Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.10.2017

17 paź 2017 15:41|Bartosz Grejner

Najwyższa od 5,5 lat inflacja we wrześniu nie pomogła - funt stopniowo traci na wartości. Złoty z kolei w lepszej kondycji w drugiej części dnia - CHF/PLN spadł do najniższego poziomu od drugiej połowy stycznia 2015 r.

Funt pod presją

Przedpołudniowe dane o inflacji konsumenckiej we wrześniu w Wielkiej Brytanii okazały się zgodne z oczekiwaniami, jednak po godz. 12:00 brytyjska waluta zaczęła wyraźnie tracić na wartości. Zgrało to się w czasie z przesłuchaniem Marka Carneya, przewodniczącego Banku Anglii. Wspomniał on o potrzebie kompromisu pomiędzy utrzymywaniem się inflacji na wysokim poziomie a chęcią wspierania tworzenia nowych miejsc pracy i aktywności. Podkreślił, że obecnie obserwowana inflacja jest w zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami Banku Anglii.

Zapytany również o, to kiedy luzowanie ilościowe (quantitive easing) może się zakończyć, potwierdził, że najpierw muszą być podniesione stopy oraz muszą być znane efekty zacieśniania monetarnego prowadzonego przez Rezerwę Federalną w USA (część z tych efektów “przeleje” się na krzywą dochodowości brytyjskich obligacji skarbowych).

Część uczestników rynku mogło odebrać wypowiedź Carneya jako mniej jastrzębią od oczekiwań i od tego, czego można było się spodziewać po wrześniowym posiedzeniu komitetu monetarnego Banku Anglii. W rezultacie funt w relacji do dolara systematycznie tracił - notowania GBP/USD spadły ponownie poniżej poziomu 1,32. Funt może być poddawany także dalszej presji związanej z negocjacjami w sprawie Brexitu.

Obie strony (Wielka Brytania oraz UE) mają czas do piątku (wg dzisiejszych słów Davida Davisa) by wypracować porozumienie i kontynuować rozmowy. Pokrywa się to także ze szczytem liderów UE, który rozpoczyna się w czwartek. Możemy zatem spodziewać się istotnych wahań funta, spowodowanych m.in. potencjalnymi doniesieniami agencji informacyjnych o stanie porozumienia pomiędzy obiema stronami.

Złoty silniejszy

Polska waluta była wyraźnie silniejsza w drugiej części dnia. Zyskiwała wobec większości głównych walut, a także w relacji do węgierskiego forinta. Złoty wspierany był cały czas przez dobry sentyment panujący na rynku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dzisiaj także dane o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Choć okazały się one nieco gorsze od oczekiwań (o 0,2 i 0,1 pkt proc), to nadal wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń (6% w skali roku) oraz utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu zatrudnienia (4,5%) potwierdza pozytywne procesy zachodzące na polskim rynku pracy.

Złotemu nie przeszkadzał dzisiaj nawet nieco silniejszy dolar (który ostatnio ograniczał jego aprecjację). Notowania EUR/PLN w efekcie spadły do poziomu 4,22, najniższego od 21 lipca br. Wzrost wartości złotego w połączeniu z dobrym sentyment sprawił z kolei, że obserwowaliśmy najtańszego franka w relacji do polskiej waluty od drugiej połowy stycznia 2015 r., czyli od uwolnienia szwajcarskiej waluty do euro. Za jednego franka płaciliśmy dzisiaj nawet nieco poniżej 3,67 zł.

Złoty może utrzymać większość wypracowanych dzisiaj zysków, jeżeli będziemy obserwować kontynuację pozytywnego sentymentu na rynku (i nie będą spadać główne indeksy giełdowe w USA). Istotne dla złotego mogą być również jutrzejsze dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Jeżeli przekroczyłyby one nieco oczekiwania rynkowe, moglibyśmy mieć nadal do czynienia z utrzymaniem się siły złotego.

Jutro na rynku

O 10:30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) przedstawi dane o wynagrodzeniach Brytyjczyków w sierpniu. W poprzedzających dwóch miesiącach tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 2,1% w skali rocznej, czyli istotnie poniżej poziomu inflacji. W efekcie, płace realne Brytyjczyków maleją, co może mieć negatywny efekt na tempo wzrostu gospodarczego (mniejsze wydatki konsumpcyjne). Konsensus rynkowy obecnie zakłada utrzymanie poprzedniego poziomu również w sierpniu (2,1%). Spadek poniżej tego poziomu mógłby wpłynąć negatywnie na wycenę funta.

Trzy i pół godziny później GUS przedstawi dane sektora przemysłowego, sprzedaży detalicznej oraz inflacji producentów (PPI) w Polsce we wrześniu. Uwaga inwestorów skupi się najprawdopodobniej w największej mierze na dwóch pierwszych wymienionych danych, biorąc pod uwagę, że mogą mieć największe przełożenie na tempo wzrostu PKB w III kwartale (wrzesień to ostatni miesiąc kwartału).

Lepsze od oczekiwań dane mogłyby zwiększyć szanse na korzystniejszy odczyt wzrostu PKB Polski, co mogłoby pozytywnie przełożyć się na wycenę złotego. Zarówno produkcja przemysłowa, jak i sprzedaż detaliczna notowały zwiększenie tempa wzrostu (rocznego) w dwóch poprzednich miesiącach. Mediana oczekiwań rynkowych zakłada dalszy wzrost tempa sprzedaży do 7,9% rok-do-roku oraz spadek tempa wzrostu produkcji z 8,8% do 5,2%. Prawdopodobieństwo słabego odczytu przynajmniej w kontekście produkcji przemysłowej wydaje się jednak ograniczone, ze względu na niską bazę w zeszłym roku. Stąd również potencjał spadku wartości złotego z tego tytułu wydaje się ograniczony.

 

17 paź 2017 15:41|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

17 paź 2017 12:12

Komentarz walutowy z 17.10.2017

16 paź 2017 15:23

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.10.2017

16 paź 2017 11:52

Komentarz walutowy z 16.10.2017

13 paź 2017 15:29

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.10.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut