Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Silne wahania liry (komentarz walutowy z 17.08.2018)

17 sie 2018 13:25|Marcin Lipka

Zmiany na tureckiej lirze nadal wpływają na globalny sentyment. Ogólna kondycja walut rynków wschodzących czy EUR/USD pozostaje względnie stabilna. Złoty traci na wartości, ale ruchy na polskiej walucie nie są szczególnie silne. EUR/PLN porusza się w przedziale 4,31-4,32 w okolicach południa.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Brak danych makro, które mogą spowodować wyraźniejsze ruchy na omawianych parach walutowych.

Poważne wahania tureckiej liry

Po kilku dniach spokoju na lirze i odrabianiu przez turecką walutę silnych strat z pierwszej części miesiąca piątek przynosi bardzo silne zmiany. Rano para USD/TRY była notowana w granicach poziomu 5,8, a już w południe przekraczane były poziomy 6,30. Później nastąpiła stabilizacja blisko granicy 6,10. Zmiany nie były spowodowane przez jakieś nowe informacje, ale raczej były efektem braku perspektyw poprawy stosunków z USA (wczorajsze komentarze sekretarza skarbu Mnuchina o możliwości nałożenia kolejnych sankcji na Ankarę) oraz niechęcią zwrócenia się tureckich władz o pomocą finansową do MFW.

Wahania na lirze mogą być także spowodowane zaplanowaną na piątek decyzją S&P Global Ratings dotyczącą oceny wiarygodności kredytowej Turcji. W maju S&P na specjalnym posiedzeniu (poza wcześniej wyznaczonym kalendarzem) obniżyła wiarygodność Ankary do poziomu BB-. Biorąc pod uwagę fakt, że większość zagrożeń wymienianych w raporcie S&P z maja uległo materializacji (kurs walutowy, trudności w zewnętrznym finansowaniu, inflacja) cięcie jest bardzo prawdopodobne i wydaje się, że może być o więcej niż jeden szczebel.

Agencje ratingowe rzadko tną rating o więcej niż jeden poziom, ale w przypadku Turcji mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją. Nie tylko wynika ona z dramatycznego obniżenia wartości lokalnej waluty (o 30 proc. od ostatniej decyzji S&P), ale brakiem chęci ustabilizowania sytuacji przez Tureckie władze (nie ma podwyżek stóp procentowych, kraj nie występuje o pomoc do MFW). To może być argument do tego by S&P obniżyło rating nie o jeden, ale np. o dwa lub trzy szczeble. Gdyby ten bardziej dotkliwy dla Ankary scenariusz się zrealizował wtedy można oczekiwać zwiększenia się presji spadkowej na lirę i być może również negatywnego wpływu na globalny sentyment.

Ten negatywny wpływ jednak nie musi być dramatycznie duży i raczej nie wywoła powtórki zmienności widzianej w środę. Mimo ekspozycji kapitału europejskiego i amerykańskiego na Turcję, cały czas ryzyko rozlania się problemów Ankary na cały świat jest stosunkowo ograniczone. Turcja także może im stosunkowo szybko przeciwdziałać, jeżeli tylko zapadnie polityczna decyzja. Podwyżka stóp procentowych i zwrócenie się o asystę do MFW rozwiązałoby wiele tureckich problemów zwłaszcza, że fundusz wymagałby wprowadzenie zmian zarówno w polityce fiskalnej, jak i monetarnej.

Lekka presja na złotego

Silne osłabienie się liry w okolicach południa negatywnie wpłynęło na sentyment na akcjach oraz nieco przeceniło waluty rynków wschodzących. Warto jednak zauważyć, że wpływ zachowania się tureckich aktywów na złotego jest stosunkowo ograniczony. EUR/PLN przesunęło się z okolic 4,30-4,31 do 4,31-4,32. Niewielkie zmiany były widoczne także na EUR/USD co wskazuje na brak wyraźnego przepływu kapitału z euro do dolara.

W rezultacie wydaje się, że kolejne godziny na złotym powinny być stosunkowo spokojne. Wyraźniejsze pogorszenie nastrojów na polskiej walucie mogłoby nastąpić, gdyby giełdy w USA zakończyły tydzień poważnymi spadkami. Na razie jednak nie wydaje się by był to scenariusz bazowy. Stąd złoty prawdopodobnie będzie notowany blisko bieżących poziomów do końca sesji.

17 sie 2018 13:25|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 sie 2018 15:40

Odreagowanie wczorajszych spadków (popołudniowy komentarz walutowy z 16.08.2018)

16 sie 2018 13:08

Środowe załamanie nastrojów (komentarz walutowy z 16.08.2018)

14 sie 2018 15:47

Zmiany na złotym ograniczone (popołudniowy komentarz walutowy z 14.08.2018)

14 sie 2018 13:40

Stabilizacja (komentarz walutowy z 14.08.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut