Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.05.2016

12 maj 2016 16:30|Artur Wiszniewski

Rezerwa Federalna może przesunąć pierwsze podwyżki stóp procentowych na wrzesień. Kolejne rozczarowanie z amerykańskiego rynku pracy. Złoty stabilizuje się na niskim poziomie przed decyzją Moody's.

Około jedna trzecia z 90 ekonomistów zapytanych przez Reuters o moment podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wskazała na czerwiec. Jednak zdecydowana większość wskazuje na wrzesień, jako możliwy termin wzrostu kosztu kredytu. To oznaczałoby, że Rezerwa Federalna zrobi aż dziewięć miesięcy przerwy między pierwszą podwyżką a kolejną decyzją o wzroście kosztu pieniądza.

Przed podjęciem decyzji o wznowieniu podwyżek Fed chce mieć większą pewność, że inflacja będzie zmierzać w kierunku dwuprocentowego celu w średnim terminie. Przekonanie co do takiej sytuacji zostało osłabione przez ostatnie dane dotyczące amerykańskiej gospodarki. Zdecydowana większość raportów była poniżej oczekiwań. Dane dotyczące PKB pokazały najwolniejszy wzrost od dwóch lat.

Także dane dotyczące rynku pracy zawiodły. Do tej pory raporty o sytuacji zatrudnieniowej były raczej powyżej oczekiwań. Tymczasem kwietniowy raport o zmianie zatrudnienia pokazał wzrost o tylko 160 tyś. pracowników wobec prognozy 200 tyś. Także dzisiejsze dane o nowych bezrobotnych były zdecydowanie poniżej oczekiwań. Liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wzrosła do 294 tyś. wobec prognozy 277 tyś. To najgorszy rezultat od roku. Taka sytuacja wywiera niekorzystną presją na dolara, który może powrócić do spadków.

Złoty na niskim poziomie przed Moody's

GUS opublikował dzisiaj finalny raport dotyczący inflacji. Dane były zgodne ze wstępnym odczytem. Deflacja wyniosła w kwietniu 1.1 proc. wobec 0.9 proc. miesiąc wcześniej. Kwietniowe dane były zatem gorsze od prognoz, gdyż oczekiwano deflacji na poziomie 1 proc.

Raport o inflacji raczej nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do modyfikacji nastawienia. Chociaż inflacja pozostaje bardzo daleko od celu na poziomie 2.5 proc., to władze monetarne nie dostrzegają niekorzystnego wpływu takiej sytuacji na kondycję gospodarki. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez RPP podczas ostatniego posiedzenia.

Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeżeli raporty z gospodarki będą negatywnie zaskakiwać. Marcowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej były wyraźnie gorsze od prognoz. Jedynie raporty dotyczące rynku pracy były jednoznacznie pozytywne. W piątek GUS pokaże dane o PKB w pierwszym kwartale 2016 roku. Zgodnie z oczekiwaniami gospodarka rosła w tempie 3.4 proc. wobec 4.3 proc. w poprzednim trzymiesięcznym okresie. Jeżeli także w drugim kwartale gospodarka będzie zwalniać, to można oczekiwać nasilenia dyskusji o konieczności dostosowania polityki pieniężnej.

Czynnikiem uwzględnianym przez RPP przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych jest stabilność systemu finansowego. W tym kontekście dużą wagę będzie mieć decyzja agencji Moody's dotycząca ratingu Polski. Jeżeli ocena wiarygodności kredytowej zostanie obniżona, to dojdzie do spadku atrakcyjności obligacji Warszawy oraz osłabienia złotego. Takie rozstrzygnięcie ograniczy prawdopodobieństwo spadku stóp procentowych. Podobnie można oceniać scenariusz, w którym ocena wiarygodności zostanie utrzymana na obecnym poziomie, lecz perspektywa ratingu spadnie do negatywnej.

Biorąc pod uwagę zasadnicze czynniki determinujące sytuację na rynku walutowym, można oczekiwać stabilizacji złotego na niskim poziomie. W związku z niepewnością związaną z decyzją agencji Moody's w krótkiej perspektywie można oczekiwać wzrostu zmienności polskiej waluty.


12 maj 2016 16:30|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

12 maj 2016 13:18

Komentarz walutowy z 12.05.2016

11 maj 2016 16:19

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.05.2016

11 maj 2016 13:18

Komentarz walutowy z 11.05.2016

10 maj 2016 16:20

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.05.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut