Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.04.2016

25 kwi 2016 16:55|Artur Wiszniewski

Awersja do ryzyka dominuje na rynkach przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Indeks Ifo dla niemieckiej gospodarki daje podstawy do optymizmu. Trwa wyprzedaż złotego. Euro powyżej 4.40 złotego, a dolar rośnie ponad 3.90 złotego. Frank szwajcarski przekracza 4 złote po raz pierwszy od marca.

Poniedziałkowa sesja przyniosła pogorszenie nastrojów na światowych rynkach finansowych. Awersję do ryzyka widać zwłaszcza na giełdach. Dzisiaj indeksy na wszystkich kluczowych parkietach notują wyraźne straty. Spada także cena ropy naftowej oraz tracą inne podstawowe surowce.

Czynnikiem niekorzystnie oddziałującym na nastroje na rynkach są oczekiwania przed środowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. O ile Fed nie zmieni poziomu stóp procentowych, o tyle może nakreślić scenariusz dla podwyżki w czerwcu. Od dłuższego czasu przedstawiciele amerykańskiego banku centralnego mówią o dwóch podwyżkach kosztu kredytu w tym roku. Natomiast sytuacja na rynkach finansowych nie odpowiada takim oczekiwaniom.

Prawdopodobieństwo podwyżki kosztu kredytu w czerwcu obliczone na podstawie notowań kontraktów terminowych wynosi nieznacznie ponad 20 proc. Konieczność dostosowania oczekiwań do planów Fed odpowiada zatem za negatywne reakcje przed publikacją komunikatu banku centralnego.

Powiew optymizmu

Indeks Ifo dla niemieckiej gospodarki spadł w kwietniu do 106.6 wobec 106.7 miesiąc wcześniej. Wynik był nieznacznie gorszy od prognoz, które mówiły o wzroście wskaźnika powyżej 107. Niemniej raport sugeruje wzmocnienie korzystnych tendencji w niemieckiej gospodarce.

W komentarzu do raportu wskazano, że ocena kondycji gospodarki pozostaje pozytywna. Chociaż przedsiębiorstwa gorzej postrzegają bieżącą sytuację, to kolejny miesiąc z rzędu wzrósł optymizm dotyczący przyszłości. Zwiększono zwłaszcza oczekiwania co do planowanego poziomu produkcji. O ożywieniu świadczy także wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostające wciąż powyżej długoterminowej średniej.

Wyraźnemu pogorszeniu uległa ocena bieżącej sytuacji i perspektyw w handlu hurtowym oraz detalicznym. Niemniej wskaźniki pozostają wciąż wyraźnie powyżej długoterminowej średniej. Z kolei w przypadku sektora budowlanego sentyment uległ poprawie z negatywnego do pozytywnego. Wpływ na taką wynik indeksu miała poprawa oceny bieżącej sytuacji, lecz jednocześnie ocena przyszłości pozostaje stosunkowo niekorzystna.

Ostatnie raporty dotyczące niemieckiej gospodarki sugerują, że spowolnienie obserwowane pod koniec minionego roku oraz na początku obecnego roku miało charakter jedynie przejściowy. Taka tendencja została ostatnio potwierdzona przez indeksy ZEW oraz wskaźniki PMI. Co więcej, dane o produkcji przemysłowej oraz raport o handlu zagranicznym były także znacznie lepsze, niż oczekiwano. To pozwala oczekiwać kontynuowania korzystnych tendencji w strefie euro. Skala ożywienia będzie jednak stosunkowo umiarkowana.

Trwa wyprzedaż złotego

Zachowanie złotego w ostatnich kilku dniach pokazuje, że nastawienie do polskiej waluty jest jednoznacznie negatywne. Zloty spadł dzisiaj na wielotygodniowe minima w relacji do wszystkich najważniejszych par. Kurs euro sięgnął dzisiaj 4.41 złotego a dolara 3.92 złotego. Frank szwajcarski wyraźnie przekroczył 4 złote.

Tak jak oczekiwano, stop bezrobocia w marcu spadła do 10 proc. z 10.3 proc. miesiąc wcześniej. Dane potwierdziły przekonanie o silnym ożywieniu na rynku pracy. Raport zamyka marcowe dane z polskiej gospodarki. Chociaż ostatnie raporty były trochę słabsze od oczekiwań, to ożywienie w polskiej gospodarce pozostaje stosunkowo silne.

Przyczyną słabości złotego może być wzrost prawdopodobieństwa obniżenia ratingu przez agencję Moody's po cięciu oceny przez S&P w styczniu. Kolejnym czynnikiem może być postrzeganie polskich aktywów za stosunkowo mało atrakcyjnych. Konserwatywnych inwestorów zniechęca podwyższone ryzyko polityczne, a dla inwestorów z większą tolerancją dla zmienności oferowana stopa zwrotu jest zbyt niska. Złoty w najbliższym czasie może przejawiać dalszą tendencję do słabnięcia.


25 kwi 2016 16:55|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

25 kwi 2016 13:38

Komentarz walutowy z 25.04.2016

22 kwi 2016 17:07

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.04.2016

22 kwi 2016 13:29

Komentarz walutowy z 22.04.2016

21 kwi 2016 16:34

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.04.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut