Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Presja na euro, presja na złotego (popołudniowy komentarz walutowy z 16.05.2018)

16 maj 2018 15:23|Bartosz Grejner

Euro traci na wartości w związku z niepewnością wokół przyszłych decyzji nowego rządu Włoch. Wraz z euro przecenie poddawane są waluty krajów wschodzących, w tym złoty - cena za dolara zbliża się do 3,65 zł.

EUR/USD najniżej od listopada

W centrum uwagi dzisiejszej sesji znajdowało się euro. Wspólna waluta była poddawana wyraźnej presji w związku z sytuacją we Włoszech. Formujący się rząd włoski chciałby anulowania długu państwa, który jest w rękach Europejskiego Banku Centralnego, a także wyraża chęć opuszczenia strefy euro. Choć zarówno jedno i drugie jest mało prawdopodobne, istnieje ryzyko wprowadzania innych kosztownych, populistycznych zmian w kraju, co może odbijać się także na gospodarkę całej strefy euro.

W efekcie notowania euro do dolara (EUR/USD) spadły poniżej 1,18 do najniższego poziomu od połowy grudnia ubiegłego roku (1,177). Utrzymująca się presja na włoskie obligacje skarbowe (rentowności 10 latek wzrastały dzisiaj nawet o 10 pb) związana z obawami jak daleko nowy rząd we Włoszech posunie się z kosztownymi reformami czy obecnymi zapowiedziami może w dalszym ciągu osłabiać euro.

To nie są dobre informacje dla złotego. Polska waluta, podobnie jak inne waluty krajów wschodzących, traci dziś wyraźnie na wartości, zarówno przez problemy strefy euro jak i drożejącego dolara. Również dzisiejsza konferencja prasowa Rady Polityki Pieniężnej (RPP) raczej nie dostarczy wsparcia złotemu. RPP nie ma podstaw do zmiany przekazu, stąd utrzymujący się gołębi ton może jeszcze nawet osłabić polską walutę, jeżeli będziemy obserwować w dalszym ciągu zwiększony poziom awersji do ryzyka. Cena za dolara osiągnęła dzisiaj najwyższy poziom od listopada ub.r. - blisko 3,65 zł, a euro ponownie testowało 4,30 zł (najwięcej od października). Jeżeli (zewnętrzne) otoczenie makroekonomiczne nie ulegnie zmianie, istnieje spore prawdopodobieństwo, że poziomy te zostaną przekroczone.

Jutro na rynku

Kalendarz zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych jest jutro ograniczony. Europejski urząd statystyczny (Eurostat) przedstawi o godz. 11:00 dane o bilansie handlowym strefy euro za marzec. Konsensus rynkowy zakłada nadwyżkę na poziomie 21 mld euro, o 2,1 mld więcej niż miesiąc wcześniej. Dane te może nie odwrócą trendu osłabienia euro, ale w przypadku nieco wyższej od oczekiwań nadwyżki (powyżej 24,3 mld oznaczałoby najwyższy poziom od ok. 2,5 lat) mogą nieco osłabić trend spadkowy. W największej mierze jednak cały czas w największym stopniu może wpływać sytuacja we Włoszech i formującego się eurosceptycznego rządu.

O godz 14:30 Departament Pracy USA opublikuje cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych. Liczba złożonych wniosków znajduje się obecnie w okolicy najniższego poziomu od czterech dekad. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje tylko na nieznaczny wzrost do 215 tys. (o 4 tys.). Dane te są raczej drugorzędne jeżeli chodzi o ich wpływ na dolara, biorąc pod uwagę ostatnie minima złożonych wniosków, dopiero odczyt znacznie gorszy od oczekiwań (ok. 250 tys.) mógłby w ograniczonym stopniu wpłynąć na notowania dolara, na co szanse są jednak niewielkie.

 

16 maj 2018 15:23|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 maj 2018 11:13

Włosi chcą anulowania długu? (komentarz walutowy z 16.05.2018)

15 maj 2018 16:09

Kolejna kryptowaluta na giełdzie?

15 maj 2018 15:59

Dolar nadrabia (popołudniowy komentarz walutowy z 15.05.2018)

15 maj 2018 13:26

Wzrost awersji do ryzyka (komentarz walutowy z 15.05.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut