Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.02.2016

8 lut 2016 17:08|Artur Wiszniewski

Awersja do ryzyka znowu determinuje sytuację na rynkach finansowych. Indeks Sentix pokazuje nasilenie niekorzystnych tendencji w niemieckiej gospodarce. Złoty powraca do spadków.

Indeks Sentix wypadł wyraźnie poniżej prognoz. W lutym wskaźnik mierzący oczekiwania dotyczące gospodarki strefy euro spadł do 6 wobec 9.6 przed miesiącem. Prognozy mówiły o wyniku około 9.6. W komentarzu do raportu napisano o pogorszeniu oceny dotyczącej zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji. Raport pokazał, że ochłodzenie koniunktury dotknęło Niemcy, czyli najważniejszą gospodarkę unii monetarnej. Światowa gospodarka także zwalnia, a trudności przeżywają również Stany Zjednoczone.

Dane ze strefy euro pokazane w zeszłym tygodniu również wypadły poniżej oczekiwań. Słabiej niż miesiąc wcześniej wypadły indeksy PMI dla sektora usługowego i przemysłowego. Poniżej prognoz były również dane o sprzedaży detalicznej. W tym kontekście lepszy wynik danych o stopie bezrobocia (10.4 proc. wobec prognozowanego 10.5 proc.) nie zmienia ogólnej oceny kondycji gospodarki strefy euro, która uległa pogorszeniu.

Taka sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo, że Europejski Bank Centralny zdecyduje się na zwiększenie stymulacji na marcowym posiedzeniu. Taki scenariusz został nakreślony przez prezesa Mario Draghiego na poprzednim posiedzeniu frankfurckiej instytucji. Szef EBC podtrzymał gołębie deklaracje także w trakcie kolejnych wystąpień. Ten czynnik może w dłuższym terminie wspierać ryzykowne aktywa, czyli także złotego.

Wystąpienie Yellen

Pogorszenie danych dotyczących amerykańskiej gospodarki doprowadziło do spadku prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Po rozczarowaniu raportem dotyczącym PKB kiepsko wypadły dane dotyczące rynku pracy. W miniony piątek poinformowano, że zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło tylko o 151 tys. Wynik był zdecydowanie gorszy od prognoz oraz w dół zrewidowano liczby za poprzedni miesiąc. Słabo wypadł także raport ISM dla sektora usługowego.

Również wypowiedzi członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku sugerują możliwość zmniejszenia liczby podwyżek stóp w tym roku. W zeszłym tygodniu William Dudley wskazał szereg ryzyk mogących zmienić oczekiwania co do polityki pieniężnej.

W grudniu Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe po raz pierwszy od 2006 roku. Prognozy przedstawione przez Fed wskazywały na kolejne cztery podwyżki kosztu kredytu w 2016 roku. W kontekście ostatnich wypowiedzi przedstawicieli FOMC oraz danych dotyczących gospodarki, szansa na zrealizowanie planu podwyżek stóp o 1 punkt procentowy zdecydowanie zmalała. To oznacza utrzymanie negatywnej presji na dolara.

W środę prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen przedstawi raport o polityce pieniężnej przed amerykańskim kongresem. Wystąpienie może dostarczyć istotnych informacji dotyczących zamierzeń Fed. Jeżeli Yellen zaakcentuje obawy dotyczące przyszłości gospodarki oraz ryzyka dla wypełnienia celu inflacyjnego, to szansa na podwyżki stóp w marcu zostanie mocno ograniczona.

Złoty pod presją

Ostatnie dwa tygodnie były stosunkowo udane dla złotego. Polska waluta odrobiła część strat w relacji do euro i dolara. Złoty pozostał jednak na niskim poziomie. Poniedziałkowa sesja przynosi powrót spadków polskiej waluty. Dziś złoty osłabił się w relacji do wszystkich najważniejszych walut.

Nasilenie awersji do ryzyka wynika z niepewności związanej z przyszłością Chin oraz powrotu spadków cen surowców. Umocnienie złotego widziane w ostatnim czasie mogło mieć charakter korekcyjny. W najbliższej perspektywie złoty pozostanie raczej na niskim poziomie z tendencją do dalszego osłabienia.


8 lut 2016 17:08|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

8 lut 2016 13:59

Komentarz walutowy z 08.02.2016

5 lut 2016 17:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.02.2016

5 lut 2016 13:10

Komentarz walutowy z 05.02.2016

4 lut 2016 17:44

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.02.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut