Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Zmiany na złotym ograniczone (popołudniowy komentarz walutowy z 14.08.2018)

14 sie 2018 15:47|Bartosz Grejner

Dane z gospodarki strefy euro, podobnie jak polskiej, w bardzo ograniczonym stopniu wpływały na waluty tych regionów. Lira odrabia straty, ale sytuacja Turcji szybko się nie poprawi.

EUR/USD w okolicy 1,14

Podczas wtorkowej sesji obserwowaliśmy uspokojenie nastrojów. Choć sytuacja tureckiej waluty (jak i gospodarki) jest bardzo daleka od optymalnej, odrobiła ona dzisiaj część strat. To może być także zasługa nieco lepszej sytuacji na rynku akcji oraz braku istotnej aprecjacji dolara. Nastawiona na konfrontację ze światem zachodu retoryka prezydenta Turcji nie wróży poprawy kondycji i gospodarki i liry.

Notowania głównej pary walutowej, tj. EUR/USD, oscylowały tuż pod poziomem 1,14 chwilę po godz. 15, notując tylko minimalny spadek w relacji do wczorajszego zamknięcia. W ciągu dnia pojawiły się niejednoznaczne dane makroekonomiczne, które nie były w stanie pomóc euro (wyższe od oczekiwań tempo wzrostu PKB, niższe produkcji przemysłowej).

Kalendarz publikacji na kolejne godziny jest praktycznie pusty, stąd istotnych zmian w wycenie dolara czy euro spodziewać się nie należy. Podobnie w przypadku złotego, którego notowania w relacji do podstawowych walut utrzymywały się w okolicy wczorajszych poziomów zamknięcia. Kursy EUR/PLN notowane było przez większość dnia przy granicy 4,30.

W tym przypadku też dane zgodne z konsensusem (PKB, inflacja) dane z polskiej gospodarki powinny wspierać utrzymanie bieżących poziomów. Osłabienie złotego mogłoby przyjść wraz z silnym spadkiem poniżej poziomu 1,14 notowań EUR/USD, choć najprawdopodobniej jego skala nie byłaby duża.

Jutro na rynku

O godz. 10:30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) przedstawi dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w Wielkiej Brytanii w lipcu. Jej wskaźnik bazowy (z wył. cen energii i żywności) nieoczekiwanie spadł w czerwcu do 1,9 proc. w skali roku. To najniższy poziom od marca 2017 r. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na utrzymanie tego poziomu również w lipcu. Gdyby jednak wskaźnik bazowy inflacji spadł poniżej 1,9 proc., funt może być pod dużą presję podażową.

Biuro Statystyki Pracy opublikuje dane sprzedaży detalicznej w USA w lipcu o godz. 14:30. Konsensus rynkowy stosunkowo istotniejszego wskaźnika bazowego sprzedaży (z wył. pojazdów) zakłada jej wzrost o 0,4 proc. w skali miesiąca, podobnie jak w czerwcu. Trzy kwadranse później Rezerwa Federalna opublikuje dane o produkcji przemysłowej w lipcu. Szacunki rynkowe wskazują na wzrost ogólnego wskaźnika produkcji o 0,3 proc. w skali miesiąca, podobnie jak największej składowej - przetwórstwa przemysłowego.

W obecnej stabilizacji na szerokim rynku, fundamenty mogą zacząć odgrywać coraz większą rolę w kontekście wyceny dolara czy notowań głównej pary walutowej (euro do dolara). Dobre dane o produkcji i sprzedaży detalicznej, w szczególności przekraczające oczekiwania rynkowe, mogłyby potwierdzić bardzo dobrą kondycję gospodarki USA i wzmocnić dolara.

 

14 sie 2018 15:47|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

14 sie 2018 13:40

Stabilizacja (komentarz walutowy z 14.08.2018)

13 sie 2018 15:41

Złoty odrabia straty (popołudniowy komentarz walutowy z 13.08.2018)

13 sie 2018 13:13

Turcja wywołuje strach (komentarz walutowy z 13.08.2018)

10 sie 2018 17:11

Problem Turcji rozlewa się na cały świat (popołudniowy komentarz walutowy z 10.08.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut