Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 31.08.2017

31 sie 2017 12:29|Marcin Lipka

Mieszane dane ze strefy euro nie powodują większych przetasowań na głównej parze walutowej. Ważne odczyty inflacji z USA, chociaż rynek i tak prawdopodobnie będzie czekał na piątkową publikację Departamentu Pracy. Złoty stabilny. Bardzo słaba struktura wzrostu polskiego PKB.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 14.00: Wstępne dane o inflacji z Polski (szacunki: minus 0.1% m/m oraz 1.8% r/r),
  • 14.30: Dochody oraz wydatki Amerykanów (szacunki: odpowiednio +0.3% m/m oraz +0.4% m/m),
  • 14.30: Inflacja PCE z USA (szacunki: 1.4% r/r oraz 0.1% m/m; w ujęciu bazowym również 0.1% m/m oraz 1.4% r/r),
  • 14.30: Cotygodniowe dane o nowych zasiłkach dla bezrobotnych w USA (szacunki: 238 tys).

Mieszane dane ze strefy euro

Początek europejskiej sesji na rynku walutowym przebiegał jeszcze pod wpływem wczorajszych odczytów z USA. Rewizja w górę amerykańskiego PKB za II kwartał (z 2.7% do 3.0%) połączona z solidną publikacją ADP dotyczącą nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym (237 tys vs konsensus 185 tys) sprowadziły EUR/USD poniżej granicy 1.1900 oraz lekko podniosły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Przed południem uwaga inwestorów skupiła się na odczytach ze strefy euro. Z jednej strony wyższy od oczekiwań ogólny poziom inflacji obszaru wspólnej waluty (1.5% r/r vs 1.4% r/r) jest pozytywny dla euro. Z drugiej jednak strony komponent bazowy pozostał na poziomie 1.2% r/r, co pokazuje, że tempo wzrostu cen z wyłączeniem paliw oraz żywności nie uległo przyspieszeniu w porównaniu do czerwca. Pozytywny wpływ na EUR/USD z tej publikacji wydaje się więc być ograniczony.

Niewiele optymistycznych, w kontekście euro, sygnałów napłynęło także z unijnego rynku pracy. Chociaż stopa bezrobocia pozostała na poziomie 9.1% (zgodnie z konsensusem) to jednak widać, że w części największych gospodarek Wspólnoty można zaobserwować negatywne tendencje. Bezrobocie we Francji (wyrównane sezonowo) wzrosło o 0.2 pkt proc. w lipcu i osiągnęło 9.8%. To także jedynie o 0.1 pkt proc mniej niż rok, chociaż w całej strefie euro odsetek szukających pracy do ludności aktywnej zawodowo spadł o 0.9 pkt proc. przez rok (z 10% do 9.1%). Podobnie niepokojące trendy są obserwowane we Włoszech. Bezrobocie w tym kraju wzrosło o 0.1 pkt proc do 11.3% i jest tylko o 0.2 pkt proc poniżej wartości sprzed roku. Jeżeli sytuacja na rynku pracy w tych dwóch państwach nie poprawi się to ożywienie gospodarczej na całym obszarze wspólnej waluty może stanąć pod znakiem zapytania w kolejnych kwartałach.

Inflacja z USA

Po południu najważniejszą publikacją dla dolara będą odczyty o inflacji PCE z USA. Jest to preferowana przez Rezerwę Federalną miara zmian cen w amerykańskiej gospodarce. Oczekiwania ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg pokazują spadek inflacji bazowej PCE do 1.4% r/r. Warto jednak zauważyć, że część ekonomistów (około 30 proc.) zakłada, że PCE z wyłączeniem paliw oraz żywności pozostanie na poziomie 1.5% r/r Wydaje się, że osiągnięcie tej drugiej wartości powinno pomóc amerykańskiej walucie.

Odczyt niższy od konsensusu nie jest przewidywany przez żadnego ekonomistą stąd jego pojawienie się mogłoby wyraźnie osłabić dolara. Szanse jednak na taki niską wartość bazowego PCE (1.3% r/r) są ograniczone, gdyż w lipcu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze względnie niską bazą. W rezultacie wydaje się, że jest większe prawdopodobieństwo, że publikacja jednak przekroczy konsensus niż będzie poniżej mediany oczekiwań ekonomistów.

Składowe PKB zawodzą

Przed południem GUS potwierdził pierwsze szacunki PKB za II kwartał. Polska gospodarka rozwijała się w tempie 3.9% r/r. Na tym jednak kończą się pozytywne informacje z tego raportu. Po pierwsze mieliśmy do czynienia z dalszym przyspieszeniem konsumpcji. Rosła ona w drugim kwartale w tempie 4.9%, co było najwyższą wartością od końca 2008 roku. Utrzymanie takiego wyniku jest bardzo mało prawdopodobne gdyż efekt programu „Rodzina 500+” zacznie wygasać, a przed nami redukcja wieku emerytalnego, która także może zmniejszyć wkład konsumpcji do PKB.

Drugim negatywnym elementem były dane o inwestycjach. Nakłady brutto na środki trwałe dodały do PKB jedynie 0.1 pkt proc., co oznacza przedłużenie się zastoju w inwestycjach. Znowu natomiast mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wzrostem zapasów (dodały do PKB aż 1.9 pkt proc.). Ten komponent nie może rosnąć w nieskończoność, gdyż w dłuższym terminie jego wkład do PKB powinien dążyć do zera. Ujemną kontrybucję do PKB miał natomiast eksport netto (aż 1.5 pkt.). Podsumowując można stwierdzić, że krajowa gospodarka wznosi się na maksymalnych obrotach jednego silnika (konsumpcja), silnik inwestycji jest wyłączony, a eksport netto jest na „ciągu wstecznym”.

Po południu natomiast napłyną dane dotyczące polskiej inflacji. Jest jednak stosunkowo niewielka szansa by zmieniły one wyraźnie wycenę złotego, nawet jeśli będą one odbiegać nieco od konsensus (1.8% r/r). Dużo ważniejsza będzie publikacja PCE z USA, która jeżeli przekroczy oczekiwania może spowodować wybicie USD/PLN powyżej granicy 3.60.

 

31 sie 2017 12:29|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 sie 2017 15:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.08.2017

30 sie 2017 12:01

Komentarz walutowy z 30.08.2017

29 sie 2017 15:00

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.08.2017

29 sie 2017 10:46

Komentarz walutowy z 29.08.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut