Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.09.2015

28 wrz 2015 17:09|Artur Wiszniewski

Ponowne nasilenie awersji do ryzyka na rynkach finansowych. William Dudley z Rezerwy Federalnej widzi podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Silna przecena złotego na poniedziałkowej sesji.

W minionym tygodniu prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen rozwiała wątpliwości co do planów amerykańskich władz monetarnych. Szefowa Fedu powiedziała, że opowiada się za poniesieniem kosztu kredytu przed końcem roku, a takie spojrzenie jest podzielane przez większość członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. W kontekście problemów rynków wschodzących wyjaśniła, że ten czynnik nie powinien wpłynąć na plany banku centralnego.

Takie postawienie sprawy oznacza znaczący wzrost prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu FOMC. Dlatego zaplanowane na najbliższe dni wystąpienia przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych nie powinny istotnie odbiegać od stanowiska szefowej Fedu, które jest raczej rozstrzygające. Stąd ich wypowiedzi będą miały ograniczony wpływ na zachowanie rynków finansowych.

Pierwszy serię wystąpień przedstawicieli Fedu rozpoczął William Dudley z nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej. Przedstawiciel władz monetarnych powiedział, że wszystko wskazuje na to, że stopy zostaną podniesione przed końcem roku. Dudley powiedział ponadto, że wzrost kosztu kredytu jest możliwy już na październikowym posiedzeniu. Szansa na takie rozstrzygnięcie jest jednak mniejsza niż grudniowy termin.

Dzisiaj wystąpi także Charles Evans z chicagowskiego Fedu oraz John Williams z San Francisco. Pierwszy ma gołębie nastawienie, a drugi jest bliski konsensusowi.

Pozytywnie na postawę dolara wpłynęły raporty z gospodarki. Dane o dochodach gospodarstw domowych były gorsze od prognozy (wzrost o 0.3 procent miesiąc do miesiąca). Jednak dane o wydatkach przekroczyły oczekiwania (plus 0.4 procent wobec prognozy 0.3 procent). Co więcej, w górę zrewidowano dane za poprzednie miesiące.

Także raport o inflacji bazowej PCE wspierał scenariusz podwyżek stóp procentowych. Wskaźnik wzrósł o 1.3 procent w relacji rok do roku. W połączeniu z innymi danymi ogólny obraz amerykańskiej gospodarki jest raczej pozytywny. Finalny odczyt PKB pokazał wzrost w tempie 3.9 procent (ujęcie annualizowane). Dane o konsumpcji pokazują, że w trzecim kwartale ten czynnik będzie także napędzał ożywienie. Konsumpcja odpowiada za ponad dwie trzecie amerykańskiej gospodarki.

Słabość złotego

Reakcja rynków finansowych na przybliżenie zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych była początkowo pozytywna. Zmianę tonu Janet Yellen odebrano bowiem jako złagodzenie obaw co do perspektyw światowej gospodarki.

Niemniej w dłuższym terminie decyzja o zacieśnieniu w Stanach Zjednoczonych jest raczej niekorzystna dla rynków wschodzących oraz rynków akcji. Stąd nasilenie presji na ryzykowane waluty oraz spadki na giełdach. Kolejnym czynnikiem niekorzystnie oddziałującym na apetyt na ryzyko jest fakt, że Europejski Bank Centralny nie myśli na razie o poluzowaniu polityki pieniężnej. Chociaż europejskie władze monetarne widzą taką możliwość, to uzależniają ją od rozwoju sytuacji.

Rada Polityki Pieniężnej przedstawiła założenia dla polityki pieniężnej na 2016 rok. Władze monetarne nie dokonały zmiany celu inflacyjnego, który ciągle będzie wynosił 2.5 procent z dopuszczalnym symetrycznym odchyleniem 1 punktu procentowego. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że władze monetarne mogą obniżyć cel inflacyjny.

Złoty zaliczył bardzo nieudane otwarcie tygodnia. Polska waluta traci z powodu nasilenia awersji do ryzyka. Postawa złotego jest jednak wyraźnie gorsza niż innych walut z regionu. Przyczyną może być obserwowane ostatnio pogorszenie danych z gospodarki oraz nasilenie ryzyka politycznego przed październikowymi wyborami. Obecnie szansa na silniejszego złotego jest ograniczona.


28 wrz 2015 17:09|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 wrz 2015 13:28

Komentarz walutowy z 28.09.2015

25 wrz 2015 17:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.09.2015

25 wrz 2015 13:23

Komentarz walutowy z 25.09.2015.

24 wrz 2015 17:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.09.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut