Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.05.2017

25 maj 2017 15:21|Bartosz Grejner

Dobra sytuacja na amerykańskim rynku pracy, ale deficyt handlowy najwyższy od stycznia - EUR/USD w okolicy 1,12. Utrzymujący się dobry sentyment do walut krajów wschodzących w dalszym ciągu wspiera złotego.

Mieszane dane z USA

Kolejny raz z rzędu Departament Pracy w USA przedstawił pozytywny raport odnośnie do wniosków o zasiłek i liczbę osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych w zakończonym tygodniu. Liczba złożonych wniosków wyniosła 234 tys. i był to czwarty tydzień z rzędu odczytów poniżej 240 tys. oraz blisko 44-letnich minimów z końca lutego. Z kolei liczba osób korzystających już ze świadczeń dla bezrobotnych szósty tydzień z rzędu wynosiła mniej niż 2 miliony. W obu przypadkach odczyty były nieco lepsze, niż wskazywały na to oczekiwania rynkowe.

Nieco mniej optymistyczny raport przedstawiło dzisiaj Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA), z którego wynika, iż deficyt w handlu towarami w kwietniu wyniósł 67,5 mld dol. i był najwyższy od stycznia oraz 3 mld większy od konsensusu rynkowego. Powiększenie deficytu w kwietniu spowodowane było przez wzrost importu o 1,4 mld dol. przy jednoczesnym spadku eksportu o 1,1 mld dol. Większy od oczekiwań deficyt pierwszego miesiąca drugiego kwartału może sprawiać, że negatywna kontrybucja eksportu netto do tempa wzrostu PKB w II kw. spowoduje, iż będzie ono niższe od oczekiwań.

Mieszany przekaz wynikający z publikacji Departamentu Pracy oraz BEA miał ograniczony wpływ na notowania dolara. Po wczorajszym spadku wartości spowodowany publikacją zapisu rozmów z ostatniego posiedzenia komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej (FOMC), dzisiaj amerykańska waluta nieznacznie zyskiwała na wartości. Indeks dolara (DXY) wzrósł z poziomu ok. 96,8 pkt notowanych w godzinach porannych do ok. 97,1 pkt o godzinie 15. Kurs EUR/USD osiągnął szczyt dnia ok. 10.30, kiedy wzrósł do poziomu 1,125. Od tego czasu jednak dolar nieco zyskiwał i kurs około godziny 15:00 oscylował wokół granicy 1,12.

Dobra kondycja złotego

Polska walut pozostawała dzisiaj blisko wczorajszych poziomów zamknięcia w relacji do głównych par walutowych, choć wczorajsza publikacja zapisu rozmów ostatniego posiedzenia komitetu monetarnego w USA spowodowała spadek wartości dolara i ostatecznie pozytywny efekt dla złotego. Kurs USD/PLN w nocy obniżył się do poziomu 3,71, pogłębiając roczne minima. Zabrakło także tylko 1 gr, aby dolar był najtańszy w relacji do złotego od października 2015 r.

Złoty cały czas korzysta z pozytywnego sentymentu do walut krajów wschodzących oraz regionu, w niewielkim natomiast stopniu reaguje na dane krajowe. Może to jednak powodować, że polska waluta może być szczególnie wrażliwa i podlegać stosunkowo sporym wahaniom w przypadku pogorszenia nastrojów na amerykańskich czy europejskich giełdach. Scenariusz taki jednak w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobny - sytuacja w strefie euro ustabilizowała się zarówno pod kątem politycznym, jak i gospodarczym.

Jutro na rynku

Na jutro zaplanowane są publikacje z rynku USA, które mogą istotnie wpłynąć na notowania dolara. O 14.30 Biuro Spisu Powszechnego opublikuje dane o zamówieniach na dobra trwałe w kwietniu, które mogą również dawać wskazówek co do poziomu produkcji przemysłowej. W marcu zamówienia wzrosły o 0,7% m/m, poniżej oczekiwań na poziomie 1,2%. Wyłączając poddające się dużej zmienności zamówienia transportowe, wskaźnik bazowy zamówień nawet uległy zmniejszeniu się o 0,2% m/m. Konsensus rynkowy obecnie wskazuje na zmniejszenie się zamówień o 1,2% m/m, choć z wyłączeniem transportu spodziewany jest wzrost o 0,5%.

O tej samej godzinie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje dane o tempie wzrostu PKB w I kwartale w USA. Według wstępnego odczytu gospodarka amerykańska rozwijała się w tempie 0,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału, o 0,5 pkt proc. poniżej oczekiwań - było to także najniższe tempo wzrostu od roku. Konsensus rynkowy obecnie zakłada tempa wzrostu na poziomie 0,9% k/k w I kwartale. Biorąc pod uwagę ostatnie szybkie osłabienie się dolara, odbieganie w/w danych w istotnym stopniu od oczekiwań (szczególnie powyżej 0,3 pkt proc. w przypadku PKB) może zwiększyć jego wahania.

 

25 maj 2017 15:21|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

25 maj 2017 12:12

Komentarz walutowy z 25.05.2017

24 maj 2017 15:22

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.05.2017

24 maj 2017 12:11

Komentarz walutowy z 24.05.2017

23 maj 2017 15:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.05.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut