Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.03.2017

10 mar 2017 15:31|Bartosz Grejner

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym oraz stopa partycypacji wzrastają w lutym w USA, ale wzrost wynagrodzeń nieco zawodzi rynki. Polska waluta nieco mocniejsza po danych z USA.

Dane z rynku pracy USA osłabiają dolara

Po środowym raporcie ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym, który pokazał przyrost o 298 tys., inwestorzy oczekiwali potwierdzenia tych danych przez raport Biura Statystyki Pracy (BLS). Choć wzrost zatrudnienia wyniósł 235 tys. i okazał się powyżej konsensusu (200 tys.), było to znacznie poniżej odczytu ADP. Stopa bezrobocia spadła zgodnie z oczekiwaniami do 4.7% %, a współczynnik partycypacji wzrósł z 62,9% do 63,0%.

Zawiodły natomiast dane o wynagrodzeniach. Według danych BLS przeciętne godzinowe wynagrodzenie zwiększyło się o 6 centów do 26,09 dol. Stanowiło to wzrost o 0,2% m/m podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 0,3%. Dane te mogą okazać się tym słabsze jeżeli popatrzymy na 2016 rok: w lutym wzrost wynagrodzeń wyniósł 0, podczas gdy w marcu i kwietniu już po 0,3% m/m.

Początkowa reakcja dolara była jednoznaczna: kurs EUR/USD wzrastał z poziomu 1,06 do nawet 1,064. Choć sytuacja na amerykańskim rynku pracy jest dobra, słabsze tempo wzrostu wynagrodzeń może obniżać prawdopodobieństwo czterech podwyżek stóp procentowych w USA w 2017 r., co może osłabiać dolara. Jednakże, już za niecały tydzień (w środę) decyzja FOMC o poziomie stóp w USA oraz konferencja Janet Yellen, która biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi, najprawdopobniej nie będzie gołębia. Powinno to wspierać wartość dolara i ograniczać jego potencjał utraty na wartości. Para EUR/USD prawdopodobnie będzie powracać w okolice poziomu 1,06.

Złoty korzysta na niższym tempie wzrostu wynagrodzeń w USA

Wczorajsza konferencja prasowa Mario Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego, osłabiła przede wszystkim złotego w relacji do euro. Notowania EUR/PLN poruszały się dzisiaj w przedziale 4,32 - 4,33. Z kolei globalnie słabszy funt sprawił, że notowania brytyjskiej waluty w relacji do złotego (GBP/PLN) zbliżyły się do czteromiesięcznych minimów - na rynku międzybankowym funt kosztował dzisiaj ok. 4,954 przed godziną 15.

Po publikacji danych BLS z amerykańskiego rynku pracy, reakcja była głównie ograniczona do pary USD/PLN. Za dolara na rynku międzybankowym ok. godziny 15 płaciliśmy 4,065 zł, czyli 2 grosze mniej niż o poranku. To zarazem najniższy kursy od trzech dni. Słabsze tempo wzrostu wynagrodzeń w USA to dobra informacja dla złotego - po jastrzębio odebranej konferencji Mario Draghiego i wzroście wartości euro, w przypadku wzrostu dolara awersja do złotego mogłaby wzrosnąć. Tak się jednak nie stało i po publikacji BLS złoty nawet zyskiwał w relacji do franka, funta czy forinta.

W przyszłym tygodniu na rynku

W poniedziałek kalendarz wydarzeń ekonomicznych jest stosunkowo ograniczony. Na rynkach dominować może sentyment związany jeszcze w piątkowym raportem z amerykańskiego rynku pracy w kontekście środowego komunikatu FOMC (komitetu decydującego o poziomie stóp procentowych w USA). Już we wtorek jednak, o 11.00, poznamy wskaźnik sentymentu ekonomistów dla gospodarek strefy euro oraz Niemiec. Choć w lutym w obu przypadkach zanotowano spadki nastrojów, to ogólny trend z ostatnich miesięcy jest wzrastający, co potwierdzają pozytywne dane makroekonomiczne.

We wtorek o 14.00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi dane o poziomie inflacji konsumenckiej (CPI) w lutym w gospodarce polskiej. W ostatnich miesiącach wzrost poziomu cen znacznie przyspieszył co jest głównie wynikiem wzrostu cen surowców energetycznych. W styczniu wyniósł 1,8% r/r, podczas gdy mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na 2,1% w lutym. Wyższy poziom głównego wskaźnika inflacji najprawdopodobniej nie spowoduje wahań w kursie złotego, biorąc pod uwagę przyczyny jego wzrostu oraz fakt, iż obserwujemy wzrost inflacji również w innych państwach UE. W środę GUS opublikuje dane wskaźnika bazowego inflacji, tj. z wyłączeniem cen energii i żywności, którego istotny wzrost mógłby nieco zwiększyć wahania na złotym, biorąc pod uwagę gołębi ton ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

W środę rynki czeka prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie tygodnia, tj. komunikat po dwudniowym posiedzeniu FOMC. Kolejna podwyżka już na najbliższym posiedzeniu jest praktycznie przesądzona i wyceniona przez rynek, stąd ważny będzie przekaz płynący z komunikatu, który zostanie upubliczniony o 19.00, a także z wypowiedzi Janet Yellen (przewodniczącej FOMC i szefowej Rezerwy Federalnej), której konferencja rozpocznie się pół godziny później. Jeżeli padną sugestie wskazujące na możliwość czterech podwyżek stóp procentowych w tym roku, mogłoby to podnieść poziomy rentowności obligacji skarbowych USA oraz wzmocnić dolara.

W piątek poznamy ważne dane dla wyceny złotego: GUS opublikuje lutowe poziomy produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej dane te okazały się znacznie lepsze od oczekiwań, kiedy wzrost produkcji wyniósł 9% r/r podczas gdy sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 11,4% r/r. Konsensus rynkowy obecnie wskazuje na nieco niższe poziomy wzrostu w lutym, tj. produkcji przemysłowej o 2,9% r/r a sprzedaży detalicznej o 8,6%. Gdyby powyższe dane kontynuowały pozytywny trend i po raz kolejny przekroczyły oczekiwania rynkowe, mogłoby to świadczyć o istotnie silniejszym od oczekiwań tempie wzrostu PKB W I kwartale 2017 r. i wzmocnić złotego.

 

10 mar 2017 15:31|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

10 mar 2017 12:24

Komentarz walutowy z 10.03.2017

9 mar 2017 15:41

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.03.2017

9 mar 2017 11:53

Komentarz walutowy z 09.03.2017

8 mar 2017 15:34

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.03.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut