Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.06.2017

13 cze 2017 15:06|Bartosz Grejner

Ograniczony zakres zmian na rynku pomimo lepszych od oczekiwań danych inflacji konsumentów w Wielkiej Brytanii, producentów w USA oraz wskaźnika sentymentu w strefie euro. Notowania złotego stabilne pomimo gorszego od oczekiwań odczytu inflacji bazowej w maju.

Na rynku niewielkie zmiany

Wtorkowa sesja na rynku walutowym przebiegała stosunkowo spokojnie. Zakres wahań na głównych parach walutowych był stosunkowo wąski. EUR/USD nadal poruszało się wokół granicy 1,12, choć napłynęły pozytywne dane ze strefy euro. Sentyment ekonomistów wg wskaźnika ZEW wzrósł w strefie euro do najwyższego poziomu od dwóch lat, choć dla Niemiec okazał się nieco gorszy od oczekiwań. W przypadku jednak największej gospodarki Europy, subindeks bieżącej oceny gospodarki wzrósł do najwyższego poziomu od blisko siedmiu lat.

Wyższy od oczekiwań (o 0,2 pkt proc.) odczyt inflacji nie był w stanie również istotnie wpłynąć na notowania funta. Funt nieco zyskiwał do dolara - para GBP/USD wzrosła nieznacznie powyżej poziomu 1,27, choć mogło być to wynikiem również nieco słabszego dzisiaj dolara. Indeks dolara (DXY) obniżył się z poziomu ok. 97,2 pkt do granicy 97 pkt. W kolejnych godzinach handlu jednak dolarowi mogą pomóc nieco lepsze od oczekiwań dane o inflacji producentów (PPI), udostępnione o 14.30 przez Biuro Statystyki Pracy (BLS).

Inflacja PPI wzrosła do 2,4% r/r, 0,1 pkt powyżej oczekiwań. Lepszy od konsensusu również okazał się wskaźnik bazowy (z wył. cen energii i żywności), który wzrósł do 2,1% r/r, najwyższego poziomu od maja 2014 r. Choć to dobre dane dla dolara, potencjalna pozytywna reakcja może być ograniczona. Inwestorzy większą uwagę będą przykładać do jutrzejszego odczytu CPI, a finalnie do decyzji odnośnie do stóp procentowych i komunikatu po posiedzeniu FOMC.

Złoty blisko porannych poziomów

Notowania polskiej waluty postępowały stosunkowo spokojnie. EUR/PLN znajdowało się cały czas blisko granicy 4,19. Złoty nieco zyskiwał do węgierskiego forinta (ok. 0,2%) - kurs PLN/HUF spadł poniżej 73,2, blisko dolnej granicy wahań z ostatnich dni. Nieco spadła wartość polskiej waluty w relacji do funta - GBP/PLN wzrósł do poziomu 4,76, choć to głównie efekt wzrostu relacji brytyjskiej waluty do globalnie słabszego dzisiaj jena oraz dolara.

O 14.00 Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane o inflacji bazowej w maju. Okazała się ona o 0,2 pkt proc. gorsza od oczekiwań i wyniosła 0,8% r/r, podkreślając spowolnienie tempa wzrostu cen w ostatnich miesiącach. Będzie to też prawdopodobnie argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej za utrzymaniem obecnie łagodnej polityki monetarnej (przewodniczący RPP nie oczekuje podwyżki stóp nawet do końca 2018 r.).

NBP opublikował również dane o rachunku bieżącym w kwietniu. Deficyt w wysokości 1,162 mld zł (275 mln euro) okazał się zgodny z oczekiwaniami. Dane o rachunku pokazują, iż w dalszym ciągu środki z UE napływają bardzo wolno. W kwietniu dodatnie saldo transferów z UE wyniosło 300 mln zł (71 mln euro, z czego większość stanowiły środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). Niski przypływ środków z UE może oznaczać nieco niższe tempo wzrostu inwestycji w kolejnych miesiącach, choć procentowo najprawdopodobniej i tak istotnie wzrośnie (efekt niskiej bazy w 2016 r.).

Jutro na rynku

Jutrzejszy dzień może okazać się bardzo istotnym z punktu widzenia dolara. O 14.30 Biuro Statystyki Pracy (BLS) przedstawi dane o inflacji konsumenckiej w amerykańskiej gospodarce. Choć dane o inflacji CPI w przypadku USA nie są najważniejsze (stosunkowo istotniejsza jest inflacja PCE, którą Rezerwa Federalna bierze pod uwagę przy swoich projekcjach inflacji), to może ona wskazywać na ogólne trendy kształtowania się cen w gospodarce.

Ostatnie miesiące wskazują, że tempo wzrostu cen wyraźnie spowolniło. Indeks CPI osiągnął w lutym jeszcze 2,7% r/r, natomiast już w kwietniu zaledwie 2,2% r/r. Również istotniejszy wskaźnik bazowy obniżył się do poziomu 1,9%, najniższego od października 2015 r. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje, że w maju nastąpi dalsze spowolnienie wzrostu cen i spadek CPI do 2%. W przypadku gdyby jeszcze zmniejszeniu poniżej 1,9% uległ wskaźnik bazowy, dolar mógłby tracić na wartości.

Najważniejszym wydarzeniem dnia prawdopodobnie będzie decyzja komitetu monetarnego (FOMC) Rezerwy Federalnej (Fed) odnośnie do poziomu stóp procentowych oraz towarzyszący jej komunikat po posiedzeniu (o 20.00) oraz późniejsze konferencja prasowa Janet Yellen, szefowej Fedu (o 20.30). Podwyżka głównej stopy procentowej o 0,25 pkt proc. do poziomu 1,25% jest oczekiwana przez rynek i praktycznie przesądzona, jednakże istotniejszy będzie przekaz odnośnie do przyszłych podwyżek.

Choć konsensus obecnie zakłada jeszcze dwie podwyżki w tym roku, silna sugestia ze strony komitetu kolejnej podwyżki (poza jutrzejszą) mogłaby spowodować aprecjację dolara. Z drugiej strony, gdyby FOMC podwyższył stopę, ale wskazał na zagrożenia dla wzrostu gospodarczego czy spowolnienie inflacji w dłuższym okresie, dolar mógłby nawet tracić na wartości.

 

13 cze 2017 15:06|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

13 cze 2017 11:47

Komentarz walutowy z 13.06.2017

12 cze 2017 15:10

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.06.2017

12 cze 2017 12:24

Komentarz walutowy z 12.06.2017

9 cze 2017 12:32

Komentarz walutowy z 09.06.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut