Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.10.2017

31 paź 2017 15:06|Bartosz Grejner

Wstępne dane wskazują na utrzymanie się 2,1% inflacji w ujęciu rocznym w Polsce w październiku, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Notowania EUR/USD znajdowały się dzisiaj w wąskim przedziale wahań, ale już jutro możemy mieć do czynienia z jego zwiększeniem.

Inflacja nieco lepsza, złoty silniejszy

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały dzisiaj, że inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,1% rok-do-roku w październiku, co było zgodne z medianą oczekiwań rynkowych. Nieco (o 0,1 pkt proc.) przewyższył ją natomiast wzrost cen w stosunku do września, który wyniósł 0,5%. To prawdopodobnie jednak zbyt mało by istotnie wzmocnić złotego, ale dzisiejsze dane GUS mogą wspierać jego bieżącą wycenę.

Wskazują one na utrzymującą się na stosunkowo wysokim poziomie inflację, co mogłoby z kolei skłaniać większość członków Rady Polityki Pieniężnej do rozważenia podwyżek stóp procentowych jeszcze przed końcem 2018 r. Żeby rozpoczęła się szersza dyskusja na ten temat, inflacja w kolejnych miesiącach musiałaby pozostawać na podobnie wysokich (lub wyższych) poziomach. W takim scenariuszu, złoty mógłby zyskiwać, stąd dane inflacji za listopad i grudzień mogą okazać się tu kluczowe.

Potwierdzenie ponad 2-procentowej inflacji pomogło złotemu, który był dzisiaj w lepszej kondycji. Są to jednak dalej małe zmiany w przypadku relacji euro do złotego - para EUR/PLN poruszała się dzisiaj ponownie w przedziale 4,24 - 4,25, choć od południa stopniowo podążała w kierunku niższej z granic tego przedziału. Z kolei wyraźnie tracący do głównych walut (m.in. do dolara i euro) frank również tracił do polskiej waluty. Wartość jednego franka spadła dzisiaj do ok. 3,65 zł, dolnej granicy notowań z ostatnich trzech dni handlu.

Niewielkie zmiany na EUR/USD

Choć notowania głównej pary walutowej, tj. EUR/USD, oddaliły się od granicy 1,16, przedział jej wahań był dzisiaj stosunkowo wąski i mieścił się w przedziale 1,163 - 1,165 od początku sesji na giełdach europejskich. Praktycznie pozbawiony istotnych wydarzeń kalendarz makroekonomiczny w na kolejne godziny sugeruje, że prawdopodobieństwo istotnych odchyleń od tego przedziału jest raczej ograniczone.

Oprócz zaplanowanych wydarzeń w dalszej części tygodnia (m.in. posiedzenie Rezerwy Federalnej, raporty z rynku pracy w USA) na zwiększenie wahań na rynku walutowym mogą mieć wpływ doniesienia o wyborze nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, czy informacje dotyczące reformy podatkowej.

Gdyby okazało się, że obniżki podatków rozłożone są w czasie na kilka lat, dolar mógłby znaleźć się pod presją i oddać część ostatnio wypracowanych zysków. Mogłaby to być z kolei dobra informacja dla walut krajów wschodzących, w tym złotego, których kondycja mogłaby się polepszać wraz z osłabieniem amerykańskiej waluty.

Jutro na rynku

Jutro możemy obserwować zwiększoną zmienność na rynku walutowym, podyktowaną publikacją większej ilości istotniejszych danych niż miało to miejsce w poprzednich dwóch dniach. Już o godz.10:30 poznamy październikowe dane wskaźnika PMI dla brytyjskiego przemysłu, sporządzane przez IHS Markit/CIPS. Konsensus rynkowy zakłada tylko minimalną zmianę tego wskaźnika – spadek o 0,1 pkt do 55,8 pkt, co mieści się w przedziale z ostatnich trzech miesięcy (55,3 – 56,7 pkt). Odczyt w tych granicach prawdopodobnie nie spowodowałby większej zmiany wyceny funta. Jednakże, PMI powyżej 57,3 pkt mogłoby wzmocnić brytyjską walutę, gdyż oznaczałoby to najwyższą wartość tego wskaźnika od listopada 2013 r.

O godz. 13:15 ADP opublikuje dane o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym. Ostatnie dane ADP różniły się istotnie od oficjalnego odczytu w raporcie Departamentu Pracy. W jednym i drugim przypadku jednak był to wpływ huraganów, które dotknęły część stanów we wrześniu. Mediana oczekiwań rynkowych zakłada zwiększenie etatów o 200 tys. Odczyt w przedziale 150 tys. – 200 tys. prawdopodobnie nie wywołałby większego wpływu na notowania dolara. Należy również pamiętać, że wpływ wspomnianych huraganów prawdopodobnie był w pewnym stopniu również odczuwalny w październiku oraz że ostatnie publikacje ADP i Departamenty Pracy istotnie się różniły od siebie. Może to powodować, że jutrzejsze dane od ADP będą miały tylko ograniczony wpływ na dolara.

Z kolei o godz. 15:00 poznamy wartość październikowego wskaźnika ISM PMI sektora przemysłowego w USA. Przed miesiącem odczyt na poziomie 60,8 pkt przekroczył o 2,8 pkt oczekiwania rynkowe oraz wyznaczył nowe ponad 6-letnie szczyty. Konsensus rynkowy zakłada obecnie jego spadek do 59,5 pkt. Odczyt w tych okolicach mógłby wesprzeć dolara, potwierdzając pozytywny trend w amerykańskim przemyśle.

Rezerwa Federalna USA o godz. 20:00 opublikuje komunikat po dwudniowym posiedzeniu komitetu monetarnego (FOMC). Podwyżka stóp procentowych nie jest spodziewana, istotniejsza jednak może być retoryka zawarta w komunikacie. Gdyby uległa ona zmianie w stosunku do tego sprzed miesiąca, można by spodziewać się większych zmian na dolarze. Szanse na to są jednak ograniczone – w międzyczasie odczyty inflacji nie odbiegały od konsensusu, a dane z rynku pracy nawet okazały się w większości pozytywne (choć po części zaburzone przez huragany). Większe jest więc prawdopodobieństwo, że komunikat FOMC w niewielkim stopniu wpłynie na notowania dolara.

 

31 paź 2017 15:06|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

31 paź 2017 12:30

Komentarz walutowy z 31.10.2017

30 paź 2017 15:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.10.2017

30 paź 2017 12:23

Komentarz walutowy z 30.10.2017

27 paź 2017 15:02

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut