Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.03.2015

25 mar 2015 17:21|Artur Wiszniewski

Dane makroekonomiczne pozwoliły na kontynuację korekty na parze EUR/USD. Szerokie umocnienie złotego dzięki poprawie apetytu na ryzyko. Polska waluta rośnie do franka szwajcarskiego, a euro spada najniżej od stycznia 2013 roku.

Kurs EUR/USD powraca do wzrostów po chwilowej przerwie podczas wtorkowej sesji. Główna para walutowa zyskuje ze względu na dane makroekonomiczne, które z jednej strony wspierają notowania euro oraz z drugiej działają na niekorzyść dolara.

W pierwszej części sesji opublikowane dane o indeksie Ifo. Najważniejszy wskaźnik koniunktury w Niemczech okazał się lepszy niż prognozy. Indeks zanotował piąty wzrostowy miesiąc z rzędu do najwyższego pułapu od czerwca 2014 roku. Dane pozwalają na optymizm wobec najważniejszej gospodarki strefy euro, która może pociągnąć za sobą cały region.

Najświeższe raporty dotyczące gospodarek strefy euro pokazują, że sytuacja stopniowo ulega poprawie. Także dane Europejskiego Banku Centralnego – dotyczące kredytu dla sektora prywatnego, warunków kredytowych oraz pożyczek na finansowanie sektora realnego (TLTRO) – świadczą o budowaniu fundamentów pod odbicie.

Słabsze zamówienia

Z kolei dane z amerykańskiego przemysłu ponownie zawodzą. Wcześniej opublikowane odczyty o produkcji pokazały jej konsekwentny spadek przez trzy miesiące z rzędu. Teraz zawiodły dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku – stanowiące prognostyk dla aktywności sektora wytwórczego.

W lutym zamówienia na dobra trwałego użytku skurczyły się o 1.4 procent – znacznie gorzej niż plus 2 procent przed miesiącem (po korekcie z 2.8 procent) oraz poniżej prognoz. Również raport nieuwzględniający zamówień na środki transportu zawiódł – spadek wyniósł 0.4 procent wobec minus 0.7 procent miesiąc wcześniej (po korekcie z plus 0.3 procent).

Rezerwa Federalna w swoim ostatnim komunikacie pokazała większą powściągliwość w kwestii podnoszenia stóp procentowych, niż sądzono jeszcze kilka tygodni temu. Bardziej gołębie nastawienie Fed pozwoliło wygenerować odbicie pary EUR/USD z najniższego pułapu od 2003 roku. Ten ruch będzie wzmacniany przez raporty, które będą sugerować hamowanie amerykańskiej gospodarki.

Taka sytuacja otwiera drogę korekcie na parze EUR/USD – najważniejsza para walutowa może rosnąć w kierunku 1.12 w najbliższej perspektywie. W dłuższym terminie ruch będzie uzależniony od raportów makroekonomicznych, która mają największe znaczenie dla Fed. Utrzymanie tendencji z ostatnich dni – dosyć dobrych danych ze strefy euro oraz nie najlepszych zza oceanu – może oznaczać jeszcze silniejsze odbicie euro względem dolara.

Umocnienie złotego

Od początku tygodnia złoty radzi sobie bardzo dobrze w relacji do euro, dolara oraz funta. Do tej pory złoty prezentował się znacznie słabiej w relacji do franka – lecz także w tym miejscu doszło do zmiany i już dzisiaj kurs CHF/PLN wyraźnie spada. Kurs EUR/CHF powrócił do nieoficjalnego przedziału wahań 1.05-1.10 franka za euro, co znalazło przełożenie na notowania franka wobec polskiej waluty.

Złoty realizuje scenariusz aprecjacji nakreślony po zamknięciu cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Potencjał wzrostowy złotego został dodatkowo wzmocniony przez Fed – łagodniejsze nastawienie amerykańskiego banku centralnego służy ryzykownym walutom. Pomocne mogły być także komentarze prezesa NBP Marka Belki, który wskazał kurs EUR/PLN na poziomie 3.90 zł jako niestanowiący problemu dla władz monetarnych. To mogło zachęcić kapitał spekulacyjny do przetestowania cierpliwości NBP, co wzmacnia aprecjację złotego.


25 mar 2015 17:21|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

25 mar 2015 12:30

Komentarz walutowy z 25.03.2015

24 mar 2015 17:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.03.2015

24 mar 2015 12:49

Komentarz walutowy z 24.03.2015

23 mar 2015 17:12

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.03.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut