Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.12.2017

12 gru 2017 15:40|Bartosz Grejner

Inflacja bazowa w Polsce, z wyłączeniem cen energii i żywności, zgodnie z oczekiwaniami nadal poniżej 1%. Dolar zyskiwał po danych o inflacji PPI - ceny dla producentów w USA rosły w listopadzie w najszybszym tempie od blisko 6 lat.

Stabilny złoty

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dzisiaj o godz. 14:00 dane o inflacji bazowej w listopadzie w polskiej gospodarce. Okazały się one zgodne z oczekiwaniami rynkowymi - inflacja bazowa w skali roku wyniosła 0,9%. To wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do października. Dane NBP utwierdziły natomiast w przekonaniu, że listopadowa inflacja (główny odczyt) na poziomie 2,5% była głównie wynikiem kontynuacji wzrostów cen żywności oraz paliw (ze względu na rosnące ceny ropy).

Publikacja ta była neutralna dla notowań złotego, a jego wycena w relacji do głównych walut pozostawała blisko wczorajszych poziomów. Jednakże w tym tygodniu możemy spodziewać się istotnych wahań na rynku walutowym, w tym wzmożonej aktywności na złotym, w związku z publikacją inflacji w oraz decyzji w sprawie stóp procentowych w USA (środa) oraz komunikatach Europejskiego Banku Centralnego, oraz Banku Anglii ws. polityki monetarnej.

Dolar zyskuje po danych o inflacji

Przed godziną 15:00 obserwowaliśmy umacniającego się dolara. Notowania EUR/USD spadły w okolice 1,174 po tym, jak Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikowało wyższe od oczekiwań dane o inflacji producentów (PPI) w listopadzie w USA. Wzrosła ona do 3,1% w skali roku, najwyższego poziomu od początku 2012 r. oraz 0,2 pkt powyżej oczekiwań. Nieco wyższy (o 0,1 pkt proc.) okazał się również odczyt bazowy (z wył. cen energii), który w listopadzie wyniósł 2,4%. Różnica pomiędzy tymi dwoma odczytami w większości wynika ze wzrostu cen paliw w USA. W listopadzie były one o 15,8% wyższe niż przed rokiem.

Przekraczające oczekiwania dane spowodowały także wzrost wartości dolara wyrażonego w polskiej walucie, która w okolicy godz. 15:00 wyniosła blisko 3,58 zł, górnej granicy notowań z ostatnich trzech tygodni. Jednakże aprecjacja dolara będzie prawdopodobnie ograniczona. Dane wskaźnika PPI są raczej drugorzędne, jeżeli chodzi o ich wpływ na notowania na walutę amerykańską. Ponadto, w związku z jutrzejszymi danymi o inflacji konsumenckiej oraz decyzji ws. stóp procentowych w USA, prawdopodobieństwo znacznych ruchów dolara podczas dzisiejszej sesji są ograniczone.

Jutro na rynku

O godz. 10:30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje dane z brytyjskiego rynku pracy. Poznamy m.in. stopę bezrobocia, odsetek pracujących w gospodarce i zmianę przeciętnego wynagrodzenia. Dwie z tych pierwszych danych w ostatnich miesiącach pozytywnie zaskakiwały, uwaga rynku natomiast może w największej mierze być skupiona na tych ostatnich. W przypadku Wielkiej Brytanii, w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy inflację, która przewyższała tempo wzrostu wynagrodzeń, co w efekcie oznaczało, że w ujęciu realnym wynagrodzenia Brytyjczyków się zmniejszały.

Konsensus rynkowy zakłada przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń z 2,2% do 2,5% w październiku (w skali rocznej). Odczyt wyraźnie poniżej mediany oczekiwań, w okolicy 2,2%, mógłby sugerować niższą realną konsumpcję (ceny rosną o 3,1% r/r) i w efekcie wskazywać na prawdopodobieństwo niższego od oczekiwań tempa wzrostu gospodarczego. W takim scenariuszu funt mógłby tracić na wartości.

Pół godziny później poznamy dane Eurostatu odnośnie produkcji przemysłowej w strefie euro w październiku. W poprzednich trzech miesiącach aktywność w tym sektorze pozytywnie zaskakiwała, przekraczając oczekiwania rynkowe. Od lipca od września tempo wzrostu produkcji w każdym z tych miesięcy przekraczało 3% w ujęciu rocznym (pozytywne mimo niskiej bazy z 2016 r.). Oczekiwania rynkowe wskazują na zwiększenie produkcji o 3,5% w październiku (przed rokiem było to zaledwie 0,8%). W przypadku ponownego przekroczenia konsensusu euro mogłoby nieco zyskiwać, choć uwaga rynku raczej będzie skupiona na danych o inflacji oraz Rezerwie Federalnej (Fed) w USA.

Biuro Statystyki Pracy (BLS) przedstawi o godz. 14:30 dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w gospodarce USA. Choć stosunkowo istotniejsza w przypadku USA wydaje się być inflacja PCE (którą Fed bierze pod uwagę w swoich projekcjach), to wskaźnik CPI może dawać wskazówek co do trendów zmian cen w gospodarce. Konsensus zakłada wzrost głównego wskaźnika o 0,2 pkt proc. do 2,2% w skali roku oraz utrzymanie się istotniejszego odczytu bazowego (z wył. cen energii i żywności) na poziomie 1,8%. Wydaje się, że już zmiana o 0,1 pkt proc. tego drugiego może wywołać istotniejsze ruchy na dolarze.

Natomiast o godz. 20:00 poznamy decyzję Fedu ws. poziomu stóp procentowych. Podwyżka jest praktycznie przesądzona i prawdopodobnie już w całości wyceniona przez rynek. Istotniejszy będzie komunikat oraz konferencja prasowa Janet Yellen, przewodniczącej Fedu. Inflacja w USA w ostatnim okresie pozostawała poniżej wcześniejszych szacunków , stąd też rynkowe prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp w 2018 r. pozostaje poniżej konsensusu FOMC. Jest również raczej mało prawdopodobne by Rezerwa Federalna istotnie zmodyfikowała swój komunikat. W świetle publikacji projekcji makroekonomicznych czy potencjalnego odniesienia się do planowanych zmian fiskalnych w USA, możemy obserwować wzmożoną aktywność na dolarze, jak i na rynku globalnym.

 

12 gru 2017 15:40|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

12 gru 2017 12:38

Komentarz walutowy z 12.12.2017

11 gru 2017 15:07

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.12.2017

11 gru 2017 12:27

Komentarz walutowy z 11.12.2017

8 gru 2017 15:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.12.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut