Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 28.04.2016

28 kwi 2016 13:25|Artur Wiszniewski

Neutralna Rezerwa Federalna przyjęta spokojnie przez inwestorów. Za wzrostem zmienności stoi Bank Japonii. Stabilizacja złotego na niskim poziomie.

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa funduszy federalnych wciąż pozostaje w przedziale od 0.25 proc. do 0.50 proc. Po publikacji decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku można było zaobserwować stosunkowo przychylną reakcję inwestorów na amerykańskiej giełdzie. Niemniej nastawienie nakreślone przez Fed w komunikacie ma raczej neutralny wymiar.

Według amerykańskich władz monetarnych sytuacja na rynku pracy uległa dalszej poprawie, mimo pogorszenia innych danych z gospodarki. Mimo wzrostu dochodów gospodarstw domowych oraz pozytywnych nastrojów konsumpcja pozostaje ograniczona. Trwa ożywienie na rynku nieruchomości, lecz inwestycje oraz eksport netto wypadają słabiej. Fed przygląda się kondycji światowej gospodarki oraz sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

W ocenie Fed niska dynamika inflacji odzwierciedla sytuację na rynku surowców oraz wpływ silnego dolara. W średnim terminie tempo wzrostu cen ma przyspieszyć do celu Fedu, w miarę ustępowania czynników przejściowych oraz dzięki postępującej poprawie sytuacji na rynku pracy. Fed w odniesieniu do stóp procentowych wskazał, że koszt kredytu będzie dostosowywany, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz procesy inflacyjne. W obecnej sytuacji Komitet uważa, że wzrost kosztu kredytu będzie stopniowy.

Jeżeli chodzi o reakcję rynku walutowego, to komunikat FOMC jedynie chwilowo zwiększył zmienność. Potem para EUR/USD stabilizowała się. Taka reakcja rynku walutowego odzwierciedla neutralny wymiar komunikatu Fedu. Doszło natomiast do dalszego spadku prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu (do 15 proc. z ponad 20 proc. na początku tygodnia). Ten czynnik zwiększa presję na osłabienie dolara w przyszłości.

W dłuższej perspektywie rośnie prawdopodobieństwo kontynuowania wzrostów przez parę EUR/USD. Europejski Bank Centralny ostatnio zakomunikował, że zamierza poczekać na efekty działań podjętych do tej pory. To oznacza, że szansa na dodatkowe zwiększenie stymulacji została mocno ograniczona. Taka sytuacja stabilizuje euro z pewną tendencją do aprecjacji. Z kolei nastawienie Fed oznacza możliwość słabszego dolara.

Japończycy zaskoczyli

Neutralny wymiar decyzji Fed kontrastuje z komunikatem Banku Japonii. Władze monetarne z Kraju Kwitnącej Wiśni nie zmieniły podstawowych parametrów polityki pieniężnej. Chociaż takie posunięcie było zgodne z rynkowym konsensusem, to większe znaczenie miało nastawienie zaprezentowane przez bank centralny.

Bank Japonii nie zamierza na razie zwiększać stymulacji monetarnej. Było to spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę umocnienie jena, które ogranicza konkurencyjność cenową eksportu w gospodarce nastawionej na międzynarodowy handel. Japońska waluta wzrosła ostatnio względem dolara do najwyższego poziomu od końca 2014 roku. Z kolei para EUR/JPY jest blisko poziomu widzianego ostatnim razem w pierwszej połowie 2013 roku.

O ile nastawienie pokazane przez Fed może oddziaływać korzystnie na złotego, o tyle postawa Banku Japonii doprowadziła do ograniczenia korzystnego sentymentu na szerokim rynku. W rezultacie złoty stabilizował się dzisiaj na niskim poziomie. Polska waluta pokazywała tendencje do słabnięcia, w czasie gdy forint wyraźnie rośnie wobec euro i dolara. Taka sytuacja może oznaczać, że okres słabości złotego będzie się utrzymywać.


28 kwi 2016 13:25|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

27 kwi 2016 16:40

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.04.2016

27 kwi 2016 13:43

Komentarz walutowy z 27.04.2016

26 kwi 2016 16:47

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.04.2016

26 kwi 2016 13:35

Komentarz walutowy z 26.04.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut