Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.02.2015

17 lut 2015 17:34|Artur Wiszniewski

Złoty stabilny mimo danych zapowiadających odbicie inflacji. Grecja oraz Ukraina pozostają zmarginalizowane jako czynniki ryzyka dla rynków. Euro rośnie po niemieckich danych.

Brak kompromisu między Grecją a Eurogrupą został spokojnie przyjęty przez rynki finansowe. Chociaż początkowo euro spadło oraz na giełdach, widać było czerwony kolor, to szybko sytuacja uległa normalizacji. W drugiej części sesji wspólna waluta wyszła na wyraźny plus w relacji do dolara, również na giełdach przeważa zielony kolor. Indeks ZEW pokazał przyspieszenie niemieckiej gospodarki, co poprawiło nastroje.

Unia Europejska oczekuje od Grecji przedłużenia obecnego programu pomocowego, aby później powrócić do rozmów o złagodzeniu jego warunków. Ateny konsekwentnie opierają się takiemu rozwiązaniu. UE wyznaczyła na piątek ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi.

Mimo wojowniczej retoryki z obu stron, ostateczne osiągnięcie porozumienia jest znacznie bardziej prawdopodobne od scenariusza polegającego na wyjściu Grecji z unii monetarnej. Wygląda na to, że rynek zaakceptował scenariusz polegający na przeciąganiu negocjacji do ostatecznego możliwego terminu.

Znaczenie greckiego kryzysu ma charakter lokalny. Giełda w Atenach notuje kolejną spadkową sesję z rzędu oraz rosną rentowności obligacji.

Słabsze dane z USA

Indeks New York Empire State pokazał pogorszenie sytuacji. Wskaźnik opracowywany przez nowojorski oddział Rezerwy Federalnej spadł do 7.8 punktów z 10 ostatnim razem. Wynik był słabszy niż oczekiwane 8 punktów.

Były to kolejne nie najlepsze dane zza oceanu. Wcześniej zawiodły raporty o nowych bezrobotnych, sprzedaży detalicznej oraz nastrojach konsumentów. Chociaż trudno uznać ostatnie raporty za wystarczająca istotne, aby wpłynąć na plany Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych, to jednak są one wystarczające do wygenerowania krótkoterminowej korekty dolara.

W długim terminie dolar potencjał dolara do umocnienia jest zdecydowanie największy spośród walut krajów rozwiniętych. W marcu Europejski Bank Centralny rozpocznie skup rządowych obligacji, co będzie popychało parę EUR/USD na kolejne wieloletnie minima.

Złoty stabilny

Ożywienie na polskim rynku pracy pozostaje silne. Zatrudnienie w styczniu urosło o 1.2 procent. Ten wynik był lepszy niż przed miesiącem, lecz wypadł trochę poniżej prognoz. Jednak już dane o wynagrodzeniach były zdecydowanie powyżej prognoz. Płace urosły o 3.6 procent – zdecydowanie silniej niż 3.2 procent oczekiwane.

Rekordowo niska inflacja oraz solidny wzrost wynagrodzeń zwiększają siłę nabywczą gospodarstw domowych. Wzrost konsumpcji będzie wpływał pozytywnie na wzrost gospodarczy oraz powinien być pomocy w powrocie inflacji z najniższego poziomu w historii.

Z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej dzisiejsze dane zdejmują część presji na obniżki stóp procentowych. Władz monetarne zapowiedziały, że cena pieniądza spadnie w marcu, lecz nie wskazały jak duże będzie cięcie. Wtorkowe raporty przesuwają szalę w kierunku 25 punktów bazowych.

Jutro GUS opublikuje raporty o produkcji przemysłowej oraz o sprzedaży detalicznej. Jeżeli raport o sprzedaży odzwierciedli wzrost konsumpcji, to dane będą zdejmować presję na obniżki stóp procentowych, co powinno zaowocować umocnieniem złotego.

Ograniczenie znaczenia ukraińskiego oraz greckiego kryzysu na szerokim rynku znajduje odbicie w zmniejszeniu awersji do ryzyka. Taka sytuacja tworzy przychylną atmosferę do umocnienia złotego. Jeżeli jutrzejsze raporty wypadną optymistycznie, to polska waluta może zyskać.


17 lut 2015 17:34|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

17 lut 2015 13:23

Komentarz walutowy z 17.02.2015

16 lut 2015 17:24

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.02.2015

16 lut 2015 13:29

Komentarz walutowy z 16.02.2015

13 lut 2015 17:27

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.02.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut