Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.10.2017

30 paź 2017 15:18|Bartosz Grejner

Nieco lepsze od oczekiwań dane o wydatkach i konsumpcji Amerykanów pomagały podtrzymywać stosunkowo wysoką wycenę dolara (w kontekście ostatnich dni). Z kolei euro nieco słabsze po niższych danych o inflacji z największej gospodarki Europy. Niewielkie zmiany na polskiej walucie.

Lepsze dane z USA, inflacja z Niemiec poniżej konsensusu

Zgodnie z oczekiwaniami, publikowana przez Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) inflacja PCE we wrześniu w USA wyniosła 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane BEA jednak wskazały, że wydatki prywatnego Amerykanów wzrosły o 1% w stosunku do poprzedniego okresu, przekraczając szacunki rynkowe o 0,2 pkt proc. Było to największe tempo ich wzrostu od marca 2016 r.

Również realna konsumpcja przekroczyła oczekiwania wzrastając o 0,6% w stosunku do sierpnia, co podobnie jak w poprzednim przypadku było największym wzrostem od blisko 1,5 roku. Z drugiej jednak strony mieliśmy dzisiaj niższe od oczekiwań dane o inflacji konsumenckiej (CPI) Niemiec w październiku.

Według wstępnych danych Destatis, inflacja w październiku wyniosła 1,6% w stosunku do października ubiegłego roku. To o 0,1 pkt proc. mniej od szacunków rynkowych, a także najniższe tempo wzrostu cen konsumenckich od czerwca.

Już po danych inflacji w USA można było zaobserwować stopniowe umacnianie się dolara. Gorszy od oczekiwań odczyt wskaźnika CPI dla Niemiec z kolei spowodował osłabienie euro i w efekcie para EUR/USD spadła ponownie w okolice 1,16. Należy jednak zwrócić uwagę, że wahania dzisiaj są stosunkowo ograniczone. Podobny poziom notowań obserwowaliśmy ok. godziny 9:00.

Uczestnicy rynku prawdopodobnie jednak mogą być stosunkowo ostrożni w kolejnych godzinach i istotnych wahań raczej nie należy się spodziewać. W dalszej części tygodnia rynek czekają wydarzenia, które w istotniejszy sposób mogą wpłynąć na notowania dolara, ale też innych walut, m.in. komunikat po posiedzeniu komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej, potencjalny wybór jej nowego przewodniczącego, raport z rynku pracy.

Złoty nieco silniejszy

W dniu dzisiejszym obserwowaliśmy stosunkowo niewielkie wahania na rynku walutowym, co również miało swoje przełożenie na zachowanie złotego. Polska waluta była nieco silniejsza w relacji do głównych walut, z wyjątkiem globalnie silniejszego funta. Również w stosunku do lokalnego forinta. Wartość złotego wyrażona w forintach wzrastała dzisiaj w okolice ostatnich czteromiesięcznych szczytów.

Istotną dla polskiej waluty może okazać się jutrzejsza publikacja wstępnego szacunku inflacji konsumenckiej w październiku. Jeżeli utrzymałby się ciągle jej wysoki poziom (konsensus wynosi 2,1%), mogłoby to sugerować większe prawdopodobieństwo dyskusji na temat wcześniejszego zacieśniania monetarnego w Polsce. Ostatecznie jednak, w bieżącym tygodniu na wycenę złotego w relacji do głównych walut najprawdopodobniej będą miały czynniki zewnętrzne.

Jutro na rynku

O godz. 11:00, Eurostat opublikuje wstępne dane inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro w październiku, a także tempa wzrostu (PKB) w III kwartale. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w poziomie inflacji, tj. główny jej odczyt na poziomie 1,5% w ujęciu rocznym oraz 1,1% w przypadku wskaźnika bazowego (z wył. cen energii, żywności, alkoholi i wyrobów tytoniowych). Istotniejszy (gdyż lepiej obrazuje rzeczywisty trend) wskaźnik bazowy znajduje się w ostatnich miesiącach w stosunkowo wąskim przedziale - od czerwca do września oscylował pomiędzy 1,1% a 1,2%.

Z kolei tempo wzrostu gospodarczego stopniowo wzrastało, by w II kwartale br. osiągnąć 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mediana oczekiwań wskazuje na dalszy wzrost tempa o 0,1 pkt proc. do 2,4%. W ubiegły czwartek Europejski Bank Centralny ogłosił przedłużenie zmniejszonego o połowę programu skupu aktywów do końca września 2018 r., stąd wpływ jutrzejszych publikacji Eurostatu może być przez ten fakt ograniczony.

Jeżeli jednak dane o inflacji i PKB odbiegałyby o 0,2 pkt proc. (lub więcej) od konsensusu rynkowego, poziom wahań w notowaniach euro mógłby zostać zwiększony, jako że oczekiwania co do kontynuowania programu luzowania ilościowego w określonym obecnie wymiarze w 2018 r. mogłyby nieco ulec zmianie.

Conference Board przedstawi dane wskaźnika nastroju konsumentów za październik o godz. 15:00. Choć są to raczej drugorzędne dane, jeżeli chodzi o ich wpływ na dolara, w kontekście szybkiej aprecjacji dolara i braku innych istotnych wydarzeń, odchylenie od konsensusu mogłoby także nieco zmienić wycenę dolara.

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jednak wydaje się ograniczone - w poprzednich trzech miesiącach poziom tego wskaźnika wahał się w przedziale 119,8 - 120,4 pkt. Obecnie mediana oczekiwań wskazuje na wzrost wskaźnika nastroju konsumentów CB do 121 pkt, co byłoby najwyższym odczytem od marca, kiedy osiągnął on 17-letnie szczyty.

 

30 paź 2017 15:18|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 paź 2017 12:23

Komentarz walutowy z 30.10.2017

27 paź 2017 15:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2017

27 paź 2017 12:30

Komentarz walutowy z 27.10.2017

26 paź 2017 15:09

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.10.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut