Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.03.2016

15 mar 2016 17:17|Artur Wiszniewski

Amerykanie ciągle nie chcą konsumować. Dolar słabszy po publikacji danych o sprzedaży detalicznej. Rynki czekają na decyzję Rezerwy Federalnej. Złoty słabszy po danych o inflacji.

Raport dotyczący sprzedaży detalicznej pokazał, że amerykańskie gospodarstwa domowe ciągle niechętnie wydają pieniądze. Sprzedaż w lutym spadła o 0.1 proc. miesiąc do miesiąca. Sprzedaż po wyłączeniu środków transportu zmalała w takim samym wymiarze.

Chociaż dynamika obu wskaźników była wyższa niż oczekiwane minus 0.2 proc., to większe znaczenie miała rewizja danych za poprzedni miesiąc. Zgodnie z najnowszymi szacunkami miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna oraz raport po wyłączeniu środków transportu zanotowały dynamikę minus 0.4 proc. Wcześniej szacowano wyniki odpowiednio plus 0.2 proc. oraz plus 0.1 proc.

Niechęć gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy stanowi wyzwanie dla Rezerwy Federalnej. Wcześniej sądzono, że silny wzrost konsumpcji na początku roku będzie napędzał wzrost gospodarczy. Teraz okazało się jednak, że znaczenie tego czynnika będzie mniejsze. W dodatku taka sytuacja oznacza, że konsumpcja nie będzie wspierać inflacji, co oznacza spadek prawdopodobieństwa powrotu wskaźnika cen do celu Fed w średnim terminie.

Dzisiejsze dane mogą ograniczać tempo zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, mimo że dzisiaj nie będą miały już znaczenia. Wcześniej podobnie interpretowano dane o wynagrodzeniach. Mimo spadku stopy bezrobocia do najniższego poziomu od ośmiu lato oraz silnego wzrostu wynagrodzeń płace w lutym spadły o 0.1 proc. W takich okolicznościach przyspieszenie inflacji jest mało prawdopodobne.

Po zakończeniu sesji na europejskich rynkach Rezerwa Federalna przedstawi decyzję o stopach procentowych oraz opublikuje najnowsze prognozy. Zgodnie z oczekiwaniami amerykański bank centralny nie zmieni podstawowych parametrów polityki pieniężnej. Większe znaczenie będzie mieć natomiast nastawienie, jakie zostanie pokazane przez Fed.

W kontekście ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych oraz danych ograniczających prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu można oczekiwać, że stanowisko Rezerwy Federalnej będzie raczej łagodne. Takie rozstrzygnięcie może oznaczać osłabienie dolara oraz wzrost popytu na ryzykowne aktywa na szerokim rynku.

Słabszy złoty

GUS pokazał dzisiaj dane o inflacji. Tempo wzrostu ceny było niższe od oczekiwań. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był niższy o 0.8 proc. wobec poprzedniego roku. W dodatku w dół zrewidowano dane za poprzedni miesiąc do minus 0.9 proc. z minus 0.7 proc. w poprzednim szacunku. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za niską dynamikę inflacji był spadek cen paliw i energii.

Po pokazaniu raportu złoty wyraźnie stracił na wartości. Taka reakcja polskiej waluty w pewnym stopniu zaskakuje. Na posiedzeniu w poprzedni piątek Rada Polityki Pieniężnej zakomunikowała, że mimo obniżenia prognozy dla inflacji (w marcowej projekcji NBP) nie zamierza dostosować stóp procentowych.

Z kolei drugi opublikowany dzisiaj raport był lepszy od prognoz. Saldo rachunku bieżącego na poziomie plus 764 mln euro było wyższe niż oczekiwane plus 400 mln euro. W raporcie zwraca uwagę jednak niekorzystne zjawisko, czyli pogorszenie rezultatu eksportu w relacji rok do roku (spadek o 0.4 proc.).

Jastrzębie nastawienie RPP było czynnikiem odpowiadającym za umocnienie polskiej waluty w ostatnich dniach. Dzisiejsze dane pokazały jednak, że problem z inflacją może być większy, niż wcześniej sądzono. To oznacza, że dyskusja o konieczności obniżek stóp procentowych może wrócić bardzo szybko. Taka sytuacja może ograniczać szansę na umocnienie złotego.


15 mar 2016 17:17|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

15 mar 2016 13:47

Komentarz walutowy z 15.03.2016

14 mar 2016 17:22

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.03.2016

14 mar 2016 13:25

Komentarz walutowy z 14.03.2016

11 mar 2016 17:15

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut