Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 31.10.2017

31 paź 2017 12:30|Marcin Lipka

Połączenie wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego strefy euro z niższym bezrobociem i spadek inflacji powoduje ograniczony ruch na walutach. Ryzyko rozłożenia w czasie reformy podatkowej w USA osłabiło dolara. EUR/PLN w przedziale 4.24-4.25 przed danymi o inflacji z Polski.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Godz. 14:00: Wstępne dane o inflacji z Polski za październik (szacunki: 0.4% m/m oraz 2.1% r/r),
  • Godz. 15:00: Indeks nastrojów amerykańskich konsumentów Conference Board (szacunki: 121.3 pkt).

Szybszy wzrost przy ograniczonej presji inflacyjnej

O godz. 11:00 została opublikowana seria danych makroekonomicznych ze strefy euro. Przede wszystkim warto zauważyć, że PKB dla obszaru wspólnej waluty za III kw. wzrosło do poziomu 2.5% r/r, co było o 0.1 pkt proc powyżej szacunków ekonomistów. Dzisiejszy odczyt jest najwyższym od 2011 r. i drugą najlepszą publikacją w ciągu minionej dekady.

Teoretycznie wyższy od konsensusu wzrost PKB strefie euro to pozytywna informacja dla EUR/USD. Dane jednak zbiegły się z odczytem inflacji za październik, który był o 0.1 pkt proc poniżej oczekiwań. Poza tym inflacja bazowa obniżyła się do 0.9% r/r. Był to najniższy odczyt od maja. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga spodziewali się publikacji na poziomie 1.1% r/r (żaden nie oczekiwał wartości poniżej 1.0% r/r).

Już we wczorajszym komentarzu, po częściowych danych z Niemiec i zmianach komponentów z największego landu, zwracaliśmy uwagę, że inflacja bazowa może być wyraźnie poniżej szacunku nawet dla całej strefy euro. Ograniczona presja na wzrost cen na obszarze wspólnej waluty wspiera bardzo łagodne nastawienie EBC do polityki pieniężnej. Ten elementem może przeciwdziałać wzrostom EUR/USD nawet w przypadku stosunkowo dobrych innych publikacji makroekonomicznych.

Pozytywnie w kontekście sytuacji gospodarczej strefy euro należy natomiast odebrać spadek bezrobocia (z 9.0% do 8.9% we wrześniu). Niepokojącą informacją może być jednak fakt, że w tych państwach gdzie odsetek osób szukających pracy jest nadal bardzo wysoki (Francja, Włochy) bezrobocie się nie zmieniło i wynosi odpowiednio 9.7 oraz 11.1%. Mieszane dla waluty dane Eurostatu nie zmieniły wyraźnie wyceny EUR/USD, która przed południem przekraczała granice 1.1600 o 20-30 pipsów.

Znak zapytania nad obniżką podatków w USA

Choć dla uczestników rynku walutowego w Europie najważniejsze były przedpołudniowe publikacje to warto zauważyć, że wczoraj napłynęły także ciekawe doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, które zaburzyły notowaniami dolara oraz amerykańskich obligacji skarbowych.

Po godzinie 16:00 nadeszły depesze Bloomberga o możliwych poważnych zmianach w planach reformy podatkowej w USA. Agencja informacyjna powołująca się na osobę zaznajomioną ze sprawą pisała, że Republikanie zastanawiają się nad rozłożeniem obniżki podatków dla przedsiębiorstw na 5 najbliższych lat.

Według pierwotnych planów podatek od zysków przedsiębiorstw (CIT) miał zostać obniżony z 35 do 20% już w 2018 r. Teraz natomiast (prawdopodobnie jeden dzień przed planowanym przedstawieniem szczegółów reformy) dyskutowana jest wersja obniżania CITu o 3 pkt proc. rocznie do roku 2022. W tym scenariuszu oczywiście jednorazowy efekt dla przedsiębiorstw byłby znacznie mniejszy. Przełożyłoby się to również na mniejszy efekt stymulacji fiskalnej dla całej gospodarki, a przez to również na mniejszą presję inflacyjną i ograniczone prawdopodobieństwo przyspieszenia podwyżek stóp procentowych. Po tych informacjach rentowności 5-letnich obligacji skarbowych USA spadły poniżej granicy 2.00% i były o 10 pkt bazowych poniżej poziomów widzianych jeszcze w piątek. Osłabieniem zareagował również dolar co spowodowało wzrost EUR/USD w okolicę granicy 1.1660. Jeżeli informacje agencji Bloomberg potwierdzą się w najbliższych dniach to dolar może mieć problemy z kontynuacją wzrostów rozpoczętych w zeszłym tygodniu.

Złoty stabilny. Dane o inflacji

Od początku tygodnia mamy do czynienia z ograniczonymi zmianami na złoty. EUR/PLN porusza się w wąskim przedziale wahań pomiędzy poziomem 4.24-4.25. Po południu napłyną natomiast dane z krajowej inflacji. Teoretycznie mniejsza presja na wzrost cen ze strefy euro powinna ograniczyć inflację w kraju. Warto jednak zauważyć, że na obszarze wspólnej waluty i w Niemczech obniżały się głównie kategorie bazowe, które są bardziej związane z lokalnymi uwarunkowaniami (np. zmiana wynagrodzeń).

W strefie euro z kolei nastąpiło wyraźne przyspieszenie inflacji żywności oraz napojów (z 1.9 do 2.4% r/r). Ten komponent ma charakter ponadnarodowy, a jednocześnie udział jego w koszyku inflacji w Polsce jest wyższy niż w całej strefie euro. W rezultacie niewykluczone, że w Polsce CPI będzie zgodne z oczekiwania (2.1%), a nawet może pozostać na poziomie z września (2.2%). Gdyby ten scenariusz się zrealizował to mogłoby nieco wesprzeć złotego.

 

31 paź 2017 12:30|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 paź 2017 15:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.10.2017

30 paź 2017 12:23

Komentarz walutowy z 30.10.2017

27 paź 2017 15:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2017

27 paź 2017 12:30

Komentarz walutowy z 27.10.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut