującego pełne zatrudnienie w gospodarce. To może oznaczać utrzymanie się wolnych zasobów siły roboczej na stałym poziomie, co nie jest wsparciem dla dolara.

Możliwe, że podobnie jak w czerwcu, we wrześniu także zostaną obniżone szacunki inflacji i to zarówno jeżeli chodzi o odczyt całościowy, jak i bazowy. To potwierdzałoby koncepcję, że dłużej utrzymujący się silny dolar oraz niższe koszty paliw, przekładają się na bazowy odczyt inflacji. Ten aspekt jest także negatywny dla USD, mimo iż zawiera się w scenariuszu bazowym.

Poza decyzją o stopach procentowych i projekcjach, mamy także komunikat i konferencję. Te elementy najprawdopodobniej będą bardziej jastrzębie. Opis gospodarki powinien być stosunkowo pozytywny, biorąc pod uwagę solidny odczyt PKB, spadki bezrobocia i wzrost aktywności na rynku nieruchomości. Wypowiedzi Yellen także powinny dawać optymistyczny obraz przyszłości gospodarki w USA. Ogólnie jednak opisany powyżej scenariusz bazowy, to spora szansa na przecenę amerykańskiej waluty i wyjście powyżej 1.1400 na EUR/USD.

Scenariusze alternatywne

Alternatywny scenariusz gołębi zakłada pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie. Pokazuje natomiast jeszcze łagodniejszą ścieżkę przyszłych podwyżek – w sumie poniżej 200 punktów bazowych do końca 2017 roku. Zakłada również obniżkę inflacji bazowej na przyszły rok, większą niż 0.1 punktu procentowego. Oba te czynnik byłyby wyraźnie negatywne dla dolara i uzasadniałby wzrost EUR/USD nawet w okolice 1.15.

Alternatywny scenariusz jastrzębi to podniesienie stóp procentowych. Prawdopodobnie będzie on jednak połączony z wieloma elementami scenariusza bazowego, choć pewnie założy również podwyżkę o przynajmniej 225 punktów bazowych do końca 2017 roku. Ogólnie byłaby to pozytywna informacja dla dolara, która w mogłaby zepchnąć EUR/USD w granice nawet 1.11. Dopiero gołębie sugestie Yellen mogłyby ograniczyć ten ruch. Według nas, prawdopodobieństwo scenariusza bazowego i scenariuszy alternatywnych, wynosi odpowiedni 50% i po 20%.

Można także założyć, że jest 10% szansy na pozostawienie stóp procentowe na niezmienionym poziomie i pozostanie FOMC przy obecnej ścieżce przyszłych stóp procentowych oraz inflacji. To ostatecznie spowodowałoby niewielką aprecjację dolara, choć rynek pewnie długo nie mógłby się zdecydować na ostateczne rozwiązanie.

U Szwajcarów bez zmian

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił podstawowe parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie. SNB zwrócił również uwagę na „lekkie” osłabienie się franka. Wciąż jednak twierdzi, że lokalna waluta jest „znacznie przewartościowana”. Władze monetarne nadal sugerują utrzymanie ujemnych stóp procentowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz sygnalizują interwencje walutowe.

Komunikat SNB podtrzymuje nasze podejście do dalszej, bardzo stopniowej deprecjacji franka. Najprawdopodobniej będzie ona przebiegać podobnie jak ostatnio - długie okresy stabilizacji i następujące po nich momenty osłabienia, ale nie wywołane żadnymi konkretnymi wydarzeniami.

Rynek zagraniczny w kilku zdaniach

Biorąc pod uwagę ostatnio obserwowane wydarzenia, dzisiejsze posiedzenie Fedu zostanie prawdopodobnie odebrane gołębio. Powinno to osłabić amerykańską walutę i spowodować wzrost EUR/USD powyżej okolic 1.14. Gdyby jednak Fed zdecydował się na podniesienie stóp procentowych, główna para walutowa prawdopodobnie szybko przetestowałaby okolice 1.11.

Szansa na aprecjację PLN

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej, będą prawdopodobnie zignorowane przez rynek. Inwestorzy będą wyczekiwać przede wszystkim rezultatów posiedzenia Rezerwy Federalnej. W scenariuszu bazowym, powinno być ono pozytywne dla złotego oraz dla innych walut rynków wschodzących, a zwłaszcza dla tych najbardziej przecenionych w ostatnich tygodniach.

Przy scenariuszu bazowym, EUR/PLN mógłby spaść w okolice 4.18, a USD/PLN obniżyć się w okolice 3.66. Gołębi rozwój sytuacji to przetestowanie nawet 4.16 na EUR/PLN oraz 3.62 na USD/PLN. W przypadku podniesienia stóp procentowych przez FOMC, za euro trzeba byłoby płacić około 4.22, a za dolara nawet 3.78-3.80.

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD:

Kurs EUR/USD 1.1250-1.1350 1.1350-1.1450 1.1150-1.1250
Kurs EUR/PLN 4.1800-4.2200 4.1800-4.2200 4.1800-4.2200
Kurs USD/PLN 3.7000-3.7400 3.6600-3.7000 3.7400-3.7800
Kurs CHF/PLN 3.8000-3.8400 3.8000-3.8400 3.8000-3.8400

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD:

Kurs GBP/USD 1.5350-1.5450 1.5250-1.5350 1.5450-1.5550
Kurs GBP/PLN 5.7200-5.7600 5.7000-5.7400 5.7400-5.7800

17 wrz 2015 13:28|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 wrz 2015 17:07

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.09.2015

16 wrz 2015 13:35

Komentarz walutowy z 16.09.2015

15 wrz 2015 17:03

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.09.2015

15 wrz 2015 13:30

Komentarz walutowy z 15.09.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut