Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.12.2016

22 gru 2016 16:18|Bartosz Grejner

Stosunkowo dobre dane z gospodarki USA: tempo wzrostu PKB oraz wskaźnik bazowy (bez transportu) zamówień na dobra trwałe powyżej oczekiwań. Jednkaże inflacja PCE zawodzi.

Trzeci odczyt z rzędu lepszego tempa wzrostu gospodarczego

Biuro Analiz Ekonomicznych udostępniło dzisiaj trzeci odczyt tempa wzrostu gospodarczego w III kwartale w gospodarce USA. Po wstępnych odczytach w wysokości 2,9% oraz 3,2% k/k, finalny wskazał na 3,5%, co przekroczyło oczekiwania rynkowe wynoszące 3,3%. Drugi z kolei rewizja w górę była spowodowana przede wszystkim wzrostem wydatków konsumpcyjnych, wydatków rządowych oraz inwestycji przedsiębiorstw a także większym eksportem soi.

Lepsze od oczekiwań okazały się również dane Biura Spisu Powszechnego odnośnie zamówień na dobra trwałe w listopadzie. Choć miesiąc-do-miesiąca zmniejszyła się one o 4,6%, było to i tak powyżej oczekiwań na poziomie -4,7%. Natomiast wskaźnik bazowy (wyłączający zamówienia transportowe) zwiększył się o 0,5% m/m wobec oczekiwań wzrostu o 0,2%. Zamówienia na dobra transportowe zmalały w porównaniu z październikiem o 13,6%.

Nieco zawiodła natomiast liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu (publikowana przez Departament Pracy). Wyniosła ona 275 tys. i była najwyższa od pół roku. Pomimo gorszego od oczekiwań wyniku, to 94. z rzędu tydzień poniżej 300 tys.

Relatywnie najgorzej zaprezentowały się dane o inflacji PCE (to typ inflacji, który Rezerwa Federalna bierze pod uwagę w swoich projekcjach). Wzrosła ona (z wyłączeniem cen energii i żywności) w listopadzie o 1,6% r/r, co okazało się poniżej oczekiwań na poziomie 1,7%. W stosunku do października nie uległa ona zmianie.

Słabe okazały się też dochody personalne: pierwszy raz od ponad 1,5 roku nie wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrost o 0,2% m/m wydatków osobistych również zawiódł oczekiwania, które były na poziomie 0,3%. W efekcie dolar osłabił się na parze EUR/USD do niemal 1,05.

Spokojne notowania złotego

Notowania złotego przebiegały dzisiejszego dnia w miarę spokojnie. W drugiej jego części można było nawet zaobserwować lekkie umocnienie w relacji do węgierskiego forinta. Kurs pary EUR/PLN stabilizował się przy poziomie 4,41, choć po południu zbliżył się do granicy 4,40. Po danych z USA para USD/PLN spadła nawet poniżej 4,20 - pierwszy raz od tygodnia. Kolejny dzień obserwujemy słabszego funta, co przekłada się na aprecjację złotego w relacji do brytyjskiej waluty. Kurs GBP/PLN pierwszy raz od dwóch tygodni spadł poniżej 5,20 (w tym samym czasie GBP/USD spadło w okolice granicy 1,23).

Jutro na rynku

Główny Urząd Statystyczny poda o 10.00 stopę bezrobocia w listopadzie. Stopa bezrobocia stopniowo spadała począwszy od marca 2013 r. (w lutym osiągnęła 14,4%). W październiku wyniosła 8,2% i choć to bardzo dobry wynik, problemem nadal pozostaje niski poziom stopy zatrudnienia, która jest średnio o 10 pkt proc. niższa niż w rozwiniętych krajach UE (i nie tylko). Niemniej jednak, mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na pozostanie stopy bezrobocia nadal na bardzo niskim poziomie 8,3% w listopadzie. W związku z tym publikacja ta prawdopodobnie będzie miała ograniczony wpływ na notowania polskiej waluty.

O 10.30 Biuro Statystyki Narodowej opublikuje dane odnośnie tempa wzrostu PKB w III kwartale. Choć konsensus rynkowy zakłada jego pozostanie na niezmienionym poziomie (w stosunku do odczytu sprzed miesiąca) 2,3% r/r i 0,5% k/k, to w przypadku odbiegania ich od tych poziomów, mogłoby dojść do zwiększenia wahań w notowaniach funta. Brytyjska waluta w kontekście Brexitu jest szczególnie wrażliwa na napływające dane makroekonomiczne.

Równocześnie z danymi o tempie wzrostu gospodarczego zostanie przedstawiony również rachunek bieżący Wielkiej Brytanii. W II kwartale wyniósł on -25,9 mld funtów (rewizja z -26,7 mld) a w I kw. -26,4 mld. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na dalsze zmniejszenie rachunku bieżącego do -27,5 mld funtów.

Uniwersytet Michigan przedstawi o 16.00 wskaźnik sentymentu konsumentów w grudniu. Wstępny odczyt tego indeksu przed dwoma tygodniami wskazał na poziom 98,0. Było to tylko 0,2 pkt poniżej kilkunastoletnich rekordów. Sentyment konsumentów był o 4,5% wyższy niż w listopadzie oraz 5,8% wyższy niż w grudniu 2015 r. Jego istotny wzrost można tłumaczyć niespodziewanym zwycięstwem kandydata republikanów w wyborach prezydenckich w USA i zapowiedzią wzrostu wydatków infrastrukturalnych, obniżeniem podatków i uproszczeniem regulacji.

Konsensus rynkowy wskazuje, iż jutrzejszy odczyt będzie na analogicznym poziomie (98,0). Jednakże należy też pamiętać, że jest ryzyko pogorszenia się sentymentu (po początkowej pozytywnej reakcji) wraz z oczekiwaniem dostarczeniem realizacji w/w zapowiedzi. Nieco gorszy odczyt tego wskaźnika mógłby osłabić nieco dolara, na którym w ostatnich dniach widzimy lekkie odreagowanie po pogłębieniu 14-letnich minimów na EUR/USD.

 

22 gru 2016 16:18|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

22 gru 2016 13:08

Komentarz walutowy z 22.12.2016

21 gru 2016 16:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.12.2016

21 gru 2016 13:22

Komentarz walutowy z 21.12.2016

20 gru 2016 16:32

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.12.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut