Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.03.2016

14 mar 2016 17:22|Artur Wiszniewski

Bardzo dobre dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro. Ropa naftowa wraca do spadków. Złoty silniejszy po posiedzeniu RPP.

Działania podjęte przez Europejski Bank Centralny zdeterminowały sytuację na rynkach finansowych. Po chwilowym niezdecydowaniu bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji przez frankfurcką instytucję obecnie na rynkach finansowych przeważają zdecydowanie korzystne nastroje.

W miniony czwartek EBC obniżył podstawowe stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu. W dodatku bank centralny zwiększył limit zakupu aktywów do 80 mld euro każdego miesiąca oraz rozszerzył zakres kupowanych papierów o obligacje korporacyjne. Na koniec EBC zamierza przeprowadzić cztery aukcje tanich pożyczek, których oprocentowanie może być nawet ujemne dla części banków.

Dane o produkcji przemysłowej w strefie euro zaskoczyły pozytywnie, zmniejszając obawy dotyczące kondycji sektora wytwórczego. Produkcja urosła o 2.8 proc. miesiąc do miesiąca wobec prognozy 1.6 proc. W dodatku w górę zrewidowano odczyt za poprzedni miesiąc. Od początku roku dane napływające z gospodarki unii monetarnej były stosunkowo słabe. Pogorszeniu uległy indeksy koniunktury, co mogło sygnalizować ochłodzenie w sektorze wytwórczym.

Dzisiejsze dane sugerują jednak, że spowolnienie mogło być jedynie przejściowe. Ten czynnik połączony z działaniami EBC może wspierać dobre nastroje na rynkach finansowych w dłuższej perspektywie.

Czas na Fed

Teraz uwaga inwestorów zostanie skupiona na środowej decyzji Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami amerykański bank centralny nie zmieni poziomu stóp procentowych. Zasadnicze znaczenie będzie miało sformułowanie oczekiwań co do kolejnych ruchów Fed.

O ile ogólna ocena amerykańskiej gospodarki jest pozytywna, o tyle ostatnie dane o wynagrodzeniach były sporym rozczarowaniem. Bez wyraźnego wzrostu płac szansa, że konsumpcja gospodarstw domowych będzie wspierać inflację, jest mocno ograniczona. Taka sytuacja ma miejsce mimo konsekwentnego wzrostu zatrudnienia oraz spadku bezrobocia.

W tym kontekście Fed może zasygnalizować niższe tempo zacieśniania polityki pieniężnej niż wcześniejsze założenia. Takie rozstrzygnięcie byłoby czynnikiem korzystnie oddziałującym na popyt na ryzykowne aktywa. Stąd wzrosłaby szansa na kontynuację wzrostów na giełdach oraz rynkach surowców. Także waluty z koszyka rynków wschodzących mogłyby zyskać na wartości. Dolar mógłby natomiast stracić na wartości, lecz skala ruchu byłaby raczej ograniczona.

Złoty z szansą na zyski

Ropa naftowa wraca do spadków mimo umocnienia korzystnej atmosfery na rynkach finansowych. Czynnikiem odpowiadającym za spadki surowca były informacje zmniejszające szansę na szybkie porozumienie w sprawie zamrożenia produkcji. Iran poinformował, że może dołączyć do porozumienia w momencie, kiedy osiągnie produkcję ma poziomie 4 milionów baryłek dziennie.

Stanowisko zaprezentowane przez Teheran doprowadziło do czteroprocentowej przeceny ropy naftowej. W rezultacie osłabiły się waluty surowcowe. Rosyjski rubel powraca do wyraźnych spadków po okresie umocnienia. Dzisiaj kurs USD/RUB rośnie o 1.2 proc. Spadają także korona norweska i dolar kanadyjski.

Narodowy Bank Polski obniżył prognozy dla inflacji (do zakresu od minus 0.9 proc. do plus 0.2 proc.) oraz podniósł prognozę wzrostu PKB (do przedziału od 3 proc. do 4.5 proc.). Mimo oczekiwanego niskiego tempa wzrostu cen Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza dostosować stóp procentowych. Stosunkowo jastrzębie stanowisko RPP doprowadziło do umocnienia złotego w piątek. Także w poniedziałek złoty pozostaje stosunkowo silny.

Działania podjęte przez EBC oraz restrykcyjne nastawienie RPP to czynniki oddziałujące korzystnie na zachowanie złotego. Jeżeli Fed zaprezentuje stosunkowo łagodne nastawienie, to polska waluta może zyskać w większym wymiarze.


14 mar 2016 17:22|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

14 mar 2016 13:25

Komentarz walutowy z 14.03.2016

11 mar 2016 17:15

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.03.2016

11 mar 2016 13:32

Komentarz walutowy z 11.03.2016

10 mar 2016 16:48

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut