Popołudniowy komentarz walutowy z 30.10.2017

30 paź 2017 15:18|Bartosz Grejner

Nieco lepsze od oczekiwań dane o wydatkach i konsumpcji Amerykanów pomagały podtrzymywać stosunkowo wysoką wycenę dolara (w kontekście ostatnich dni). Z kolei euro nieco słabsze po niższych danych o inflacji z największej gospodarki Europy. Niewielkie zmiany na polskiej walucie.

Lepsze dane z USA, inflacja z Niemiec poniżej konsensusu

Zgodnie z oczekiwaniami, publikowana przez Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) inflacja PCE we wrześniu w USA wyniosła 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane BEA jednak wskazały, że wydatki prywatnego Amerykanów wzrosły o 1% w stosunku do poprzedniego okresu, przekraczając szacunki rynkowe o 0,2 pkt proc. Było to największe tempo ich wzrostu od marca 2016 r.

Również realna konsumpcja przekroczyła oczekiwania wzrastając o 0,6% w stosunku do sierpnia, co podobnie jak w poprzednim przypadku było największym wzrostem od blisko 1,5 roku. Z drugiej jednak strony mieliśmy dzisiaj niższe od oczekiwań dane o inflacji konsumenckiej (CPI) Niemiec w październiku.

Według wstępnych danych Destatis, inflacja w październiku wyniosła 1,6% w stosunku do października ubiegłego roku. To o 0,1 pkt proc. mniej od szacunków rynkowych, a także najniższe tempo wzrostu cen konsumenckich od czerwca.

Już po danych inflacji w USA można było zaobserwować stopniowe umacnianie się dolara. Gorszy od oczekiwań odczyt wskaźnika CPI dla Niemiec z kolei spowodował osłabienie euro i w efekcie para EUR/USD spadła ponownie w okolice 1,16. Należy jednak zwrócić uwagę, że wahania dzisiaj są stosunkowo ograniczone. Podobny poziom notowań obserwowaliśmy ok. godziny 9:00.

Uczestnicy rynku prawdopodobnie jednak mogą być stosunkowo ostrożni w kolejnych godzinach i istotnych wahań raczej nie należy się spodziewać. W dalszej części tygodnia rynek czekają wydarzenia, które w istotniejszy sposób mogą wpłynąć na notowania dolara, ale też innych walut, m.in. komunikat po posiedzeniu komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej, potencjalny wybór jej nowego przewodniczącego, raport z rynku pracy.

Złoty nieco silniejszy

W dniu dzisiejszym obserwowaliśmy stosunkowo niewielkie wahania na rynku walutowym, co również miało swoje przełożenie na zachowanie złotego. Polska waluta była nieco silniejsza w relacji do głównych walut, z wyjątkiem globalnie silniejszego funta. Również w stosunku do lokalnego forinta. Wartość złotego wyrażona w forintach wzrastała dzisiaj w okolice ostatnich czteromiesięcznych szczytów.

Istotną dla polskiej waluty może okazać się jutrzejsza publikacja wstępnego szacunku inflacji konsumenckiej w październiku. Jeżeli utrzymałby się ciągle jej wysoki poziom (konsensus wynosi 2,1%), mogłoby to sugerować większe prawdopodobieństwo dyskusji na temat wcześniejszego zacieśniania monetarnego w Polsce. Ostatecznie jednak, w bieżącym tygodniu na wycenę złotego w relacji do głównych walut najprawdopodobniej będą miały czynniki zewnętrzne.

Jutro na rynku

O godz. 11:00, Eurostat opublikuje wstępne dane inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro w październiku, a także tempa wzrostu (PKB) w III kwartale. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w poziomie inflacji, tj. główny jej odczyt na poziomie 1,5% w ujęciu rocznym oraz 1,1% w przypadku wskaźnika bazowego (z wył. cen energii, żywności, alkoholi i wyrobów tytoniowych). Istotniejszy (gdyż lepiej obrazuje rzeczywisty trend) wskaźnik bazowy znajduje się w ostatnich miesiącach w stosunkowo wąskim przedziale - od czerwca do września oscylował pomiędzy 1,1% a 1,2%.

Z kolei tempo wzrostu gospodarczego stopniowo wzrastało, by w II kwartale br. osiągnąć 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mediana oczekiwań wskazuje na dalszy wzrost tempa o 0,1 pkt proc. do 2,4%. W ubiegły czwartek Europejski Bank Centralny ogłosił przedłużenie zmniejszonego o połowę programu skupu aktywów do końca września 2018 r., stąd wpływ jutrzejszych publikacji Eurostatu może być przez ten fakt ograniczony.

Jeżeli jednak dane o inflacji i PKB odbiegałyby o 0,2 pkt proc. (lub więcej) od konsensusu rynkowego, poziom wahań w notowaniach euro mógłby zostać zwiększony, jako że oczekiwania co do kontynuowania programu luzowania ilościowego w określonym obecnie wymiarze w 2018 r. mogłyby nieco ulec zmianie.

Conference Board przedstawi dane wskaźnika nastroju konsumentów za październik o godz. 15:00. Choć są to raczej drugorzędne dane, jeżeli chodzi o ich wpływ na dolara, w kontekście szybkiej aprecjacji dolara i braku innych istotnych wydarzeń, odchylenie od konsensusu mogłoby także nieco zmienić wycenę dolara.

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jednak wydaje się ograniczone - w poprzednich trzech miesiącach poziom tego wskaźnika wahał się w przedziale 119,8 - 120,4 pkt. Obecnie mediana oczekiwań wskazuje na wzrost wskaźnika nastroju konsumentów CB do 121 pkt, co byłoby najwyższym odczytem od marca, kiedy osiągnął on 17-letnie szczyty.

 

30 paź 2017 15:18|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 paź 2017 12:23

Komentarz walutowy z 30.10.2017

27 paź 2017 15:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2017

27 paź 2017 12:30

Komentarz walutowy z 27.10.2017

26 paź 2017 15:09

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.10.2017

Atrakcyjne kursy 28 walut

Rozpocznij chat