Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 26.01.2017

26 sty 2017 13:19|Bartosz Grejner

Tempo wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii okazało się nieco lepsze od oczekiwań, a o wzroście przesądza sektor usług. Nowy rok pozytywnie zaczynają konsumenci w Niemczech. Polska waluta jest kolejny dzień w dobrej kondycji.

Dane o PKB z ograniczonym wpływem na funta

Biuro Statystyki Narodowej (ONS) przedstawiło dzisiaj raport odnośnie wzrostu PKB w IV kwartale 2016 r., z którego wynika, iż gospodarka brytyjska rozwijała się w tempie 0,6% k/k (2,2% r/r). To wynik o 0,1 pkt proc. powyżej oczekiwań, choć wzrost okazał się analogiczny do tego, które obserwowaliśmy w poprzednich dwóch kwartałach. ONS przewiduje ponadto, iż tempo wzrostu PKB w całym 2016 r. wyniesie 2%, czyli 0,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem oraz o 1,1 pkt proc. mniej niż w 2014 r.

Do wzrostu PKB w IV kw. o 0,6% k/k przyczynił się przede wszystkim sektor usług. Kontrybucja przemysłu, budownictwa i rolnictwa wyniosła 0,00% w każdym przypadku. Wśród sektora usług, branża hotelarska i restauracyjna dodała do powyższego wzrostu 0,24%. Kontrybucja branży usług biznesowych i finansowych była jeszcze wyższa, gdyż wyniosła 0,28% (w ujęciu kwartalnym branża ta zanotowała wzrost o 0,9% k/k).

Funt w ostatnich dniach zdecydowanie zyskiwał na wartości. W ciągu dziesięciu dni jego wartość w relacji do dolara zwiększyła się o ok. 5,5%. Po wspomnianej wyżej publikacji raportu o PKB brytyjska waluta jednak nieco osłabła. Kurs pary GBP/USD w reakcji na dane obniżył się z 1,267 do 1,260. Choć minimalny wzrost powyżej oczekiwań rynkowych nie wystarczył, aby wzmocnić funta i wyprowadzić kurs GBP/USD powyżej 1,27, to należy pamiętać, iż część inwestorów może realizować zyski w związku z opisaną wyżej aprecjacją w ostatnich dniach.

Lepsza kondycja dolara również przyczyniła się do ograniczenia aprecjacji funta. Kurs EUR/USD osuwał się w kierunku 1,07 od początku sesji w Azji, a kurs USD/JPY wzrósł powyżej poziomu 114 w okolicach południa.

Niemieccy konsumenci optymistycznie nastawieni

Konsumenci niemieccy pozytywnie zaczynają nowy rok. Indeks klimatu konsumenckiego GfK wzrósł do 10,2 pkt w grudniu, najwięcej od sierpnia i wyrównując 15-letnie rekordy. Tym samym następuje kontynuacja trendu rosnącego optymizmu co do gospodarki Niemiec, który obserwowany jest od jesieni. Odsetek konsumentów wierzących w poprawę stanu gospodarki niemieckiej rósł czwarty miesiąc z rzędu. Nastrój ten wspierany jest również przez „twarde” dane. Ostatnie dane niemieckiego biura statystycznego (Destatis) wskazywały, iż w 2016 r. gospodarka rosła w najszybszym tempie (1,9%) od 2011 r.

Wzrosły również oczekiwania przyszłych dochodów, choć nie zwiększyły się one tak znacznie, jak to miało miejsce w końcówce 2016 r. Pozytywny trend był kontynuowany, głównie za sprawą dobrej kondycji niemieckiego rynku pracy i rosnącego zatrudnienia. Tłumić dalsze zwiększanie oczekiwań przyszłych dochodów może inflacja, która w grudniu wyniosła 1,7%. Z drugiej strony, była ona wynikiem głównie rosnących cen surowców energetycznych (przede wszystkim ropy), których gwałtowny trend wzrostowy, póki co się wyczerpał. Powyższe czynniki przyczyniły się także do wzrostu skłonności do dokonywania zakupów, który uległ niewielkiemu spadkowi w grudniu.

Dzisiejsze dane o nastrojach konsumentów to kolejny element potwierdzający coraz lepszą kondycję niemieckiej gospodarki. Choć wczorajszy sentyment biznesowy przedsiębiorstw był nieco niższy od tego w grudniu, to nadal był on blisko kilkunastoletnich rekordów. W połączeniu z postępującym tempem wzrostu PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, rok 2017 r. może być udany dla Niemiec, które mogą w tym roku dostać dodatkowego „zastrzyku” wzrostu od nabierającej tempa gospodarki USA. To ostatecznie również pozytywna informacja dla Polski, której Niemcy są głównym partnerem biznesowym zarówno pod względem importu, jak i eksportu.

EUR/PLN ponownie testuje poziom 4,35

Choć nie widzieliśmy istotnych zmian na złotym do południa, polska waluta pozostawała w dobrej kondycji. Wyrazem tego była kolejna już w styczniu próba zejścia poniżej poziomu 4,35 na parze EUR/PLN. Wewnętrzną siłę złotego widać również w relacji do węgierskiego forinta. Wzrost kursu PLN/HUF postępuje już 10 dni i dzisiaj obserwowaliśmy najwyższy kurs od 2 listopada minionego roku (ok. 71,49). Wspomniana w poprzednich akapitach nieco lepsza kondycja dolara powodowała, iż kurs USD/PLN wzrastał do 4,06, choć to nadal blisko ponad 2-miesięcznych minimów (ok. 4,043). Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku relacji franka szwajcarskiego, który około południa kosztował 4,06 zł. W ciągu ostatniego tygodnia poruszał się on w stosunkowo wąskim przedziale 4,04 - 4,08 zł. Istotne ruchy na polskiej walucie najprawdopodobniej zobaczymy w przyszłym tygodniu, kiedy GUS we wtorek opublikuje dane o tempie wzrostu gospodarczego w 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Wynika z niej, iż sytuacja firm nieznacznie poprawiła się w IV kwartale, choć prognozy na bieżący kwartał sugerują już jej obniżenie. Wiązać je można z niepewnością zmian przepisów prawnych oraz wahaniami kursów walut. Z kolei przedsiębiorstwa oczekują, że w I kwartale 2017 r. popyt i produkcja ulegną dalszej poprawie, co ma być głównie efektem wzrostu popytu zagranicznego. Prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują, iż więcej firm planuje jego wzrost (13%) niż zmniejszenie (8%). Przedsiębiorcy spodziewają się również dalej podwyższać wynagrodzenia. Podwyżki mają mieć większy zasięg i obejmować większą część zatrudnionych.

 

26 sty 2017 13:19|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

25 sty 2017 16:42

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.01.2017

25 sty 2017 13:12

Komentarz walutowy z 25.01.2017

24 sty 2017 16:40

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.01.2017

24 sty 2017 13:20

Komentarz walutowy z 24.01.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut