Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.03.2017

21 mar 2017 15:27|Bartosz Grejner

Dolar najsłabszy w relacji do euro od 2 lutego br. Funt blisko szczytów dnia. Złoty w dalszym ciągu w dobrej kondycji, ale jego potencjał aprecjacyjny wydaje się ograniczony.

Dolar ponownie słabszy

Notowania pary EUR/USD osiągneły dzisiaj poziom 1,081, najniższy od 2 lutego tego roku. Choć dolar był dzisiaj w nieco gorszej kondycji, tak istotny wzrost kursu EUR/USD spowodowany był również przez stosunkowo silną walutę strefy euro. Biorąc pod uwagę, iż para ta ma największą wagę w indeksie dolara (DXY), również on spadł istotnie poniżej granicy 100 pkt do ok. 99,6 pkt.

O 13.30 pojawiła się pozytywna informacja dla dolara w postaci lepszego od oczekiwań deficytu na rachunku bieżącym w IV kwartale ubiegłego roku. Wyniósł on 112,4 mld dol., podczas gdy konsensus rynkowy wskazywał na deficyt o ok. 16 mld dol. większy. Tym samym to czwarty kwartał z rzędu, kiedy deficyt na rachunku bieżącym w USA ulega spadkowi, a także najniższy jego poziom od II kwartału 2015 r.

Z kolei funt utrzymał większość zysku wypracowanego do południa po lepszych od oczekiwań danych o inflacji konsumenckiej (CPI). Dane o poziomie cen w lutym skomentował Mark Carney, szef banku centralnego Wielkiej Brytanii (Bank of England). Powiedział on, iż inflacja CPI w lutym to to tylko jeden punkt danych i bank centralny nigdy nie powinien reagować zbyt gwałtownie, dodając iż BoE patrzy w szerszym ujęciu niż na pojedyncze odczyty.

Złoty nadal silny

Lepszy sentyment do walut krajów wschodzących sprawił, iż obserwujemy kolejny dzień wzrostu wartości złotego. Frank szwajcarski czy dolar (wyrażone w złotym) były najtańsze od listopada. Również euro pozostawało blisko minimów z sierpnia. Należy jednak pamiętać, iż obecna silna pozycja polskiej waluty wynika przede wszystkim z czynników zewnętrznych niż wewnętrznych.

Ostatnie gołębie sygnały płynące z Rady Polityki Pieniężnej czy gorsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej w lutym powinny raczej negatywnie wpływać na złotego. Polskiej walucie pomaga jednak obecnie gorsza kondycja dolara, który traci na wartości od początku marca. Gdy sentyment do walut krajów wschodzący się odwróci a dolar zacznie z powrotem zyskiwać na wartości, złoty może szybko tracić na wartości, biorąc pod uwagę jego ostatnie wysokie tempo aprecjacji.

Jutro na rynku

Kalendarz istotnych publikacji makroekonomicznych jest jutro ograniczony. O 10.00 Eurostat opublikuje dane o rachunku bieżącym strefy euro w styczniu. Po raz ostatni był on ujemny na początku 2012 r. i od tego czasu stopniowo wzrastał. W listopadzie minionego roku osiągnął poziom 36,4 mld euro (zrównując kwietniowy poziom). W grudniu jednak nadwyżka na rachunku bieżącym była już mniejsza i wyniosła 31 mld euro. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na dalszy spadek w styczniu do poziomu 29,3 mld euro. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie stosunkowo jastrzębie sygnały dochodzące z Europejskiego Banku Centralnego oraz lepszą kondycję euro, pozytywny odczyt (powyżej oczekiwań) rachunku bieżącego mógłby w dalszym stopniu wzmocnić wspólną walutę.

O 15.30 Administracja Informacji ds. Energii (EIA) przedstawi cotygodniowy raport rynku paliw w USA. W niecałe dwa tygodnie ceny ropy oddały prawie cały zysk wypracowany po zawarciu porozumienia OPEC w sprawie ograniczenia wydobycia “czarnego złota”. Ceny ropy są o tyle istotne, gdyż ich szybki wzrost był jednym z głównych czynników napędzających globalny wzrost inflacji. Dalszy spadek cen mógłby ograniczyć presję inflacyjną a także mógłby zmniejszyć oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych przez niektóre banki centralne (m.in. Rezerwę Federalną w USA). Stąd uwaga rynku w dniu jutrzjeszym może być skupiona na poziomie zapasów ropy oraz zmianie jej produkcji w USA. Wzrost jednej i drugiej mógłby podważyć wcześniejsze działania OPEC i wywierać presję podażową na ceny ropy.

 

21 mar 2017 15:27|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

21 mar 2017 12:30

Komentarz walutowy z 21.03.2017

20 mar 2017 15:29

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.03.2017

20 mar 2017 12:26

Komentarz walutowy z 20.03.2017

17 mar 2017 15:28

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.03.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut