Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.11.2017

24 lis 2017 15:44|Bartosz Grejner

Dobre dane i pozytywny sentyment przyczyniają się do wzrostu notowań EUR/USD do 1,19. Złoty wyraźnie umacnia się do franka i dolara - nowe minima na CHF/PLN i USD/PLN.

Euro wyraźnie zyskuje

Podczas dzisiejszych notowań obserwowaliśmy dalsze umocnienie się euro. Wspólnej walucie pomogły kolejne dobre dane ze strefy euro - tym razem były to rekordy wskaźnika nastroju niemiekcich przedsiębiorstw. Prawdopodobnie przyczyniły się one do poprawy sentymentu na rynku, gdyż można było zauważyć zwiększony apetyt na ryzyko - główne indeksy giełd europejskich zyskiwały blisko ok. 1% przed godziną 15.

Dobre nastroje na rynku oraz mniejsza płynność w związku z wczorajszym Świętem Dziękczynienia oraz dzisiejszą krótszą sesją w USA, przyczyniły się do wzrostu notowań głównej pary walutowej, EUR/USD, do ok. 1,19, tj. najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. Również indeks dolara (DXY), mierzący siłę amerykańskiej waluty w relacji do 6 głównych walut, spadł poniżej 93 pkt do najniższego poziomu od połowy października.

Na dolarze ciążą ostatnie informacje z rynku USA - niższe od konsensusu oczekiwania inflacyjne konsumentów (wg badań Uniwersytetu Michigan) oraz zwiększona niepewność co do podwyżek stóp procentowych w 2018 r. po publikacji zapisu rozmów z ostatniego posiedzenia komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej.

Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych na najbliższe godziny jest praktycznie pusty, do tego giełda w USA jest dzisiaj zamykana kilka godzin wcześniej. IHS Markit opublikuje wstępne dane PMI za listopad sektora przemysłowego oraz usług w USA. Spodziewana jest nieznaczna poprawa obu wskaźników, odpowiednio o 0,2 pkt oraz 0,3 pkt. W przypadku gospodarki USA stosunkowo istotniejszy jednak jest odczyt ISM, stąd wpływ tych danych na dolara raczej będzie ograniczony.

Złoty nadal w dobrej kondycji

Przy nieco mniejszej płynności dzisiaj na rynku, notowania polskiej waluty były stosunkowo stabilne. W relacji do euro złoty pozostawał blisko wczorajszych poziomów - EUR/PLN oscylowało w okolicy 4,21. Do najniższego poziomu od połowy stycznia 2015 r. spadła natomiast wartość jednego franka - kurs 3,607 zł to tylko 6 gr więcej niż płaciliśmy za szwajcarską walutę przed uwolnieniem jej kursu do euro. Globalnie słabszy dziś dolar sprawił także, że notowania USD/PLN spadły w okolice 3,537.

Prawdopodobieństwo istotniejszych zmian w wycenie złotego w dalszej części dnia jest ograniczona. Natomiast w przyszłym tygodniu możemy obserwować nieco większe jego wahania. Mogą się rozstrzygnąć losy reformy podatkowej w USA, co może wzmocnić dolara i nieco osłabić waluty krajów wschodzących, w tym złotego. Ponadto w czwartek poznamy odczyty inflacji ze strefy euro oraz USA, co również może spowodować wzrost zmienności notowań polskiej waluty.

W przyszłym tygodniu na rynku

Jednym z najistotniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia mogą być losy projektu reformy podatkowej w USA. Głosowanie nad reformą w Senacie prawdopodobnie odbędzie się już na początku tygodnia. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się przegłosowanie reformy, co oznaczałoby m.in. cięcia podatków dla przedsiębiorstw już w 2018 r. Mogłoby to umocnić dolara, który w ostatnich dniach poniósł znaczne straty w związku ze wzrostem niepewności co do ścieżki wzrostowej inflacji. Niższe podatki mogłyby dać dodatkowego impulsu do wzrostu inflacji, co również przyczyniłoby się do wzrostu szans na zacieśnianie monetarne w 2018 r.

Istotnym dniem dla rynku walutowego może także okazać się czwartek. Jeszcze przed południem poznamy wstępne dane inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro w listopadzie. Oczekiwania rynkowe wskazują na odczyt w wysokości 1,6% w skali roku, co byłoby najwyższym poziomem od marca. Nieco wyższy odczyt od konsensusu mógłby wzmocnić euro, choć istotniejszy w kontekście potwierdzenia tendencji inflacyjnych jest odczyt bazowy (pozbawiony wpływu najbardziej zmiennych cen). Ten przed miesiącem spadł do 0,9% rok-do-roku, a mediana oczekiwań wskazuje na ponowny jej wzrost do 1% w listopadzie. Komitet monetarny Europejskiego Banku Centralnego w dalszym ciągu ocenia tendencje inflacyjne w strefie euro jako “stłumione” i wymagające kontynuowania akomodacyjnej polityki monetarnej. Inflacja bazowa przekraczająca 1% mogłaby sygerować możliwość wcześniejszego zacieśniania monetarnego i wesprzeć euro.

W dalszej części dnia poznamy także dane inflacji PCE w USA w październiku. Ten typ inflacji jest brany pod uwagę przez Rezerwę Federalną w jej projekcjach zmiany cen, stąd publikacja ta może dać wskazówek co do prawdopodobieństwa ścieżki podwyżek stóp procentowych. W poprzednich dwóch miesiącach jej wskaźnik bazowy (z wył. cen energii i żywności) wynosił 1,3% (w skali roku), co było najniższym jego poziomem od blisko dwóch lat. Konsensus rynkowy zakłada obecnie jej wzrost do 1,4% w skali roku oraz 0,2% w skali miesiąca. Wskaźnik bazowy inflacji PCE na poziomie 1,5% (lub powyżej) mógłby sugerować pozytywne trendy inflacyjne i wzmocnić osłabionego ostatnio dolara.

 

24 lis 2017 15:44|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

24 lis 2017 12:53

Komentarz walutowy z 24.11.2017

23 lis 2017 15:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.11.2017

23 lis 2017 12:21

Komentarz walutowy z 23.11.2017

22 lis 2017 15:49

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.11.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut