Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.05.2016

5 maj 2016 16:17|Artur Wiszniewski

Umocnienie dolara przed raportem z rynku pracy. Przecena funta odzwierciedla wzrost niepewności co do wyniku czerwcowego referendum. Złoty powiększa spadki względem najważniejszych par walutowych. EUR/PLN najwyżej od lutego.

Niepewność związana z wynikiem czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii oddziałuje niekorzystnie na aktywność gospodarczą. Indeks PMI dla sektora usługowego spadł do najniższego poziomu od ponad trzech lat. W kwietniu wskaźnik spadł do 52.3 wobec 53.7 miesiąc wcześniej. Prognozy mówiły o wyniku na poziomie 53.5.

Wcześniej spadek aktywności sugerowały analogiczne indeksy dla sektora przemysłowego oraz budowlanego. Wzrost PKB oszacowany na podstawie wyników indeksów PMI zwolnił w kwietniu do 0.1 proc. Natomiast w pierwszym kwartale gospodarka rozwijała się w tempie 0.4 proc.

W poprzednim komunikacie Bank Anglii zwrócił uwagę, że ryzyko związane z możliwością realizacji scenariusza Brexitu zaczęło negatywnie oddziaływać na gospodarkę. Natomiast w przypadku realizacji negatywnego scenariusza można oczekiwać, że konsekwencje gospodarcze będą znacznie silniejsze. W dodatku można oczekiwać wzrostu zmienności na rynkach.

Ostatnie sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do rezultatu głosowania. Można jednak dostrzec tendencję rosnącego poparcia dla opuszczenia Unii Europejskiej. W tym kontekście istotne znaczenie będą miały wyniki głosowania w wyborach lokalnych, które mogą być miernikiem poparcia dla Brexitu. W rezultacie funt znalazł się pod spadkową presją. Ten czynnik odpowiada ponadto za nasilenie negatywnych nastrojów na szerokim rynku.

Umocnienie dolara

Ostatnie raporty z amerykańskiej gospodarki, chociaż dość niejasne, zdołały przeważyć na korzyść dolara. Amerykańskiej walucie pomogły ponadto jastrzębie komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Stąd po spadku do najniższego poziomu od stycznia 2015 roku w relacji do euro, obecnie dolar notuje dynamiczne odbicie.

Ten ruch nie został ograniczony nawet przez wyraźnie słabsze od prognoz dane o nowych bezrobotnych. Liczba podań o zasiłki dla bezrobotnych wzrosła do 274 tyś. wobec prognozy około 260 tyś. Większe znaczenie będzie mieć jutrzejszy raport z rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 200 tyś. wobec wzrostu o 215 tyś. miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5 proc.

Złoty powiększa spadki

Nasilenie awersji do ryzyka na szerokim rynku odpowiada za osłabienie złotego. Polska waluta traci dzisiaj w relacji do wszystkich najważniejszych par. Kurs euro był blisko 4.43 złotego, co było najwyższym poziomem od lutego.

Ministerstwo finansów poinformowało, że w marcu wzrosło zaangażowanie zagranicznych inwestorów w polski dług o 3.6 mld złotych. Chociaż sytuacja uległa poprawie, to poziom zaangażowania jest mniejszy o 16.6 mld złotych w stosunku do wartości z końca 2015 roku. Niemniej taka informacja może oznaczać, że postrzeganie Polski uległo chwilowej poprawie.

W tym kontekście kluczowe znacznie będzie miała publikacja aktualizacji ratingu przez agencję Moody's. Obecnie prawdopodobieństwo, że ocena wiarygodności kredytowej Polski zostanie obniżona, jest stosunkowo wysokie. W styczniu obniżenie ratingu przez agencję S&P było czynnikiem, który doprowadził do silnej przeceny złotego oraz odejścia inwestorów od polskich obligacji. Obecnie ryzyko powtórzenia podobnego scenariusza jest dość duże. Dlatego szansa, że tendencja na rynku długu zostanie utrzymana, jest raczej ograniczona.

Kolejnym czynnikiem oddziałującym niekorzystnie na złotego jest pogorszenie danych z gospodarki oraz nasilenie presji deflacyjnej. W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej może w piątek zasygnalizować gotowość do złagodzenia nastawienia. Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, obecnie szansa na umocnienie złotego jest raczej niewielka.


5 maj 2016 16:17|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

5 maj 2016 12:59

Komentarz walutowy z 05.05.2016

4 maj 2016 16:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.05.2016

4 maj 2016 13:04

Komentarz walutowy z 04.05.2016

2 maj 2016 15:06

Popołudniowy komentarz walutowy z 02.05.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut